Projekti udruge za 2010.g.

 1. PROJEKT-"MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA",

započeti će u rujnu s učenicima O.Š.Brača Radić, Botinec.

Projekt «MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA“ je program učenja socijalnih vještina putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula, a svaki modul traje 2-3 sata. Radionice bi se održavale izvan nastave u prostorijama škole četiri subote u kontinuitetu.

2.PROJEKT "SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI"

 provesti će se se u travnju i svibnju 2010.g., s nastavnicima O.Š. Braća Radić" u Botincu i O.Š. Savski Gaj. Predavanje je odslušalo 67 nastavnika.

3.PROJEKT "UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM",

antistresni je program osnaživanja nastavnika. Proveden je s nastavnicima Srednje strukovne škole Velika Gorica i O.Š.Vukovina. U Projekt je bilo uključeno 12 nastavnika.

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je ponuditi nastavnicima dodatne ideje u nalaženju odgovora na pitanje
KAKO ISTOVREMENO obraditi gradivo, održati disciplinu i razviti i održati dobru razrednu klimu i u svemu tome osvijestiti svoje ljudske i profesionalne resurse i ulogu. Projekt pruža nastavnicima mogućnost učenja kroz iskustvo: u pozitivnoj klimi, putem diskusija, vježbi i opuštalica steći nova znanja i dobiti nove ideje za uanprijeđenje svoga rada. U pozitivnoj razrednoj klimi učenici su usmjereni na stjecanje znanja i osobni rast i nastavnici će to moći direktno iskusiti kao sudionici radionice u kojoj će se uz stjecanje znanja sustavno razvijati i održavati pozitivna klima.

Osnovna funkcija škole je učenje. Moderna škola je ona u kojoj se uči i koja je i sama spremna na kontinuirano učenje.

Projekt „Upravljanje razrednom klimom” je program osnaživanja nastavnika i unaprijeđenja komunikacijskih vještina. Program je iskustven i sam predstavlja mogući model uspostave pozitivnog ozračja i efikasnog učenja. Organiziran je u 4 modula, a svaki modul traje 3,5 do 4 sata. Radionice bi se održavale izvan nastave u prostorijama škole sukladno organizacijskim mogućnostima škole.

Moduli:1. Samopoštovanje i stres na poslu – Ja, stres i posao – razredna klima i stres
Upoznavanje i osvješćivanje vlastitih pozitivnih osobina i dobrih resursa - iskustvo učenja kojim se član radionice sam sa sobom i u sebi osjeća dobro – potvrđivanje u komunikaciji s drugima – osnovne teoretske postavke o nastanku stresa - specifičnosti stresa nastavnika – razredna klima i stres – aktivacija osobnih resursa i kreiranje razredne klime kao vlastiti antistresni program

2. Alati dobrog komuniciranja
Osnovne teoretske postavke komunikacije ( međusobni utjecaj aktera u komunikaciji, neverbalna komunikacija i dr.) – stilovi komuniciranja – asertivnost i asertivni alati kroz vlastito iskustvo i u kontekstu konkretne školske kulture i klime
3. Disciplina bez stresa
Uspostava i održavanje discipline u kontekstu konkretne školske kulture i klime – moralni razvoj djeteta i efikasni i manje efikasni modeli discipliniranja – kongruentnost i pregovaranje – asertivnost na djelu – učenje samodiscipline u konkretnom kontekstu

4. Zbornica kao tim – vizija naše škole u budućnosti
Timski rad i suradnja – učenje strategija usmjerenih na rješenje - dobro oblikovani cilj – moć vizualizacije – suradnički modeli u zajedničkoj viziji - definicija prvog koraka u uvođenju razlika.

4.PROJEKT "PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-PRESTANI!"

U travnju je započela provedba Projekta u O.Š. Vukovina, O.Š. Šćitarjevo, O.Š. Juraj Habdelić, s učenicima 5. i 6. razreda. U Projekt je uključeno oko 600-650 učenika.

CILJEVI PROJEKTA:
 aktivno uključivanje učenika da progovore o nasilju, da dožive nenasilje, da se osnaže i ohrabre, kako bi iste znakove nasilja lakše prepoznali i o njima progovorili.
 pridobiti učenike da razmijene iskustvo o konfliktu koji su riješili nenasilno, učenje preuzimanja nadzora nad konfliktnom sitacijom, korištenje rečenica koje nisu nasilne
 suprotstaviti se poniženjima koja nam se događaju u životu, izgraditi samopoštovanje, omogućiti učeniku da doživi potvrđivanje i ukazati učenicima na koji način ono izaziva pozitivne promjene
 osjećati se dobro jer te grupa prihvaća,osjećaj sigurnosti,bolje razumjeti i osjetiti kada te grupa odbacuje
 otkrivanje aspekta suradnje u rješavanju grupnog (razrednog) problema
 naučiti učenika novom načinu reagiranja na nasilje i osnaživanje svakog učenika da se glasno suprotstavi nasilju

5.PROJEKT " DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE"

U siječnju je započela  provedba Projekta, s učenicima Gimnazije Velika Gorica, kao model VRŠNJAČKE POMOĆI, UČENIK- UČENIKU, KROZ UPOZNAVANJE TUROPOLJSKE BAŠTINE I OČUVANJA ISTE. U Projektu sudjeluje 30 učenika. Učenici uz neformalno druženje i učenje socijalnih vještina, fotografiraju drvene kapele:

                         KAPELA SV BARBARA-VELIKA MLAKA

                         KAPELA RANJENOG ISUSA-PLEŠKO POLJE

                         KAPELA SV. IVANA KRSTITELJA- BUŠEVEC

                         KAPELA SV.ROKA- CVETKOVIĆ BRDO

                         KAPELA SV.JURJA-LIJEVI ŠTEFANKI

                         KAPELA  SV.TROJSTVA- GLODOVEC POKUPSKI

U projekt su uključene GIMNAZIJA VG, O.Š. VUKOVINA, O.Š. VELIKA MLAKA I  O.Š. POKUPSKO

Mladima se kroz vršnjačku pomoć pruža prigoda da:

Ø     sudjeluju u značajnim aktivnostima svoje životne zajednice

Ø     kreiraju nove pristupe svojim vršnjacima (drugim mladim osobama)

Ø     pokazuju ostalim (odraslim) subjektima u društvu svoje kreativne sposobnosti za koje odrasli često ne vjeruju da postoje

Ø     lakše razumiju zbivanja u lokalnoj zajednici i okružju na nov način

Ø     razvijaju mrežu novih prijatelja, uključujući i značajne osobe iz zajednice

Ø     razvijaju nove vještine i znanja korisne za njihov vlastiti život

Ø     pospješuju pozitivne promjene u okružju i druge elemente u zajednici

Ø     razvijaju samopouzdanje u svoje sposobnosti da mogu ostvariti ciljeve koje si postave

 • razvijaju osjećaje za društvo i pripadnost u širem smislu
 • jačaju sliku o sebi i jačaju povezanost s mjestom u kojem žive

CILJ PROJEKTA :

 • POSJET LOKALITETA SA DRVRNIM KAPELAMA I CRKVAMA
 • UPOZNAVANJE POVIJESTI NASTANKA OBJEKTA
 •  FOTOGRAFIRANJE  STARIH CRKVA I KAPELICA
 • ORGANIZACIJA IZLOŽBE FOTOGRAFIJA, SA SVRHOM UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVLJENJA, KAO I USMJERAVANJE   KVALITETE ŽIVOTA DRUŠTVENE ZAJEDNICE U CJELINI
 • PRUŽANJE POMOĆI I SAVLADAVANJA PROBLEMA MARGINALIZACIJE ŠKOLSKE DJECE, KOJE NEMAJU USVOJENE   SOCIJALNE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE, TE SE TEŽE INTEGRIRAJU U DRUŠTVENU SREDINU.
 • OČEKUJEMO DA ĆE SE ŠIRA DRUŠTVENA ZAJEDNICA I MLADEŽ OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA UPOZNATI I IMATI PRILIKU VIDJETI PREKRASNE TUROPOLJSKE DRVENE CRKVE I KAPELE, TE BITI SVIJESNA NJHOVOG POSTOJANJA I BRIGE ZA NJIH
 • VJERUJEMO DA ĆE IH PAMTITI, TE JEDNOGA DANA POKAZATI DRUGIMA I TAKO SAČUVATI IDEJU NJIHOVOG POSTOJANJA
 • UVJERENI SMO DA ĆE SE ODUŠEVITI NJIHOVOM  ARHITEKTONSKOM JEDNOSTAVNOŠĆU I ORGINALNOŠĆU. VIDJETI ĆE MNOŠTVO RUSTIČNIH DETALJA  KOJI  SVJEDOĆE O UMJETNIČKIM SPOSOBNOSTIMA PUČKIH MAJSTORA PALIRSKIH I TESARSKIH DRUŽBI TUROPOLJA
 • UČENICI SUDIONICI PROJEKTA, PUTEM FACEBOOKA, SLATI ĆE FOTOGRAFIJE  DRVENIH KAPELA SVOJIM PRIJATELJIMA

6.PROJEKT-" EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH-IZ DOMA NA POSAO"

U siječnju 2010.g., započela je provedba Projekta u Odgojnom Zvodu Turopolje, s odgajanicima zavoda.

U Projekt je uključeno 21 odgajanika O Z Turopolje.

CILJEVI

 • Učenje socijalnih vještina
 • Informiranje o načinu rada HZZ
 • Učenje aktivnih metoda i tehnika  traženja posla
 • Izgraditi  adekvatniji uvid u osobno ponašanje i vlastitu životnu situaciju
 • Pružanje pomoći u usvajanju konstruktivnijih modela prevladavanja frustrirajućih situacija
 • Usmjeravanje mladih na pozitivne načine afirmacije
 • Jačati osjećaj vlastite vrijednosti
 • Graditi pozitivniji identitet
 • Potaknuti razvoj pozitivnih interesa, a posebno traženje adekvatnog zaposlenja
 • Razvijati radne navike i unapređivati odnos prema obavezama.
 • Poticaj na ponašanje u skladu s društvenim normama
 • Mogućnost pozitivnih životnih  izbora  
 • Smanjenje recidiva u vršenju kaznenih djela
 • Poticaj na apstinenciju od konzumiranja sredstva ovisnosti

7. PREDAVANJE- "SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI",

predavanja su planirana za socijalne radnike u CZSS i nastavnike osnovnih i srednjih škola, te za širu društvenu zajednicu.