Članovi

Udruga "TI SI OK", broji ukupno 10 člana

Članovi:

Sonja Jarebica, rođena 23.listopada 1959. god. u Zagrebu. Diplomirala na Fakultetu za defektologiju, Odsjeka za poremećaj u ponašanju te stekla zvanje magistra socijalne pedagogije. Kroz 35-to godišnji rad  kao magistra socijalne pedagogije stekla bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Kroz odgojno-obrazovnu praksu svoj rad je  usmjerila na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. U Odgojnom zavodu Turopolje, radila je 14. godina. Deset godina radnog staža provela je u radu s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. Četiri godine radila je u Odsjeku za prijam, programiranje odgojnog rada i opservaciju. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece. Osmislila je didkatičke igre učenja socijalnih vještina kao izvrstan socijalno-pedagoški alat koji ujedinjuje najmanje dva aspekta ove profesije (socijalizaciju i socijalno obrazovanje), nudeći integralnu osnovu za uzajamno učenje odgojno-obrazovnih djelatnika, učenika i roditelja. Dobila je nagradu Nacionalne zaklade za inovacije u području razvoja socijalne i emocionalne inteligencije kod djece za 2012. Kroz razne programe i projekte provodi univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju, detekciju i dijagnostiku za potrebe rane intervencije i tretman djece i mladih s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju. Organizira radionice neformalnih edukacija u široj društvenoj zajednici za učenja nenasilnog rješavanja sukoba po načelima AVP-a (projekt alternative nasilju), te doprinosi ukupnoj prevenciji nasilja i prevenciji svih vrsta ovisnosti.

Edukacije

-trostupanjaski program trening za trenere u Projektu alternativa nasilju (AVP Alternatives to violence Project- američki predavači),
-edukacije „Dramski odgoj“, za rad s nasilnicima ( američki predavači), 
-“Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji”
- radionice „Kompetentnost u odnosima-novi izazovi za stručnjake, Osobni govor i granice, razvijanje odnosa u obitelji poštujući integritete djeteta i  roditelja
-edukacija Uvod i osnove Brain Gyma za rad s djecom s teškoćama
- terapija igrom, empatičko reflektiranje, postavljanje granica u tri koraka, rad s anksioznom djecom, rad s  agresivnom djecom,
-edukacija i savjetovanje kroz stručne skupove u području: hitnih stanja u dječjoj i adolescentskoj psihijatriji, „Usredotočena svjesnost- mindfulness: klinička primjena u odraslih te djece i adolescenata“,
- Mindfulness praktikum - usredotočena svjesnost, sabranost, pomnost
-Emocionalna inteligencija –poticanje pozitivnog razvoja djece putem emocionalnog opismenjavanja i dr.

MAGDALENA ŽIVKOVIĆ, dipl. psiholog. rođ. je 30. 01. 1955. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u u Rijeci, a studij psihologije u Ljubljani na Filozofskom fakultetu 1979. godine. Prvo radno iskustvo stječe u drvnoj industriji, a od 1981. godine radi u zatvorskom sustavu s muškim i ženskim, maloljetnim i odraslim osobama na poslovima psihologa, odgajatelja i na rukovodećem mjestu. Uz ove poslove deset godina je bila angažirana i kao predavač Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava. Od 01. 01. 2009. godine je u mirovini i angažirana u udruzi “Ti si OK”,kao  autor  i suvoditelj nekih projekata . Članica je Društva psihologa Hrvatske i predsjednica Društva psihologa Požeško- slavonske županije. Udata je, majka dvojice sinova, rođenih 1983. i 1991. godine.

Tijekom svoje radne karijere dodatno se educira, objavljuje radove i produbljuje svoj profesionalni interes.

Dodatno je educirana u kibernetskoj sistemskoj psihoterapiji u stupnju praktičara , u Neuro-lingvističkom programiranju u stupnjevima praktičara i majstora praktičara, a završila je i trostupanjski program u Projektu alternativa nasilju (AVP -Alternatives to Violence Project).

Svoje znanje koristi za obogaćivanje profesionalnog pristupa i ispitivanje novih mogućnosti rada s ljudima u potrebi. Objavljivala je radove o ženskoj maloljetničkoj delikvenciji te pratila recidivizam maloljetnih delikventica u izvršenju kaznenih djela. Kreirala je program rada s ovisnicama u instituciji, ispitujući koje su mogućnosti i ograničenja odgojnog zavoda kao terapijske zajednice. Kreirala je i program prevencije nasilja u instituciji koja zbrinjava mlade s poremećajima ponašanja. Kontinuirano je radila savjetodavno i terapijski te kreirala individualne programe postupanja. Angažirala se i kao voditelj dramske sekcije i ispitivala mogućnosti korištenja metafora i dramskog izražaja u tretmanskom radu. Kao predavač Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava kreirala je programe komunikacijskih vještina za vježbenike pravosudne policije, za djelatnike kaznionica i zatvora te za djelatnike osiguranja pravosudnih tijela. Organizirala je i provođenje AVP projekta za djelatnike zatvorskog sustava i bila suvoditelj tih radionica.
Njeguje poseban osobni interes i prakticira Tai Chi pod on-line vodstvom certificiranog majstora iz USA (Gilman Studio).

Alemka Guštin, rođena, 12. srpnja 1963.u Rijeci. 1985. diplomirala na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. 1995. dobitnica Rektorove nagrade za stručni rad
2001. diplomirala na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu, smjer: Poremećaji u ponašanju
Od 1985., zaposlena kao socijalni pedagog u OŠ Ante Kovačića, OŠ Malešnica i OŠ Trnsko.
Koautor i trener u projektu UNICEF-a : Edukacija učitelja i roditelja za uspješniji rad s učenicima na ostvarivanju plana i programa osnovnih škola na prvim crtama bojišnice i u prognaništvu  i na novo oslobođenim područjima (Gospić, Moščenica, Knin, Petrinja Otočac, Slunj, Brinje, Biograd n/m). Koautor i trener edukacije za učitelje i stručne suradnike u Novskoj u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa. Više od 10 godina iskustva u velikom broju raznih preventivnih programa s učenicima osnovnih i srednjih škola. Izvoditelj edukacije učitelja i supervizijskih grupa u osnovnim školama. Edukacija:

1993.– 1995. edukacija iz Gestalt psihoterapije
1996.-1999.master edukacija iz NLP psihoterapije
1997. – 1999. Grupna supervizija
2001. – 2009. edukacija za gestalt socioterapeuta (INTERNATIONALES IMSTITUT FUR INTEGRATIVE GESTALTTHERAPIE)
2015-2018.grupna supervizija

GORDANA NOVKOVIĆ POJE rođena je 23. rujna 1979. godine u Zagrebu. 2003. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za psihologiju) diplomirala je kao prva u svojoj generaciji. Tijekom 2005. i 2006. god. završila je II. stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija u Zagrebu, a 2013. god. poslijediplomski specijalistički studij „ Psihološko savjetovanje“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Od 2004. god. radi kao stručna suradnica psihologinja u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici. Od 2006. godine vodi psihoedukativne iskustvene radionice za roditelje, učitelje i odgojitelje na Dječjem odjelu Gradske knjižnice Velika Gorica, a od 2008. god. trenerica je u projektu Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje Foruma za slobodu odgoja. Dopredsjednica je Udruge za poticanje organiziranja pružanja psihosocijalne podrške, edukaciju i istraživanje  (Put Kreativnog Kretanja), kreatorica i voditeljica velikog broja psihoedukativnih iskustvenih radionica, programa i projekata za djecu i mlade te dugogodišnja suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. 2010. god. u suradnji s udrugom „TI SI OK“ bila je jedna od kreatorica i voditeljica projekta Zajedno možemo više (Antistresni program osnaživanja nastavnika), a 2012. god. projekta POKRENI PROMJENU- s ciljem prevencije nasilja među djecom i stvaranja sigurnih, ugodnih i poticajnim učionica.

IRENA MLINAR, rođena je 26. 5.1956.g., u Zagrebu.Završila je Srednju upravnu  školu, u Zagrebu te stekla zvanje upravni referent. Zaposlena je u Ministarstvu unutarnjih poslova, na općim administrativnim poslovima. Član je Udruge, te obavlja administrativni posao vezan za provedbu Projekata i rada same Udruge. Aktivno sudjeluje u radu Projekata vezanih uz edukaciju i osnaživanje nezaposlenih, te volontira u Projektima prevencije nasilja među djecom.

SUNČICA TRGOVAC, diplomirala je na Fakultetu za socijalni rad, u Zagrebu, te je stekla zvanje dipl. socijalni radnik. U Odgojnom Zavodu Turopolje radi s odgojnom skupinom na mjestu višeg stručnog savjetnika u tretmanu u Odsjeku za intenzivan odgojni rad. Dugi niz godina bavi se dramskim i plesnim radom s odgajanicima. Također je uključena u rad foto sekcije, gdje podučava fotografiranju, izradi fotografija, fotograma i dr. tehnika odgajanike u OZ Turopolje , te s njima priprema razne izložbe fotografija. Povjerenik je za provođenje programa izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, pri Ministarstvu pravosuđa( alternativne sankcije). Član Udruge i izvoditelj Projekata udruge.

Završena edukacija ART (treninga kontrole agresivnog pnašanja) Riječ je o intenzivnom grupnom treningu za mlade s antisocijalnim i agresivnim ponašanjem, koji nakon završenog prvog stupnja edukacije, provodi s grupom odgajanika u Odgojnom zavodu Turopolje. .
Uključena u dvogodišnji edukacijski program iz Clinical Expressive Arts Therapy , koji se provodi  prvi put u Hrvatskoj.Program  vodi i provodi dr. Avi Goren Barr iz Tel Aviva, klinički i edukacijski psiholog, certificirani i registrirani art terapeut i master u primjeni psihologije u psihodinamskoj art terapiji (www.dravigb.com) , u suradnji sa Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala.

SVEN JAREBICA, rođen 14.08.1991. u Zagrebu. 2014. uspješno završio prijediplomski studij Ekonimije poduzetništva, Veleučilište Vern. Godine 2016. uspješno završio dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija) Poduzetnički menadžment-  Stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta (struč.spec.oec.). Nakon završetka studija  upisao 2016. na Aalborg University (Denmark) International Marketing. Član i volonter u Udruzi “Ti si OK”, gdje stjeće iskustva u radu  s djecom i mladima, te aktivno sudjeluje u davanju poslovnih ideja  i izradi didaktičkih materijala. Tijekom školovanja stječe znanja iz osnova psihologije  i sociologije, a na studiju nastavlja stjecati znanja iz psihologije kroz nastavne predmete:  Osnove poslovne psihologije i komuniciranja, te Poslovne psihologije, što mu usmjerava interes  za izradu didaktičkih igra potrebnih u psiho socijalnom sazrijevanju djece i mladih.

Uspješno je završio jednogodišnju edukaciju NLP – intenziv (neuro lingvinističko programiranje), Business Practitioner, kroz 10 Modula, u organizaciji Tranforme d.o.o. Naučene tehnike i vještine povećavaju poslovnu i osobnu uspješnost. Ovladao znanjima i vještine za postizanje unutrašnje ravnoteže, presudne u emocionalno zahtjevnim situacijama, moćne jezične obrasce za motiviranje sugovornika , unaprijeđene vještine razgovora, prezentiranja, pregovaranja...

U organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), 2012., INTERINO – Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija, osvojeno 2. mjesto u izradi poslovnog plana-za edukativnu igru za razvoj samopouzdanja „Upoznaj sebe“- 2012.
Na 2. Startup Weekend-u u Zagrebu koji je predstavljala Danielle Reyes, iz Seattlea u organizaciji ZŠEM-a, osvojeno 2. Mjesto u izradi poslovnog plana za edukativnu igru „Računam svaki dan“-2012.
U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, ušao u finale 10 najboljih poslovnih planova za eduaktivnu igru- Business Plan Contesta 2013.