Maloljetne počinioce kaznenih djela treba:

01.01.2012

Anketa

Kazniti
Pružiti psiho socijalnu pomoć
Kazniti i pružiti pomoć
Kazniti roditelje

1. Kazniti 20
2. Pružiti psiho socijalnu pomoć 301
3. Kazniti i pružiti pomoć 352
4. Kazniti roditelje 33
Ukupno 706