Projekti udruge za 2013.

1. EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH- MOGU I ŽELIM RADITI

• Projekt je namijenjen  mladim nezaposlenim korisnicima soc. pomoći i podrške koji imaju završenu osnovnu ili srednju školu, te neki od oblika stručne osposobljenosti za određen posao s područja Velike  Gorice.
• U projekt se uključuje i grupa Roma koja ima prebivalište na navedenoj lokaciji  (educiranje u traženju zapošljavanja u sezonskim poslovima, radu na sekundarnom otpadu te upoznavanje s Nacionalnom strategijom zapošljavanja Roma).

Donator projekta-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-Upravni odjel za gospodarstvo

2. Izrada i tiskanje didaktičko-edukativne igre UPOZNAJ SEBE, kroz nagradu za društvene inovacije, od strane NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 

3. PROJEKT-PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM- "PRESTANI!"!- za učenike

  " ALATI I TEHNIKE UPRAVLJANJA RAZREDNOM KLIMOM"- za nastavnike

Projekt se provodi s učenicima 5. i 6. razreda OŠ S.Bencekovića,Horvati, OŠ Brezovica, OŠ S.Kolara, Kravarsko, OŠ Šćitarjevo

Projekt se provodi od rujna  2012..do travnja 2013.

Donator-MINISTARSTVO SOC. POLITIKE I MLADIH

4. Projekt-MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA- Zagreb

Projekt će se provesti s učenicima OŠ Zapruđe, OŠ I.Andrić, Sopot, OŠ V.Holjevca, Siget, OŠ F.Galović, Dugave i OŠ Sv.Klara, OŠ Dugave I, OŠ Savski Gaj.

Donator : GRAD ZAGREB- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Mala škola soc.vještina  je program učenja socijalnih  vještina  putem pomno  strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namjenjen učenicima 5.,6.,7., i 8. razreda osnovnih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se zajednički nalaze socijalno uspješna i socijalno neuspješnija djeca može potaknuti vrlo duboka učenja kod svakog djeteta.

5. Projekt -MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA"-otok KRK

Projekt se provodi s učenicima 7. razreda OŠ Fran Kristo Frankopan- na otoku Krku.

Donator-URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABA DROGA, Vlada RH

U program su uključeni učenici iz područnih škola Malinska, Omišalj, Punat, Baška, Dobrinj, Vrbnik,, Vrh

Učenici će naučiti mnoge vještine kako se ponašati asertivno, kako koristiti Ja –poruke, naučiti komunikacijske vještine, vještine rješavanja sukoba na nenasilan način, pronaći svoje dobre strane, savladavanje tehnike kako reći „NE“, rizičnim ponašanjima i potvrditi se kroz kreativnost.

Cilj projekta je ukupna prevencija rizičnih ponašanja, eksperimentiranja i konzumiranja sredstava ovisnosti.

6. Prevencije igranja igara na sreću među mladima-„LOŠU NAVIKU POBIJEDI DANAS, A NE SUTRA“

Donator- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Korisnici programa su učenici osnovnih škola Grada Velika Gorica

Glavni cilj projekta je informiranje mladih o značajnim činjenicama vezanim za opasnosti kockanja:  mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma/mozga, najvećim opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da preuzimaju odgovornost za vlastite izbore

U školama će se provesti  ciljana predavanja o posljedicama kockanja, poticaju na strukturirane sadržaje i opasnosti i kratkom putu do opasnosti da postanu „patološki „kockari.

7. Projekt-ZAJEDNO ZA DJECU I RAZVOJ NJIHOVA SAMOPOUZDANJA

Aplicirali smo na natječaj ZAKLADE ZAMAH- prijava građanske inicijative u programskom području, ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI''

Građanska inicijativa je jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici. Akcija treba biti potaknuta od skupine pojedinaca u lokalnoj zajednici koji na prepoznati problem odgovaraju dobrovoljnim volonterskim radom, znanjem ili materijalnim dobrima.

Udruga "TI SI OK", osmislila je edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE". Igra je namijenjena nastavnicima za sat razredne zajednice, kao pomoćno nastavno sredstvo za provedbu zdravstvenog odgoja (1-4), te ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Igra je dobila nagradu Nacionalne zaklade za društvenu inovaciju.(2012.)

U područnim školam, PŠ Donji Hruševec,PŠ Gornji Hruševec, PŠ Velika Buna, PŠ Šiljakovina, PŠ Kozjača, PŠ Lukavec, PŠ Dubranec, PŠ Buševec, PŠ Mraclin, PŠ Rakitovec, PŠ Novo Čiče, PŠ Bukevlje, PŠ Veleševec, PŠ Gradići, PŠ D.Lomnica, PŠ Mičevac, Šćitarjevo donirali bi komplete edukativnih igara za potrebe škola, te proveli edukaciju i predavanje za nastavnike škola, kako bi mogli kvalitetno raditi s učenicima na razvoju samopouzdanja kao oblik prevencije nasilja i prevencije ovisnosti. Nakon završene edukacije, školama bi u trajno vlasništvo ostavili komplete igara, kako bi i dalje učenicima bila dostupna na satovima razredne zajednice.

Donatori uključeni u građansku akciju. GORICA STAKLO d.o.o., MICROTEAM. d.o.o., ZLATARNA KRIŽEK, JAVNI BILJEŽNIK IVAN MALEKOVIĆ, HALMED

8. Projekt-POKRENI PROMJENU"- antistresni program osnaživanja nastavnika sa ciljem prevencije nasilja među djecom i  stvaranja sigurnih, ugodnih  i  poticajnih učionica

DONATOR-GRAD VELIKA GORICA

Korisnici nasatvnici osnovnih škola grada Grada Velika Gorica

Ovaj projekt usmjeren je na stil vođenja i komunikacijski stil učitelja i afektivne interakcije među učenicima. Učitelji utječu na emocionalni razvoj i ponašanje djece  time kako označavaju i reagiraju na dječje osjećaje i kako artikuliraju i pokazuju svoje osjećaje.

 1. Osnovna radionica/ I. stupanj- za novu grupu učitelja

 2. Ciljana radionica/ II. stupanj- za učitelje koji su završili osnovnu radionicu

9. Projekt-MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA

DONATOR-GRAD VELIKA GORICA

Korisnici učenici Srednje strukovne škole Velika Gorica, Srednja zrakoplovna škola, mladi naselja Turopolja

Cilj

Ukupna prevencija rizičnih ponašanja mladih.

Smanjenje broja mladih koji napuštaju srednjoškolsko obrazovanje.

Povećati broj mladih s uspješnim završetkom školovanja.

Novim načinima pristupa mladima s rizikom u ponašanju kroz psiho socijalni tretman, poboljšati uvjete života i odrastanja mladih kao budućnosti ovoga grada.