Projekti udruge za 2014.

1.  Započeli smo s provedbom Projekta "GORIČKI KREATIVKO". Projekt se sastoji od dva dijela:
a) LIKOVNO KREATIVE RADIONICE
, uz igranje društvenih igara, gledanja filmova i sl., za sve zainteresirane učenike iz 7 OŠ gradaVG.
b) ULIČNA KOŠARKA/“STREET BALL“-ekipe iz svih osnovnih  škola grada Velika Gorica.
U sklopu projekta organizirati ćemo veliku izložbu radova koja će se održati  26.lipnja 2014., na Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga, koji ćemo tako i obilježiti u našem gradu.
 

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Škole: OŠ Šćitarjevo, OŠ Vukovina, OŠ J.Habdelić, OŠ E.Kumičić, OŠ E.Kvaternik, OŠ N.Hribar, OŠ Velika Mlaka

2. Započeli smo provedbu Projekta Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!"

Učenici 5. i 6. razreda OŠ V.Holjevca, Siget, OŠ Žitnjak, OŠ E.Kvaternik i OŠ E.Kumičić. Svi učenici 5. i 6. razreda kroz iskustvene i strukturirane radionice učenja nenasilja. Uz rad s učenicima, razrednici će imati prilike educirati se na samim radionicama, o provođenju vježbi učenja socijalnih i komunikacijskih vještina na satu razrednika. Također će se u sklopu projekta održati ciklus predavanja za učitelje iz navedenih škola na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom".
 

Donator- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2013./2014. 

3."KOMPETENTAN UČITELJ"- edukacija i osnaživanje učitelja,-sa ciljem prevencije nasilja među djecom i  stvaranja sigurnih, ugodnih  i  poticajnih učionica“

1. Osnovna radionica/ I. stupanj- za novu grupu učitelja
2. Ciljana radionica/II. stupanj- za učitelje koji su završili osnovnu radionicu
3. Strateška radionica/III. stupanj- za učitelje koji su završili II stupanj

Donator-Grad Velika Gorica

Učitelji iz 7 OŠ grada Velika Gorica

4. "ŠKOLA, A NE ULICA "- je program učenja socijalnih  vještina  putem:

A. Strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 5 modula za svaku grupu učenika
B. Intenzivan individualan rad sa svakim učenikom uključenim u projekt
C. Pomoć i podrška određenom broju roditelja, učenika uključenih u projekt

Svrha projekta je educirati mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, potaknuti odgovornost, ispunjavanje obaveza, i ukupnog društvenog odgovornog ponašanja.
 Projekt se provodi s učenicima Srenje strukovne škole Velika Gorica

Donator-Grad Velika Gorica

5. POZITIVNA SLIKA O SEBI- razvoj samopouzdanja djece u osnovnim školama

Donator-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Škole:OŠ LJ.Babić-Jastrebarsko,OŠ B.Toni-Samobor,OŠJ.Zorića i OŠ I.Benkovića-.Dugo Selo, OŠ Đ.Deželića i OŠ S.Basaričela-Ivanić Grad

U 8 osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji, u gradovima Velika Gorica, Samobor, Dugo selo, Ivanič Grad i Jastrebarsko, donirati će se eduaktivna igra za razvoj samopouzdanja i održati predavanje za učitelje s temom "Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece.

Ovaj  inovativni  projekti  pomaže razvoju djece i mladih. Navedeno se postiže korištenjem inovativne društvene igre za razvoj samopouzdanja kod djece „UPOZNAJ SEBE“, koja se koristi na satu razredne zajednice u školama. Edukativno didaktička igra „Upoznaj sebe“, autorski je rad članova Udruge, za koju smo dobili nagradu Nacionalne zaklade za društvene inovacije (2012.) , 2. nagradu na američki Start up za inovacije te 2. nagradu u organizaciji Cepora (centar za ekonomska istraživanja), za najbolji Poslovni plan inovacija.

Tijekom rada udruge u proteklih pet godina u školama, primijetili smo da djeca  imaju vrlo nisko samopouzdanja i znatnih teškoća u socijalizaciji ali i ukupnom ponašanju.
Upravo zbog navedenog izradili smo edukativno–didaktičku igru, koja se koristi na satu razrednika u školama.
Edukativna igra zbog svoje korisnosti u nastavnom procesu, dobila je suglasnost i mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Agencije za odgoj i obrazovanje. Ujedno je odabrana kao pomoćno nastavno sredstvo od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

6. "POSTANI PAMETAN POTROŠAČ"

Cilj edukacije i zaštite mladih potrošača (učenika). Moderno dobra marketinga i utjecaja na potrošače posebno djecu i mlade vrlo je agresivno i bez adekvatnih etičkih kodeksa.
Edukacijom i savjetima učenika kao jedne od najvećih „žrtva“ današnjeg marketinga i utjecaja na ponašanje potrošača zasigurno ćemo promovirati prava i zaštitu potroša.

Donator- grad ZAGREB

Projekt će se provesti u suradnji s Centrom za obitelj, djecu i mlade u : OŠ ŽITNJAK, OŠ BRAČA RADIĆ, OŠ TRNSKO, OŠ SAVSKI GAJ, OŠ SVETA KLARA

Sadržaj se planira provesti u 3 djela:
I DIO
Kroz ciklus predavanja za učenike 7., 8 razreda obraditi sljedeća poglavlja:
1.Proizvod i podaci o njemu
2. Prikupljene obavijesti o različitim proizvodima
3. Što je rok trajanja?
4 . Potrošačka prava – upoznavanje sa Zakonom o zaštiti potrošača.
5.Upoznati svrhu obavijesti o proizvodu, razumjeti i naučiti koristiti podatke s obavijesti o proizvodu
6. Upoznavanje učenika s različitim vrstama otpada i mogućnostima recikliranja.
7. Kako i na što racionalno trošiti novac, „đeparac“ .
8. Upoznavanje učenika s reklamom i njezinim utjecajem na potrošača

II DIO
Prigodno obilježavanje Svjetskog dana potrošača, 15. Ožujka
-izrada PLAKATA

III DIO
Fokus grupe
1. Roka valjanosti proizvoda
2. Kvalitete proizvoda – moguća oštećenja
3. Štetnost proizvoda  za zdravlje (boja, plastika…)
4. Etičnost  testiranja proizvoda a na životinjama
5. Očuvanje okoliša
6. Izbjegavati agresivne reklame

7. EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE MLADIH NEZAPOSLENIH OSOBA - IZ DOMA NA POSAO

Cilj
Kroz strukturirane radionice educirati i osnažiti mlade o načinima zapošljavanja, savladavanja vještina pisanja zamolnica i životopisa, ispunjavanja obrazaca, načinima prijave na HZZ, snalaženje u tehnikama traženja posla putem tiska i interneta, sa ciljem pripreme za vaninstitucionalni život i osamostaljivanje  u životu,  smanjenja rizičnih ponašanja, te rješavanju egzistencijalnih pitanja potrebnih za osamostaljivanje.
 

Projekt se planira provesti s korisnicima smješteni u Stambenoj zajednici Dubrava, Dugave I i II, a koji su dio Doma za mušku djecu, Župančićeva, Zagreb.

8. MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA.JAK,JAČI, NAJJAČI

Donator-URED ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABU DROGA 

Škole:OŠ F.K.Frankopan-KRK, OŠ Lučko, OŠ M.Držić-ZAGREB, OŠ J.Habdelić-VELIKA GORICA

Svrha projekta je educirati djecu i mlade u području socijalnih  vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh, razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod učenika,ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama.

U adolescenciji mladi preispituju svoj identitet. Kroz pitanja "Tko sam ja?" i "Što želim biti?" otkrivaju sebe, preispituju roditeljske stavove i vrijednosti, istražuju nove mogućnosti i interese te stvaraju svoj sustav vrijednosti, novu sliku o sebi i razvijaju intelektualne i socijalne vještine i šire svijet vlastitih interesa. U potrazi za vlastitim identitetom eksperimentiraju s različitim ulogama. Jedan dio mladih manje uspješno prevlada ovaj period i prolazi kroz krizu identiteta koja se može očitovati izoliranjem od roditelja i vršnjaka, osjećajem izgubljenosti, bezizlaznosti, niskog samopoštovanja i otuđenosti te različitim autodestruktivnim ponašanjima.
Zbog navedenih teškoća jedan dio mladih nažalost  vrlo rano ulazi u delinkventno ponašanje, ovisnost o cigaretama, alkoholiziranje, igranja igara na sreću, konzumiranje sredstva ovisnosti, druženje s vršnjacima asocijalnog ponašanja, napuštanje školovanja, te vršenje kaznenih djela.

Opći cilj je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kroz projekt univerzalne prevencije.

Ciljevi za same korisnike u projektu
• razvoj samopouzdanja i samosvijesti kod djece
• ovladavanje komunikacijskim vještinama (asertivna komunikacija, Ja poruke, osobni jezik)
• poticaj na prihvaćanje različitosti, tolerantnosti prema drugima i drugačijem
• osnaživanje u izražavanju svojih osjećaja i misli
• ovladavanje tehnikama i načinima rješavanja sukoba, problema
• poučiti djecu donošenju ispravnih odluka
• razvijanja stava o opasnostima konzumiranja sredstva ovisnosti
• savladavanja tehnika kako reći „NE“, izbora sustava vrijednosti, zauzimanja za sebe
• kreativnošću iskazati svoje talente, interese i sadržaje koji omogućuju pozitivno  potvrđivanje, otkrivanja svojih sposobnosti i znanja
• strukturirano provođenje slobodnog vremena
• informirati roditelje o važnosti pozitivnog roditeljstva, razvijanju privrženosti s djecom, osiguravanja pravilnog psiho socijalnog razvoja djece, važnosti prepoznavanja djece u riziku 
• potaknuti roditelje na pozitivno promijene unutar obitelji sa ciljem smanjenja  rizika od konzumiranja droga i drugih sredstava ovisnost s odrastanjem njihove djece.

9. PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-"PRESTANI!"

Donator-MZOS 2014/2015.

Škole: OŠF.K.Frankopan-otok Krk, OŠ Z.Cara-grad Crikvenica, OŠ M.Držića-Zagreb, OŠ Šćitarjevo-Velika Gorica

Kome je namjenjen?

Projekt je namijenjen učenicima 5-tih i 6-tih razreda,  u osnovnim školama.

Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.

Učenicima kojima se mora pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti. Potrebno je i povećati svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.

Učiteljima i nastavnicima sa ciljem povećanja njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.

Roditeljima s ciljem da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta

Ravnateljima koji će pružati adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama.

10. Projekt - DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE-upoznavanje i očuvanje turopoljske baštine

Donator-ZAHREBAČKA ŽUPANIJA-Stručna služba župana

CILJ

FOTOGRAFIRANJE  13 DRVENIH KAPELA U TUROPOLJU

Izrada kalendara za 2015., za 12 osnovnih i srednjih škola Kravarskog, Pokupskog i Veliek Gorice

 Organizacija izložbe fotografija, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i usmjeravanja kvalitete života društvene zajednice u cjelini. 

 0čuvanje turopoljske baštine, na način da mladi Velike Gorice upoznaju turopoljski kraj, razgledaju povijesne drvene crkve i kapele, te prenesu ljepotu kraja na fotografiju i putem fotografije na širu društvenu zajednicu koja će te fotografije razgledati na izložbi.

 Posjetom naseljima: Dvoranci, Lučelnica, Gustelnica, Cvetković Brdo i Lukinić Brdo, Gradec Pokupski, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Cerje Pokupsko, Gladovec Pokupski, te nešto sjevernije smještenim naseljima Buševec, Velika Gorica i Velika Mlaka, pružila bi se mladima prilika za boljim upoznavanjem jedinstvenih drvenih crkava i kapela razasutih ovim područjem.