Maloljetne počinioce kaznenih djela treba:

01.01.2012

Anketa

Kazniti
Pružiti psiho socijalnu pomoć
Kazniti i pružiti pomoć
Kazniti roditelje

1. Kazniti 21
2. Pružiti psiho socijalnu pomoć 331
3. Kazniti i pružiti pomoć 387
4. Kazniti roditelje 34
Ukupno 773