Psiho-socio-pedagoške usluge

Udruga „Ti si OK“ je neprofitna organizacija što znači da sav prihod od aktivnosti koje naplaćujemo koristimo za naše programske aktivnosti. Plaćanjem za naše usluge potpomažete rad onih programa koji su besplatni za korisnike koji si ne mogu sami platiti naše usluge.
Udruga „Ti si Ok“, nudi sljedeće psiho-socio-pedagoške usluge:


SAVJETOVANJE

• Djece predškolske dobi
• Djece osnovnoškolske dobi
• Srednjoškolce
• Obitelji
• Sportaše
• Organizacije i timove u organizacijama


Članovi Udruge u individualnom radu s djecom i mladima pružaju psiho-socijalnu i pedagošku pomoć u prevladavanju teškoća u ponašanju i prilagodbi, koje su uzrokovane osobnim svojstvima (emocionalna labilnost i nezrelost, depresivnost, rigidnost, nizak prag tolerancije na frustracije, sklonost impulzivnom i agresivnom reagiranju).
U savjetovanje se mogu uključiti svi zainteresirani tako da nazovu (099 400 21 21) i dgovore prvi razgovor.


EDUKACIJE

Organiziramo edukacije za:
• Djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi
• Mlade
• Obitelji
• Nastavnike i druge profesionalce koji rade sa djecom i mladima
• Organizacije i timove u organizacijama
• Roditelje (dolazimo i organiziramo roditeljski sastanak na odabranu temu)
TEME:
Odgajati znaći rasti zajedno
Odnos povjerenja kao model sigurnosti u odrastanju
Kako razumjeti adolescenta
Priprema dijeteta za srednješkolsko obrazovanje
Postavljanje pravila i granica

Individualnim i grupnim radom s djecom i mladima nastojimo razvijati pozitivne navike, društveno prihvatljivo i odgovorno ponašanje. Pomagati im u stjecanju uvida u osobno ponašanje, jasnijem definiranju osobnog identiteta, definiranju pozitivnih osobnih ciljeva, planiranju i realiziranju tih ciljeva. Usmjeravati ih na pozitivne načine afirmacije i poticati ih na prihvaćanje pozitivnih vrijednosti. U radu s mladima poučava ih se kontroli ljutnje, rješavanju konflikta nenasilnim putem, promjenom misli i ponašanja, mjenjati svoje osjećaje, fiziologiju i cijeli komunikacijski konteks.


Članovi Udruge provode i dodatne programe stručnog rada, psihoterapijskih radionica (s mladima i odraslima), sa ciljem učenja socijalnih vještina koje će olakšati prilagodbu,
omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje i postizanje vlastitih ciljeva i osobnog rasta i razvoja.
Ukoliko ste zainteresirani za neku od ovih tema ili neku drugu temu slobodno nas kontaktirajtekako bi dogovorili prvi susret na kojem ćemo zajednički procijeniti Vaše potrebe. Na temelju procijene Vaših potreba izraditi ćemo individualiziranu ponudu. Edukacije se naplaćuju.


PROGRAMSKE AKTIVNOSTI


Popis i opisi programskih aktivnosti nalazi se na stranici Projekti Udruge


Za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi :

Program-„Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!
Program: „Mala škola socijalnih vještina“
Program:„Vršnjačka pomoć- „Da se ne zgubi i ne zatre“(neformalno druženje uz učenje fotografiranja)

Program-"Važno je biti OK"

Program "I ja ću biti zig zag navijač", prevencija nasilja na sportskim događanjima, prevencija govora mržnje

Predavanja:

Zašto je cuga tuga?
Kockanje nije zabava!
Moje sportsko navijanje (prevencija nasilja na sportskim događanjima)
Nasilje u vršnjačkim vezama
Nasilje- stanja i znakovi žrtve, nasilnika i publike
Stablo vršnjačkog nasilja (oblici,uzroci,posljedice)
Tolerancija i prihvaćanje različitosti
Nisam bespomoćan- sve se može naučiti
Kako uspješno komunicirati s roditeljima
Odnos s nastavnicima
Moje samopoštovanje i samosvijest

Za djecu i mlade u institucionalnom tretmanu:
• Program-„Proces promjene - nenasilje se uči „
• Program – „Educiranje i osnaživanje nezaposlenih – IZ DOMA NA POSAO“
• Program .-„Mala škola socijalnih vještina“

Za nastavnike i stručne suradnike:

Predavanja:

  Alati i tehnike upravljanja školskom i razrednom klimom
  Emocionalna pedagogija
  Asertivna komunikacija s roditeljima
  Asertivna komunikacija s učenicima
  Samopoštovanje i stres na poslu
  Disciplina u školi
  Učenik, učitelj, roditelj kao tim
  Nadarena djeca
  Usvajanje i pisanje odgojno obrazovnih ishoda ili učeničkih postignuća
  Načini i važnost grupnog rada u nastavi
  Praktična primjena pedagoških metoda rada u nastavi (grupni rad, oluja ideja, igranje uloga,    
  analiza slučaja, debata, rad u paru, rasprava, upotreba priča, mentalnih slika i dr.)
  Komunikacijski stilovi i stilovi vođenja nastavnika
  SWOT ANALIZA razreda i učenika (prijetnje, slabosti, snaga i prilika)
  Bolje razumijevanje problemima djece s teškoćama
  Novi pristupi i načini rada s djecom s teškoćama
  Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece
  Priručnik socijalnih vještina i gotovih cjelina za sat razrednika
  Uloga obitelji u razvoju poremećaja ponašanja
  Razvoj emocija i nastanak poremećaja
  Uvod u Brain Gym
  Odgoj dječaka i razlike u odnosu na djevojčice
  Razlike reproduktivnog i funkcionalnog znanja i učenja kod djece
  Specifičnosti uvjeta odrastanja djece  iz obitelji koje se nalaze u tretmanu centra za 
  socijalni rad
  Problemi  usamljene djece, socijalno  izolirane od vršnjaka u školi
  Manipulacija djecom tijekom i nakon razvoda
  Zbornica kao tim
  Vršnjačke skupine i njihova uloga u razvoju poremećaja u ponašanju
  Tko sam ja? (uloga učitelja/nastavnika u nastavnom procesu/etički kodeks)
  Preuzimanje odgovornosti (stručna, profesionalna i moralna kompetencija)
  Problemi djece u kontroli ljutnje
  Ljutnja i kako se nositi s njom u nastavnom procesu  
  Povezanost rizičnih i zaštitih čimbenika u školskom okruženju s razvojnim ishodima za 
  djecu
  Unapređivanja univerzalnog modela prevencije ovisnosti u školskom okruženju
Rad s učenikom u riziku (tehnike vođenja i način komunikacije)
Vježbajmo zajedno (konstruktivno kritiziranje, osobni jezik, potkrepljenja pozitivnih ponašanja)
Prepoznati rizične situacije i poučiti učenike donošenju odluka u rizičnim situacijama
Primjenjivanje  asertivne komunikacije u radu s učenicima
Načini rada i ocjenjivanja učenika s teškoćama
Rad s učenicima s disgrafijom, disleksijom i dr. teškoćama
Učite ih da budu sretni-prepoznavanje signala i potreba djece
Socijalne vještine na satu razrednika

• Program- „Alati i tehnike za postizanje razredne discipline“
• Program – „Disciplina i razredna klima“
• Program – „Samoozljeđivanje u adolescenciji“

Radionice; "Upravljanje razrednom klimom", "Pokreni promjenu" (osnovan i ciljan radionica)

Za roditelje

Partnerstvo učenik-škola-roditelj
Odgovorno roditeljstvo
Prezaštitnički roditelji
Važnost razvoja samopouzdanja kod djece
Utjecaj obiteljskih odnosa na uspjeh u školi
Kako prepoznati dijete s rizikom u ponašanju?
Kako pomoći  djetetu s prilagođenim i individualiziranim programima
Zadovoljavanje potreba djeteta u obitelji
Ocijene i očekivanja roditelja
Problemi ovisnosti kod mladih-uzroci, znaci i ponašanje
 

Za trenere i sportaše :
Program –„Poboljšanje psihosocijalne klime sportskih timova- SNAGA PROMJENE“


Za zatvorenike i zatvorenice u Kaznionicama RH: • Program- „NENASILJE SE UČI-promjena je proces!
• Program- „Mogu učiti”, program intenzivnog osnaživanja mladih rizičnih na zlouporabu droga ( eksperimentatori, periodični konzumenti i ovisnici).


Ako želite da se programi poučnu provoditi u ustanovama u kojima vi radite kontaktirajte nas kako bi održali prezentaciju i dogovorili se o mogućoj suradnji.
Ako želite svoje dijete uključiti u rad programa prvo kod pedagoga provjerite da li se programi u Vašoj školi provode. Ako ne, možete pedagoga ili ravnatelja potaknuti da nas kontaktira i započne razgovore o uspostavi suradnje.


ZABAVNO-EDUKATIVNE I KREATIVNE AKTIVNOSTI

Kreativne radionice