Maloljetne počinioce kaznenih djela treba:

01.01.2012

Anketa

Kazniti
Pružiti psiho socijalnu pomoć
Kazniti i pružiti pomoć
Kazniti roditelje

1. Kazniti 16
2. Pružiti psiho socijalnu pomoć 181
3. Kazniti i pružiti pomoć 248
4. Kazniti roditelje 22
Ukupno 467