Projekti udruge za 2015-2020

2020.

Udruga TI SI OK, iskreno zahvaljuje OTP banci na financijskoj donaciji u iznosu od 5.000,00 kn. Financijska donacija bit će usmjerena na provedbu programa „Podrška i pomoć u 10 osnovnih škola i dječjih vrtići Grada Zagreba „Pomozimo djeci prevladati tugu i strah“ i provođenje besplatnih Online edukacija za roditelje i donacijom edukativnog materijal za 10 škla/vrtića grada Zagreba pogođenih potresom.
Zahvalni smo OPT banci d.d., što je prepoznala naš rad i akciju usmjerenu na najranjiviju skupinu a to su djeca, koja su u ovom izuzetnom teškom vremenu zajedno sa svojim obiteljima izgubila sigurnost i vjeru u bolje sutra. Neizvjesnost zbog Covida 19 i potresa u Gradu Zagrebu  potakla nas je da osmislimo način podrške i pomoći te ćemo zajedno s Vama  i Vašom donacijom osigurati edukativan materijal autorski rad članova udruge: Edukativna igre za razvoj samopouzdanja kod djece „Upoznaj sebe“ i Vreću emocija za 10 škola/vrtića Grada Zagreba sa ciljem osiguravanja  dječjeg pravilnog psiho socijalnog razvoja. .
Ovom donacijom također smo osigurali provođenje besplatnih Online radionica za roditelje s područja RH s temama „Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece“ Emocije i dijete“,  Kako komunicirati s dijeteom", Važnost učenja socijalnih vještina, koje ćemo provoditi tijekom trajanja karantenu u RH. Objave termina održavanja radionica i mogućnosti prijava roditelja nalaze se na Facebook stranici „udrugatisiok“ i stranicama udruge www.tisiok.hr

Popis škola/vrtića bit će objavljen na našoj stranici.

Udruga TI SI OK, iskreno zahvaljuje HEINEKEN d.o.o. na financijskoj donaciji u iznosu od 3.000,00 kn. Financijska donacija bit će usmjerena na provedbu programa  „Pomozimo djeci prevladati tugu i strah 2“ i provođenje besplatnih Online edukacija za roditelje.
Zahvalni smo Heineken d.o.o., što je prepoznala naš rad i akciju usmjerenu na najranjiviju skupinu a to su djeca, koja su u ovom izuzetnom teškom vremenu zajedno sa svojim obiteljima izgubila sigurnost i vjeru u bolje sutra. Neizvjesnost zbog Covida 19 i potresa u Gradu Zagrebu  potakla nas je da osmislimo način podrške i roditeljima s područja RH kroz provođenje Onlin radionica s temama „Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece“ Emocije i dijete“,  "Kako komunicirati s dijeteom", Važnost učenja socijalnih vještina" i dr., koje ćemo provoditi tijekom trajanja karantenu u RH. Objave termina održavanja radionica i mogućnosti prijava roditelja nalaze se na Facebook stranici „udrugatisiok“ i stranicama udruge www.tisiok.hr

2019.

1.Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HABOR

KORISNICI;OŠ Okučani-Područna škola Stara Gradiška,OŠ Jasenovac, OŠ Pokupsko, OŠ Generalski stol

2018.

8.Preventivni program učenja nenasilja „Putevi prijateljstva“-donator Grad Zagreb

Aktivnost se planira provesti u 10 škola grada Zagreba, na način da se u nju uključi grupa učenika (5-8 razred), učitelja i stručni suradnici te ih se educira za provedbu preventivnih programa, posebno kroz sat razrednika, Zdravstveni odgoj. Modul prevencije nasilja i Građanski odgoj-društvenih kompetencija učenja nenasilnog rješavanja sukoba.

Uz edukaciju učenika i pedagoških djelatnika, svakoj školi se donira 4 kompleta same edukativne  igre Putevi prijateljstva.

Svrha igre je potaknuti djecu na razvijanje dobrih odnosa s vršnjacima, izbjegavanja nasilnih oblika ponašanja i poticaj na primjereno i nenasilno ponašanje.
Kroz igru djeca prepoznaju razlike nasilnih oblika ponašanja (udaranje, ruganje, ogovaranje…) i nenasilnih (igranje, razgovor, podrška…) oblika ponašanja. Svrha svake igre je doći do cilja a u ovoj igri djeca da cilja i pobjede mogu doći samo ako izgrade put od neprimjerenog ponašanja (udaranje) u primjereno ponašanje (igranje). Gradeći pozitivne puteve prijateljstava djeca uče i spoznaju da u druženju s vršnjacima imaju mogućnost izbora ponašanja.

Plan provedbe aktivnosti je organizirati edukacija učenja pravila igre za grupu učenika s rizikom u ponašanju, koji postaju voditelji preventivnih programa u svojim razredima. Nakon završene edukacije i osnaživanja za pozitivnu promjenu, educirani učenici uz pomoć učitelja i stručnog tima, organiziraju učenje  pravila igre u svojim razredima, te su jedno i voditelji same provedbe preventivnog programa. 

7. Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HABOR

KORISNICI;

OŠ Okučani-Područna škola Stara Gradiška-2 razredna odjeljenja+ učitelji

OŠ Jasenovac-2 razredna odjeljenja +učitelji

OŠ Generalski Stol-2 razredna odjeljenja +učitelji
OŠ Pokupsko-2 razreda+ učitelja

Projektom se kroz provedbu iskustvenih i strukturiranih radionica učenja socijalnih vještina kod djece te edukacijom učitelja unaprjeđuje kvaliteta ciljanih skupina na način da se:

• na područjima manje razvijenosti osiguraju projekti univerzalne prevencije koji osiguravaju optimalne uvjete za odrastanje djece opće populacije i s teškoćama u razvoju
• poboljša kvalitete života na navedenim područjima,  djece opće populacije i s teškoćama u razvoju
• omogući učenje socijalnih emocionalnih i komunikacijskih vještina djece kojima će biti spremniji zauzeti se za sebe i svoja prava
• omogući učenje nenasilja i nenasilnog rješavanja sukoba asertivnim tehnikama i vještinama
• prevenira smanjenje pojavnosti depresivnog ponašanja, izolacije i usamljivanja djece i mladih koja je u zadnje vrijeme jedan od zdravstvenih i društvenih problema zajednice
• uči prihvaćanje različitosti, tolerancije, razumijevanja......

Projekt će se provesti kroz 2 nivoa:

1. predavanje i radionicu za učitelje „Bolje razumijevanje problema djece s teškoćama i učenje socijalnih vještina“ + donacija edukativnog materijala za nastavak rada učitelja nakon završenog projekta
2. radionice za učenike  se provode kroz 5 Modula iskustveno strukturiranih radionica-za svaki razred 3 radionice

6.Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina djece "Snažnije kroz život“  -DONATOR-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Korisnik-OŠ MALINSKA-grupa od 15-17 učenika

Projekt će se provesti s odabranom skupinom koja zbog svoje kompleksnosti života, problema u psiho, socijalnom i emotivnom sazrijevanju a koja teže osjećaju prihvaćenost i socijalizaciju među vršnjacima. Uz činjenicu da imaju narušenu sliku o sebi, nedovoljno samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti, edukacija i osnaživanje na području učenja socijalnih i komunikacijskih vještina može im značajno pomoći u odrastanju.

5.Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece „ Pomoć djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje-donator  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Korisnici -Učitelji iz 5  škola: OŠ Novo Čiče, OŠ Velika Mlaka,  OŠ Đ. Deželića-Ivanić Grad, OŠ E.Kvatrnik i OŠ N.Hribar-Velika Gorica

Projekt je usmjeren na pomoć i podršku djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje kroz vježbe i aktivnosti podizanja nivoa pažnje i boljeg pamćenja. Također je svrha projekta edukacija učitelja kako pomoći djeci u socijalnoj integraciji s vršnjacima i učenju socijalnih vještina. Poremećaj aktivnosti i pažnje jedan je od najučestalijih dječjih poremećaja. U školama takvu djecu nazivaju zločestima, problematičnima što im stvara probleme u socijalnoj integraciji, postizanju akademskog uspjeha i učestalu pojavnost neprihvatljivog ponašanja.

4.Edukacija učitelja „Učenje socijalnih vještina i stvaranja pozitivne razredne klime“-donator Grad Velika Gorica

Korisnici- 8 OŠ Grada Velike Gorice

OŠ E.KVATERNIK, OŠ JURAJA HABDELIĆA, OŠ VELIKA MLAKA, OŠ NIKOLE HRIBARA, OŠ NOVO ČIČE, OŠ VUKOVINA, OŠ ŠĆITARJEVO, OŠ EUGEN KUMIČIĆ

Nasilje među djecom kontinuirani je problem društva. Jedan od čimbenika nasilja među djecom je i nedostatak ovladanih socijalni i komunikacijskih vještina same djece, ali i nedovoljnih kompetencija učitelja u stvaranju pozitivne razredne klime. Upravo ovaj projekt omogućava permanentno stručno usavršavanje učitelja sa ciljem povećanja njihovih pedagoških kompetencija kojima osiguravaju učenje socijalnih vještina kod učenika, smanjenje nasilja, razvijanja osjećaja njihove prihvaćenosti i postizanja školskog uspjeha u pozitivnoj razrednoj klimi.

3. Prevencija nasilja među djecom „Učenje nenasilja“-donator Grad Velika Gorica

Korisnici-OŠ E.KVATERNIK, OŠ JURAJA HABDELIĆA, OŠ VELIKA MLAKA

Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama, te pomoći u učenju djece nenasilnom rješavanju sukoba kroz asertivnu komunikaciju.

2. - Edukacija i osnaživanje stručnih djelatnika  „Pomoć pomagaču“-donator-Grad Velika Gorica

Korisnici djelatnici -CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Tijekom i neposredno nakon završetka ovog programa radionica cilj nam je da stručni djelatnici kroz edukaciju i osnaživanje u antistresnom programu kroz 4 Modula:
Osvijeste važnost vlastite nezamjenjive uloge u životu korisnika s kojima rade, odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja će korisnicima omogućiti da ostvari svoje obrazovne i osobne potencijale. Cilj je zaštiti djelatnike od stresa i sagorijevanja na poslu, stvaranja sigurnog okruženja za korisnike  kako bi  povećali njihovo povjerenje u odrasle i spremnost da se osamostaljuju kroz životne vještine kako bi smanjile nesigurnost i strah koji ometa njihov razvoj.

1.Nastavljamo u šk.g.2017/2018. provoditi:Projekt se provodi u OŠ Malinska, OŠ E.Kvaternik-VelikaGorica, OŠ Blage Zadre-Vukovar s učenicima šestog i sedmo razreda.

Projekt:Prevencija nasilja među djecom:„IMAŠ SE PRAVO NALJUTITI ALI REAGIRAJ BEZ NASILJA“  

Donator Ministarstvo znanosti i  obrazovanja/NZ
U projekt su uključeni  roditelji kojima će se održati predavanje „Važnost učenja socijalnih i emocionalnih vještina u odrastanju djece“, a učitelji će biti uključeni u interaktivno predavanje „Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom“.
Učenici će proći kroz 4 Modula radionica: Samopouzdanje i slika o sebi, Načini komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju, Ljutnja i kako se nositi s njom/rješavanje sukoba, Suradnja i zajedništvo razreda
Projekt je usmjeren na razumjevanje i reguliranje ljutnje, učenja komunikacijskih i socijalnih vještina,  razvoja samopouzdanja i samosvijesti djece s teškoćama  i povećanju senzibiliteta ostalih vršnjaka prema njima, edukaciju  za učitelje i roditelje.    

2017.

1.Projekt "UČITE IH DA BUDU SRETNI"

Donator Grad ZAGREB

Projekt se provodi u 15 osnovnih škola Grada Zagreba

Edukacija učitelja kroz predavanje i radionicu za Učiteljska vijeća u 15 osnovnih škola grada Zagreba, sa ciljem omogućavanja i primjene didaktičko edukativne igre za razvoj samopouzdanja „Upoznaj sebe“, na satu razrednika za učenike 1-8 razreda, Priručnika za učitelje sa 70-tak vježbi učenja  socijalnih vještina na satu razrednika za učenike od 1-8 razreda, Karte pamćenja za rad s darovitima i učenicima s teškoćama u koncentraciji i pamćenju za učenike od 1-8 razreda, Radna bilježnica za djecu s jezično govornim teškoćama(disleksija i disgrafija) za učenike 1-4 razreda.
Primjena edukativno didaktičkog materijala čiji su autori članovi udruge  usmjereni su na realizaciju i provođenje Zdravstvenog odgoja, a kroz Module –Prevencija nasilja među djecom i Prevencija ovisnosti kod djece i mladih, Građanskog odgoja (slikao sebi, komunikacija, rješavanje problema, prepoznavanje i izražavanje emocija, sustav vrijednosti, tolerancija, stavovi, predrasude…) te sata razrednika.
Svrha ponuđenih aktivnosti  je educirati učitelje i osnažiti ih za provedbu emocionalne pedagogije u radu s učenicima u području socijalnih  vještina: povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh što su posebno naglašeni zahtjevi modernog vremena, ojačati djecu  i mlade sa slabije razvijenim  socijalnim vještinama, stvoriti pozitivnu razrednu i školsku klimu, odnos povjerenja, zajedništva i suradnje među učenicima koji zasigurno smanjuju nasilje i ostala rizična ponašanja kod djece i mladih, te povećavaju emocionalnu inteligenciju koja će im pomoći u snalaženju u stresnim situacijama prilikom donošenja odluka, suprotstavljanja pritisku vršnjaka i konflikata.
Edukacija i osnaživanje učitelja usmjeren je na stil vođenja i komunikacijski stil učitelja i afektivne interakcije među učenicima. Učitelji utječu na emocionalni razvoj i ponašanje djece time kako označavaju i reagiraju na dječje osjećaje i kako artikuliraju i pokazuju svoje osjećaje te kako stvaraju pozitivnu razrednu klimu.

2.Projekt-"NI AGRESIVNO NI PASIVNO VEĆ ASERTIVNO"

Donator Grad Velika Gorica

Korisnici su učenici iz: OŠ Šćitarjevo, OŠ Novo Čiče, OŠ E.Kvaternik, Srednja strukovna škola VG

Projekt je učenje komunikacijskih vještina  putem  strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih kroz 4 radionice za svaki razred. Svrha ovog projekta educirati djecu načinima komunikacije, kako bi se smanjilo najčešće nasilje među djecom, a to je verbalna agresija, koja često prerasta u fizički sukob i stvaranja loših međusobnih odnosa učenika, lošu razrednu i školsku klimu.

U školama se često susreću  djeca koja trpe neke od oblika verbalnog nasilja a to su vrijeđanja, ruganja, svađe, prijetnje, psovanje, ismijavanja, i sl.(istraživanje UNICEFA, Poliklinike za zaštitu djece, istarživanje Udruge). Verbalno nasilje dominira u vršnjačkim odnosima, a agresivna komunikcija je dominantna. Djeca pa ni odrasli  ju ne prepoznaju kao jednu od glavnih čimbenika nesporazuma, sukoba I nasilja, jer izaziva ljutnju, bijes i nezadovoljstvo, povrijeđenost. Ono što posebno zabrinjava je i pasivna komunikacija djece, koja su najčešće žrtve nasilja njihovih vršnjaka, jer dijete koje šuti i trpi nasilje, ne “ugožava” nasilnika, već ga dodatno osnažuje da bude nasilan prema žrtvi koja se ne suprostavlja, koja ne traži pomoć a izvršava sve što od njega traži nasilnik.

3. Edukacija učitelja u cilju pozitivnog razvoja učenika „ŠKOLSKA KLIMA I UČITELJSKE PEDAGOŠKE KOMPETENCIJE“

Donator-Grad VELIKA GORICA

Korisnici -učitelji osnovnih školagrada Velika Gorica

Edukacija i osnaživanje učitelja,sa ciljem prevencije nasilja među djecom i  stvaranja sigurnih, ugodnih  i  poticajnih učionica.

Nasilje među djecom kontinuirani je problem društva. Jedan od čimbenika nasilja među djecom je i nedostatak ovladanih socijalni i komunikacijskih vještina same djece, ali i nedovoljnih kompetencija učitelja u stvaranju pozitivne školske klime. Upravo ovaj projekt omogućava permanentno stručno usavršavanje učitelja sa ciljem povećanja njihovih pedagoških kompetencija kojima osiguravaju učenje socijalnih vještina kod učenika, smanjenje nasilja, razvijanja osjećaja njihove prihvaćenosti i postizanja školskog uspjeha u pozitivnoj kolskoj klimi.Učitelji utječu na emocionalni razvoj i ponašanje djece  time kako označavaju i reagiraju na dječje osjećaje i kako artikuliraju i pokazuju svoje osjećaje.

4. Projekt "SNAŽNI I UKLJUČENI "

Donator-Grad Veliak Gorica

Projekt se provodi u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica s grupom od 25 učenika

Projekt se provesti s odabranom skupinom koja zbog svoje kompleksnosti života, problema u psiho, socijalnom i emotivnom sazrijevanju  bez adekvatne obiteljske skrbi, teže osjećaju prihvaćenosti  i socijalizacije. Uz činjenicu da imaju narušenu sliku o sebi i svojoj obitelji, nedovoljno samopouzdanja i vjere u vlastite sposobnosti, edukacija i osnaživanje na području učenja socijalnih i komunikacijskih vještina može im značajno pomoći u odrastanju.

Projekt  je program učenja socijalnih  vještina  putem:

A. Strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 5 modula za svaku grupu učenika
B. Intenzivan individualan rad sa svakim učenikom uključenim u projekt
C. Pomoć i podrška određenom broju roditelja, učenika uključenih u projekt
Svrha projekta je educirati mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, potaknuti odgovornost, ispunjavanje obaveza, i ukupnog društvenog odgovornog ponašanja.

5. Projekt - DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE-upoznavanje i očuvanje turopoljske baštine
Donator-ZAREBAČKA ŽUPANIJA-Stručna služba župana

Projekt se provodi s učenicima Srednje strukovne škjole VG I OŠ E.KvaternikVG
CILJ
 FOTOGRAFIRANJE  13 DRVENIH KAPELA U TUROPOLJU
Izrada kalendara za 2018.
 Organizacija izložbe fotografija, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i usmjeravanja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.
 0čuvanje turopoljske baštine, na način da mladi Velike Gorice upoznaju turopoljski kraj, razgledaju povijesne drvene crkve i kapele, te prenesu ljepotu kraja na fotografiju i putem fotografije na širu društvenu zajednicu koja će te fotografije razgledati na izložbi.
 Posjetom naseljima: Dvoranci, Lučelnica, Gustelnica, Cvetković Brdo i Lukinić Brdo, Gradec Pokupski, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Cerje Pokupsko, Gladovec Pokupski, te nešto sjevernije smještenim naseljima Buševec, Velika Gorica i Velika Mlaka, pružila bi se mladima prilika za boljim upoznavanjem jedinstvenih drvenih crkava i kapela razasutih ovim područjem.
 
6. EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA - IZ DOMA NA POSAO

Donator-Grad Zagreb
Cilj
Kroz strukturirane radionice educirati i osnažiti mlade o načinima zapošljavanja, savladavanja vještina pisanja zamolnica i životopisa, ispunjavanja obrazaca, načinima prijave na HZZ, snalaženje u tehnikama traženja posla putem tiska i interneta, sa ciljem pripreme za vaninstitucionalni život i osamostaljivanje  u životu,  smanjenja rizičnih ponašanja, te rješavanju egzistencijalnih pitanja potrebnih za osamostaljivanje.

Projekt se provodi s korisnicima Stambene zajednici Dubrava/ Doma za mušku djecu, Župančićeva- Zagreb.

7. PROJEKT-ZAŠTO SU KOCKA I CUGA -TUGA

Projekt se provodi s učenicima svih 1 i 2 razreda Srednje strukovne škole VG, učenicima 7 razreda u OŠ E.Kvaternik-Veliak Gorica, OŠ J.Zoričića-Dugo, OŠ B.Tonia- Samobor, OŠ I.Bencekovića- Dugo Selo
Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA- Ured župana

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola i igranja igara na sreću.Glavni cilj projekta je informiranje mladih o značajnim činjenicama vezanim za opasnosti kockanja i konzumiranja alkohola:  mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma/mozga, najvećim opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da preuzimaju odgovornost za vlastite izbore

Ako piješ nešto moraš znati :

- Precjenjuješ svoje sposobnosti
-  Iskrivljeno opažaš druge – ništa nije onako kako se tebi čini
- Gubitak interesa za školu
- Veći je rizik za delinkventno ponašanje
- Viši postotak kriminala
- Veća agresivnost
- Veliki broj saobraćajnih nesreća
- Nikad pijan za volan ili pijanom u auto

8. Projekt:Prevencija nasilja među djecom:„IMAŠ SE PRAVO NALJUTITI ALI REAGIRAJ BEZ NASILJA“   
Donator Ministarstvo znanosti i  obrazovanja/NZ

Projekt se provodi u OŠ Malinska, OŠ E.Kvaternik-VelikaGorica, OŠ Blage Zadre-Vukovar s učenicima šestog i sedmo razreda.
U projekt su uključeni  roditelji kojima će se održati predavanje „Važnost učenja socijalnih i emocionalnih vještina u odrastanju djece“, a učitelji će biti uključeni u interaktivno predavanje „Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom“.
Učenici će proći kroz 4 Modula radionica: Samopouzdanje i slika o sebi, Načini komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju, Ljutnja i kako se nositi s njom/rješavanje sukoba, Suradnja i zajedništvo razreda
Projekt je usmjeren na razumjevanje i reguliranje ljutnje, učenja komunikacijskih i socijalnih vještina,  razvoja samopouzdanja i samosvijesti djece s teškoćama  i povećanju senzibiliteta ostalih vršnjaka prema njima, edukaciju  za učitelje i roditelje.    
Svrha ovog projekta educirati djecu načinima komunikacije, kako bi se smanjilo najčešće nasilje među djecom, a to je verbalna agresija.  U školama se često susreću  djeca koja trpe neke od oblika verbalnog nasilja a to su vrijeđanja, ruganja, svađe, prijetnje, psovanje, ismijavanja, i sl. Verbalno nasilje dominira u vršnjačkim odnosima, a agresivna komunikcija je dominantna. Djeca pa ni odrasli  ju ne prepoznaju kao jednu od glavnih čimbenika nasilja, jer izaziva ljutnju,bijes i nezadovoljstvo. Ono što posebno zabrinjava je i pasivna komuniakcija djece, koja su najčešće žrtve nasilja njihovih vršnjaka, jer dijete koje šuti i trpi nasilje, ne “ugožava” nasilnika, već ga dodatno osnažuje da bude nasilan prema žrtvi koja se ne suprostavlja, koja ne traži pomoć a izvršava sve što od njega traži nasilnik. Kroz projekt aktivno se kroz edukacije uključuju se učitelji i roditelji.

 

2015.

1. Projekt učenja nenasilnog rješavanja sukoba -„UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM“

Provodi se u OŠ E.Kumičića, Velika Gorica, OŠ Žitnjak, OŠ Z.Cara, Crikevenica, OŠF.K.Frankopan, Krk, PŠ Omišalj.

Donator-MZOS
Svrha projekta je educirati učenike u području socijalnih  i komunikacijskih vještina, potaknuti učenike na prosuđivanje vlastitih i tuđih životnih situacija, donošenja vlastitih odluka i prepoznavanja razlike nasilnih i nenasilnih oblika ponašanja te uvida u posljedice nasilnog ponašanja. Projekt omogućava učenicima učenje i razvoj tolerancije, pozitivne slike o sebi i uvažavanje različitosti među ljudima. Kroz radionice će se učenike potaknuti na učenje i razvoj sustava vrijednosti, razvoj empatije za potrebe drugih.

Projekt se provodi kroz 4 Modula, svaki razred će biti uključen u 4 radionice
Moduli uče :
1. Razvoj samopouzdanja/samosvijesti
  Učenje načinima komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju
2.  Rješavanje sukoba/problema/proces snage promijene
    Donošenja odluka/kako reći „NE“/rješavanje pritiska vršnjaka
3. Prihvaćanja različitosti/tolerancija/povjerenje
     Slobodno izražavanja misli i osjećaja/ razvoj empatije
4. Razvoj suradnje/zajedništva i osjećaja pripadnosti razredu.

2.Projekt- MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA- JAK,JAČI, NAJJAČI
Donator-URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABU DROGA
Škole:OŠ F.K.Frankopan-KRK, OŠ Lučko, OŠ M.Držić-ZAGREB, OŠ J.Habdelić-VELIKA GORICA

Svrha projekta je educirati djecu i mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod učenika,ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama.
U adolescenciji mladi preispituju svoj identitet. Kroz pitanja "Tko sam ja?" i "Što želim biti?" otkrivaju sebe, preispituju roditeljske stavove i vrijednosti, istražuju nove mogućnosti i interese te stvaraju svoj sustav vrijednosti, novu sliku o sebi i razvijaju intelektualne i socijalne vještine i šire svijet vlastitih interesa. U potrazi za vlastitim identitetom eksperimentiraju s različitim ulogama. Jedan dio mladih manje uspješno prevlada ovaj period i prolazi kroz krizu identiteta koja se može očitovati izoliranjem od roditelja i vršnjaka, osjećajem izgubljenosti, bezizlaznosti, niskog samopoštovanja i otuđenosti te različitim autodestruktivnim ponašanjima.
Zbog navedenih teškoća jedan dio mladih nažalost  vrlo rano ulazi u delinkventno ponašanje, ovisnost o cigaretama, alkoholiziranje, igranja igara na sreću, konzumiranje sredstva ovisnosti, druženje s vršnjacima asocijalnog ponašanja, napuštanje školovanja, te vršenje kaznenih djela.
Opći cilj je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kroz projekt univerzalne prevencije.
Ciljevi za same korisnike u projektu
• razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod djece
• ovladavanje komunikacijskim vještinama (asertivna komunikacija, Ja poruke, osobni jezik)
• poticaj na prihvaćanje različitosti, tolerantnosti prema drugima i drugačijem
• osnaživanje u izražavanju svojih osjećaja i misli
• ovladavanje tehnikama i načinima rješavanja sukoba, problema
• poučiti djecu donošenju ispravnih odluka
• razvijanja stava o opasnostima konzumiranja sredstva ovisnosti
• savladavanja tehnika kako reći „NE“, izbora sustava vrijednosti, zauzimanja za sebe
• kreativnošću iskazati svoje talente, interese i sadržaje koji omogućuju pozitivno  potvrđivanje, otkrivanja svojih sposobnosti i znanja
• strukturirano provođenje slobodnog vremena
• informirati roditelje o važnosti pozitivnog roditeljstva, razvijanju privrženosti s djecom, osiguravanja pravilnog psiho socijalnog razvoja djece, važnosti prepoznavanja djece u riziku
• potaknuti roditelje na pozitivno promijene unutar obitelji sa ciljem smanjenja  rizika od konzumiranja droga i drugih sredstava ovisnost s odrastanjem njihove djece.

3. Projekt- PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-"PRESTANI!"
Donator-MZOS 2014/2015.
Škole: OŠF.K.Frankopan-otok Krk, OŠ Z.Cara-grad Crikvenica, OŠ M.Držića-Zagreb, OŠ Šćitarjevo-Velika Gorica

Kome je namjenjen?
Projekt je namijenjen učenicima 5-tih i 6-tih razreda,  u osnovnim školama.
Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.
Učenicima kojima se mora pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti. Potrebno je i povećati svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.
Učiteljima i nastavnicima sa ciljem povećanja njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.
Roditeljima s ciljem da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta
Ravnateljima koji će pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama.

4.PROJEKT-ZAŠTO JE CUGA -TUGA
Projekt se provodi s učenicima osnovnih škola u Velikoj Gorici, Samoboru i Dugom Selu
Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA- Ured župana

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola
Ako piješ nešto moraš znati :
- Precjenjuješ svoje sposobnosti
-  Iskrivljeno opažaš druge – ništa nije onako kako se tebi čini
- Gubitak interesa za školu
- Veći je rizik za delinkventno ponašanje
- Viši postotak kriminala
- Veća agresivnost
- Veliki broj saobraćajnih nesreća
- Nikad pijan za volan ili pijanom u auto

5.KOMPETENTAN UČITELJ"- edukacija i osnaživanje učitelja,sa ciljem prevencije nasilja među djecom i  stvaranja sigurnih, ugodnih  i  poticajnih učionica“

Ovaj projekt usmjeren je na stil vođenja i komunikacijski stil učitelja i afektivne interakcije među učenicima.

Učitelji utječu na emocionalni razvoj i ponašanje djece  time kako označavaju i reagiraju na dječje osjećaje i kako artikuliraju i pokazuju svoje osjećaje.

1. Osnovna radionica/ I. stupanj- za novu grupu učitelja
2. Ciljana radionica/II. stupanj- za učitelje koji su završili osnovnu radionicu
3. Supervizijska grupa
Donator-Grad Velika Gorica
Učitelji iz 7 OŠ grada Velika Gorica

6."ŠKOLA, A NE ULICA "- je program učenja socijalnih  vještina  putem:

A. Strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 5 modula za svaku grupu učenika
B. Intenzivan individualan rad sa svakim učenikom uključenim u projekt
C. Pomoć i podrška određenom broju roditelja, učenika uključenih u projekt
Svrha projekta je educirati mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, potaknuti odgovornost, ispunjavanje obaveza, i ukupnog društvenog odgovornog ponašanja.

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namijenjen učenicima  srednjih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu.

Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem ih se potiče i pomaže da prihvate društvene norme, te da žive i ponašaju se u skladu s njima u cilju njihovog uspješnog završavanja školovanja.

Projekt se provodi s učenicima Srenje strukovne škole Velika Gorica.

7. Projekt "Lošu naviku pobijedi danas a ne sutra"

Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Korisnici programa su učenici osnovnih škola Grada Velika Gorica
Glavni cilj projekta je informiranje mladih o značajnim činjenicama vezanim za opasnosti kockanja:  mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma/mozga, najvećim opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da preuzimaju odgovornost za vlastite izbore
U školama će se provesti  ciljana predavanja o posljedicama kockanja, poticaju na strukturirane sadržaje i opasnosti i kratkom putu do opasnosti da postanu „patološki „kockari.

8.PROJEKT-PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM- "PRESTANI!"!- za učenike
  " ALATI I TEHNIKE UPRAVLJANJA RAZREDNOM KLIMOM"- za nastavnike

Projekt se provodi s učenicima 5. i 6. razreda OŠ I.Mažuranća-Novi  Vinodolski, OŠ FK.Frankopan-Krk, OŠ Trnsko-Zagreb i OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica

šk.g.2015/2016.
Donator-MZOS

8. VAŽNO JE BITI OK

Donator-Raiffeisen bank d.d./Austria RBA

Korisnici

Učenici 5-8 razreda OŠ braća Radić-Zagreb, OŠ E.Kumičić- Velika Gorica, OŠ I.Mažuranić, Novi Vinodolski

Očekivani rezultati

Vjerujemo da će Program pomoći učenicima u stjecanju uvida u osobno ponašanje, jasnijem definiranju osobnog identiteta, definiranju pozitivnih osobnih ciljeva i realiziranju tih ciljeva.
Očekujemo da će se učenici kroz radionice osnažiti  da stvore vlastite stavove i sustav vrijednosti, koji će im pomoći da ne uđu u rizik konzumiranja ovisnosti.
Vjerujemo da ćemo na taj način, potaknuti mlade na strukturirano provođenje slobodnog vremena u kojem će se potvrđivati kroz pozitivne sadržaje, spremni i odlučni da ne ulaze u neformalne skupine koji se dokazuju kroz opasne i negativne oblike ponašanja koja nisu u skladu s društvenim normama.

9. I JA ĆU HEKLATI KAO MOJA BAKA

Donator-Ured župana

U Gradu Velika Gorica, mnoga umjetnička društva njeguju običaj očuvanja turopoljske baštine, ali još uvijek isto je nedostupno mnogim mladima grada.

Posebno treba naglasiti da su se u gradu kroz povijest doselile mnoge mlade obitelji, koji nemaju priliku njegovati očuvanje baštine ili uopće nisu upoznati sa starim običajima Turopolja, te će se kroz ovaj projekt heklanja i izrade poculica naučiti mlade izradi predmeta koji pripadaju tradiciji turopoljskog kraja, te će ideju njihova postojanja moći sačuvati i prenijeti na drugu djecu.

Glavni cilj projekta je naučiti djecu starim običajima i tradiciji heklanja i šivanja, kao podsjetnik na život mama i baka kroz prošlost. Pozitivno strukturiranje slobodnog vremena i smanjenje vremena i igranja na računalnim igrama.

Korisnici: učenici 1-4 razreda, ukupno 12 učenika

kroz radionice podijeljene u više grupa učenici su podjeljeni u:
-grupa učenja početnog boda za heklanje
-grupa koja hekla prve početne radove
-izrada poculica
-izložba radova
-prezentacija povijesne baštine Turopolja kroz DVD „Da se ne zgubi i ne zatre“ , film o 13 drvenih kapela Turopolja, s više od 1000 fotografija, autorski rad članova Udruge