Događanja

2022.

RUJAN/LISTOPAD (kolovoz) 2022.

Predsjednica udruge, Sonja Jarebica, promovirala je Priručnik za roditelje, na HR, HRT, 24 sata, kroz kampanju UKLjUČI SAVJEST-Ponekad djeci treba reći- NE, sa cilje prevencije konzumiranja alkohola kod djece i mladih.

U OŠ braća Radić, Botinec i OŠ Marija Gorica, započelo je održavanje radionica za učenike 8 raz. Mala škola soc. vještina.

Započela je Mala škola socijalnih vještina-    „Biram školu“ s učenicima Srednje strukovne škole VG-DONATOR GRAD VELIKA GORICA-ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Započela je edukacija i osnaživanje pedagoških djelatnika za rad s djecom „Prevladavanje emocionalnih teškoća-Pričam ti priču“-DONATOR  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Započeli smo u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, provođenjem ciklusa predavanja za učeniek 1 i 2 razreda s temom Postani pametan potrošač, Donator-GRAD VELIKA GORICA (odjel za mlade) .

Nastavljamo suradnju s dječjim vrtićima RH, održane edukacije odgojitelja u DV Naridola, DV Selca, DV Maslačak, Pula, DV Hlapić-Semeljci,DV Petar Pan, DV Krijesnica, DV F.K.Frankopan-Krk, DV Duga Resa...

Održana su predavanja za učitelje u OŠ Jordanovac, roditelje u OŠ braća Radić, oditelje u Martinska Ves, nastavnike u Gimnaziji Mura, učitelje OŠ Milana Langa, Bregana, OŠ Poreč, OŠ A.Cesarca, Krapina, I OŠ Dugave...

Održavaju se susreti i sastanci s članovima Udruge Ivan Perkovac-Šenkovec vezano za  sadržaj i izrade online digitalnog priručnika –„Priručnik za ponašanje tijekom kriznih situacija „ te provođenju radionica u OŠ Marija Gorica i Šenkovec.

Održali smo susrete i sastanke sa stručnim timom i ravnateljicom OŠ Malinska, oko nastavka suradnje i provođenja radionica za učenike kroz preventivne programe.

Pozivamo učitelje razredne nastave 1-4 raz., isključivo iz Zagrebačke županije na prijavu za prvi ciklus besplatnog predavanja na temu Prevladavanje emocionalnih teškoća-Pričam ti priču“

Donator-Zagrebačka županija
Prvi termin održavanja je 19.10.22. u 19 sati putem zoom platforme.
Moguće je sudjelovanje do 99 sudionika
PRIJAVE NA- tisiok@gmail.com

KOLOVOZ 

Ponude predavanja za pedagoške ustanove za 2022/23- šk.g. U sustavu smo E računa, šaljemo Ponude, prema Narudžbenici šaljemo e račun.

1. Predavanja za učitelje/nastavnike (UV, NV, ŽSV, Stručni skupovi):

  Rizična ponašanja u adolescenciji
  Samoozljeđivanje u adolescenciji
  Alati i tehnike upravljanja školskom i razrednom klimom
  Disciplina u razredu
  Suradnja i komunikacija  s roditeljima (asertivna komunikacija, prevencija nesporazuma i 
  sukoba)
  Strategije rješavanja sukoba s roditeljima
  Učinkovita komunikacija s učenicima i stvaranje dobrih odnosa
  Samopoštovanje i stres na poslu
  Samomotivacija
  Samosvijest i samopoštovanje
  Suosjećanje
  Stres i sagorijevanje na poslu
  Zbornica kao tim
  Međuljudski odnosi
  Razvoj optimizma u nastavi
  Razvoj otpornosti kod djece 
  Razvoj empatije kod djece
  Razvoj samopouzdanja kod djece
  Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima (1-6 raz)
  Razumijevanje razvojnih specifičnosti adolescencije (rana adolescencija 7-8 raz.)
  Važnost prepoznavanja negativnih  odnosa među vršnjacima i intervencija
  Razlozi pojavnosti problema u ponašanju kod darovitih učenika
  Razlike reproduktivnog i funkcionalnog znanja i učenja kod djece
  Praktična primjena pedagoških metoda rada u nastavi (grupni rad, oluja ideja, igranje uloga,    
  analiza slučaja, debata, rad u paru, rasprava, upotreba priča, mentalnih slika i dr.)
  Komunikacijski stilovi i stilovi vođenja učitelja/nastavnika
  Stvaranje pozitivnih odnosa u razredu kroz igre, opuštalice i priče
  SWOT analiza razreda i učenika (prijetnje, slabosti, snaga i prilika)
  Kako pričanjem priča poticati-komunikaciju,samopouzdanje, emocije, rješavanje sukoba-1-8 
  razred (1 i 2 dio)
  Bolje razumijevanje problemima djece s teškoćama
  Pristupi i načini rada s djecom s teškoćama
  Razvoj emocija i nastanak poremećaja
  Bolje razumijevanje odrastanja dječaka i razlike u odnosu na djevojčice
  Specifičnosti uvjeta odrastanja djece  iz obitelji koje se nalaze u tretmanu centra za 
  socijalni rad
  Problemi  usamljene djece, socijalno  izolirane od vršnjaka u školi
  Manipulacija djecom tijekom i nakon razvoda
  Vršnjačke skupine i njihova uloga u razvoju poremećaja u ponašanju
  Tko sam ja? (uloga učitelja/nastavnika u nastavnom procesu/etički kodeks)
  Preuzimanje odgovornosti (stručna, profesionalna i moralna kompetencija)
  Problemi djece u kontroli ljutnje
  Ljutnja i kako se nositi s njom u nastavnom procesu  
  Vježbajmo zajedno (konstruktivno kritiziranje, osobni jezik, potkrepljenja pozitivnih  
  ponašanja)
  Prepoznati rizične situacije i poučiti učenike donošenju odluka u rizičnim situacijama
  Učite ih da budu sretni-prepoznavanje signala i potreba djece (1-4 razred)
  Socijalne vještine na satu razrednika
Cijena online predavanja 60  min/ RH……………………………….. 80 eur
Cijena predavanja u vašoj školi  60min/ Zagreb…………………….. 90 eur
Cijena predavanja u vašoj školi 60  min/ Zagrebačka županija……..110  eur
Cijena radionice u školi  105 min 120 min/Zagreb i Zagrebačka županija……130 eur

Radionice s učenicima u školi 45 min Zagreb-60 eur


SVIBANJ/LIPANJ/SRPANJ

Od studenoga 2021. do lipnja 2022. kroz kontinuiranu suradnju s ALFA d.o.o. provodili smo edukacije za odgojitelje, učitelje i nastavnike RH.

Kroz period provodili smo radionice i predavanja za učitelje, nastavnike i odgojitelje u OŠ Hrvatski Lleskovac,  OŠ V.Nazora-Pazin, OŠ Marije i Line -Umag, OŠ J.Klovića-Tribalj, OŠ braće Radić-Pakrac, DV Cvrčak i mrav-Tribalj, DV Kastav, DV Morski konjić, OŠ Rakovica, DV Josipdol, Udruga rehabilitatora Istarske županije, OŠ V.Novaka, DV Košitica, ŽSV soc.pedagoga Grada Zagreba, OŠ Martinska Ves i dr.

Započeli smo surdnju s OŠ Marija Gorica, kroz niz radionica za učenike a kroz temem prevladavnje kriznih stanja.

Surađujemo s MADISON CONSLULTING d.o.o. na pisanju Vodića za roditelje s temom Prevencija konzumiranja alkohola.

Nastavili smo kontinuiranu suradnju s OŠ Malinska-Krk, kroz radionice za učenike, individualni rad i roditeljsko savjetovanje.

OŽULJAK/TRAVANJ

Započeli smo surdnju s OŠ Marija Gorica, kroz niz radionica za učenike a kroz temem prevladavnje kriznih stanja.

Kroz period nastavili smo s edukacijama učitelja i nastavnika u OŠ Otok, OŠ V.Nazora-Pazin, OŠ Marije i Line -Umag, OŠ J.Klovića-TRIBALJ, OŠ braće Radić-Pakrac, Strukovna škola Velika Gorica, Ekonomska škola Velima Gorica, OŠ Trnjanska, OŠ V- Nazora-Zagreb, OŠ Jordanovac...

DV Zeko,  DV Jelenko, DV Josipdol, DV F.K.Frankopan-Krk, DV Markušica, DV Kastav, DV Radost-Poreč, DV Ćavlić, DV Cvrčak i mrav-Tribalj...

ŽSV učitelja razredne nastave-Slavonski Brod, Udruga defektologa, POU Samobor,  ŽSV nastavnila engleskog jezika Zagreb...

VELJAČA

Tijekom početka godine uključeni smo u rad s učenicima u OŠ M.Šilobad-Sv Martina pod Okičem. Mala škoal soc. vještina, Srednja zrakoplovna škola s učenicima 2 raz. Slika o sebi, učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac i dr.

U OŠ V.Nazora-Pazin-provodimo radionice za učenike 3 i 4 razreda, eduakciju roditelja i učitelja.

U OŠ braća Radić-Pakrac provodimo radionice za razrednike Upravljanje razrednom klimom.

Provodimo i edukaciju odgojitelja, učitelja, nastavnika i roditelja- Centar ua odgoj i obrazovanje Krapinske toplice, OŠ E. Kvaternik, Dv Lipa, DV Cvrčak i Mrav, DV Radost, OŠ Fažana, OŠ VJEKOSLAVA KALEBA Tisno, OŠ Franje Horvata Kiša Lobor, DV Bubamara, OŠ Hum na Sutli, OŠ Gornje Vrapče, OŠ A.Stepinac-Krašić, III OŠ Čakovec, OŠ Otok, OŠ Line i Marije Umag ,Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad,  OŠ Šimuna Kožičića Benje, DV Ćavlić, DV Josipdol, Dječji vrtić „Katarina Frankopan i dr.

SIJEČANJ

UDRUGA TI SI OK, ima u ponudi 3 nova seta edukativnohg materijala za rad odgojitelja, učitelja, stručnih timova. Materijal se koristi za učenje socijalnih vještina kroz sat razrednika, Kurikuluma osobni rast djece i dr., kroz grupni i individualni rad....
1 SET-Lutke emocija 5 lutaka +priručnik Učenje emocija i Radna bilježnica za rad s djecom s govorno jezičnim teškoćama te 2 špila karat za igru Pričanje priča-210 kn.
2 SET-Radna bilježnica za rad s djecom s govorno jezičnim teškoćama i komplet igra PRIČAM TI PRIČU-110 kn
3.SET-iGRA UPOZNAJ SEBE za razvoj samopouzdanja- Mali priručnik Prevencija nasilja +28 roza karata učenja nenasilja-80 kn

Sve informacije na 0994002121, tisiok@gmail.com ili sonja.jarebica@gmail.com

2021.

PROSINAC

Poštovani,

Udruga TI SI OK, najavljuje 4.predavanje za roditelje/stručnjake  21.prosinca 2021. u 18 sati. Tema  „Razlike u odrastanju dječaka u odnosu na djevojčice“. Edukacije osigurao  Bayer Austrija, kroz Projekt „Pomozimo djeci prevladati tugu i strah. Za ovo predavanje nismo u mogućnosti izdavati potvrde i ppp. Nema prijava na meil, već ukoliko imate mogućnosti sudjelovanja koristite link. Broj sudionika je ograničen na 99.
Time: Dec 21, 2021 06:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82408585670?pwd=a3oyc0JZaHkydUp5S3RlZzMxTWw5QT09


STUDENI/PROSUNAC

NOVO, NOVO, novooo, AKCIJA EDUKATIVNOG MATERIJALA ZA STRUČNJAKE-  1.KARTE PAMĆENJA-razvoj pamćenja i koncentracije (igra cijeli razred istovremeno za 1-8), 2.Radna bilježnica za učeniek s teškoćama za vježbanje 1-4 razred, 3.Slikovnica UČITE IH DA BUDU SRETNI-za rad stručnjaka s pojedinim djetetom s poteškoćama u ponašanju (1-5 razred). Cijena komplets je 110 kn s poštom. Naručivanje na sonja.jarebica@gmail.com ili tisiok@gmail.com:

1. Karte pamćenja (4 špila životinje, iemna, zanimanja i brojevi) omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri može sudjelovati veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama u pamteći. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti. U igranje igre sva djeca aktivno sudjeluju i imaju određene zadatke i obaveze te s vremenom nije potreban nadzor odrasle osobe.

2.Radna bilježnica za rad s djecom s govorno jezičnim teškoćama- nudi mogućnosti rada i zadataka za rad s djecom s teškoćama

3.Slikovnica Učite ih da budu sretni-U slikovnici „Učite ih da budu sretni“, a prema istoimenoj knjizi Roberta A. Sulla školskog psihologa, sugerira se da najbolje možemo pomoći djeci ako ih naučimo kako će razviti odgovorna ponašanja, što će ih voditi zdravlju i sreći.Prema navedenoj knjizi, ova radna bilježnica, pomaže odraslima da uče djecu kako da biraju odgovarajuća ponašanja potrebna za zadovoljavanje njihovih potreba na uravnoteženi način.

 

LISTOPAD

Akcija nabave edukativnog materijala za rad  s učenicima za sat razrednika i međupredmetne teme (samopoštovanje, komunikacija, emocije…). Cijena kompleta je 100 kn +10 pošta.

Naručivanje na sonja.jarebica@gmail.com
1.Priručnik „Socijalne vještine“  -u Priručniku se nalazi 60-tak iskustvenih vježbi potvrđivanja, suradnje, zajedništva, povjerenja, pripadanja, poštivanja, prihvaćanja različitosti, slušanja, razmišljanja, razmjene iskustva, rješavanja problema, donošenja ispravnih odluka, izgradnje samopoštovanja, samokontrole, razvijanja osjećaja odgovornosti za vlastite postupke i rješavanja sukoba bez pribjegavanja nasilju, učenja suprotstavljanja raznim vršnjačkim pritiscima…
2. Edukativno igra za razvoj samopouzdanja „UPOZNAJ SEBE, djeci daje neke nove oblike učenja, daje priliku osvijestiti vlastite osobine, upoznati sebe i druge, razvijati komunikacijske i socijalne vještine, omogućuje izraziti osjećaje, primiti komplimente od drugih, uče se optimizmu, stječu znanja, uče se grupnom radu. Igra ima 112 pločica, dakle 56 parova pločica s istim nazivom – pozitivnom osobinom (sretan, osjećajan, iskren, odgovoran, uredan, pošten, spretan, veseo, kreativan, marljiv….) odnosno pojmom o sebi i karakterističnom sličicom i bojom.

3.Asocijativne karte PRIČAM TI PRIČU 1 i 2 (likovni radovi učenika osnovnih škola) Kroz igru, šalu i zabavu  igra PRIČAM TI PRIČU potiče govorno-jezični razvoj, kreativnost i maštovitost djece. Svako dijete (manja skupina) osmišljava vlastitu maštovitu priču (magičnu, veselu, tužnu, prijateljstvu, ljutnji…) te na taj način obogaćuje rječnik, govorom izražava svoje potrebe, želje, emocije, mišljenja i stavove o svijetu koji nas okružuje.

Pozivamo roditelje, odgojitelje i učitelje, da se prijave za besplatno predavanje dana 22.11.2021. u 18, s temom Odgojni stil roditelja (odgojitelja/učitelja)-dobre i loše strane, u organizaciji Udruge TI SI OK i donatora BAYER. Prijave na sonja.jarebica@gmail.com

Pozivamo stručnjake i roditelje da počinje prijava za drugo besplatno predavanje s temom „Problemi usamljene djece“ (važnost razvoja socijalne kompetencije kod djece) u organizaciji Udruge TI SI OK i donatora BAYER d.o.o.

Datum održavanja 21.10.21. u 18 sati.
Prijave na sonja.jarebica@gmail.com, moguće je prijaviti se do 99 sudionika. Molimo prijavljene da u situacijama kada ne mogu sudjelovati a prijavili su se, jave odustajanje na vrijeme kako bi drugi zainteresirani mogli dobiti priliku za sudjelovanje.

Rujan

Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, dana 28.9.21. sudjeluje na KONFERENCIJI ZA MEDIJE, prestavljanjem rezulatat istraživanja kampanje UKLJUČI SAVJEST (prevencija konzumiranja alkohola djece i maldih) u organizaciji  Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja koje djeluje pri HGK.

Takđer će predsjednica Sonja Jarebica, koja je u sklopu naveden kampanje, napisala Vodić za roditelje,  sudjelovati  30.9.21. u emisiji Dobro jutro Hrvatska, gdje će se predstaviti rezultati istraživanja.

 

Bayer Austrija, kao donator osigurao nam je sredstva da nastavimo s Projektom „Pomozimo djeci prevladati tugu i strah“, koji su u 2020. pomogli u realizaciji OTP Banka d.d.i Heniken d.o.o

Projekt se sastoji od:

1.Podrške i pomoći u osnovnim školama i dječjim vrtićima Grada Zagreba (donacija eduaktivno didaktičkog materijala-naknadno ćemo staviti popis)

2. Provođenje besplatnih Online edukacija za roditelje-  cilje je ublažavanja teškoća i problema u ukupnom funkcioniranju djece i mladih uzrokovane posljedicama pandemijske krize i posljedicama potresa u Gradu Zagrebu.

U beslatna predavanja za roditelje mogu se i uključiti stručnjaci (odgojitelji/učitelji/nastavnici), održati će se 1x mjesečno rujan-prosinac 2021.

Objave tema i datuma bit će objavljeni na portalim škola i facebook grupama učitelja koji će informirati roditelje o mogućnosti prijava te na web starnici udruge i facebook stranica.

Teme: Pozitivan razvoj i prevencija poremečaja, Problemi usamljene djece (važnost razvoja socijalne kompetencije kod djece) , Odgojni stil roditelja-dobre i loše strane, Razlike u odrastanju dječaka u odnosu na djevojčice

Rujan- održali smo predavanje na dva Državana skupa za razrednu nastavu i socijalne pedagoge u organizaciji AZOO. Teme "Kako brinuti o sebi i učenicima u krizi" i "Selektivna prevencija-moguće strategije).

Tijekom rujna nastavili smo s eduakcijama odgojitelja i učitelja u:OŠ Rečica, DV I B Mažuranić, OŠ Lotrščak, OŠ A. Kovačić-Zlatar, OŠ V.Holjevca, DV Bajak, DV Cvrčak i mrav, OŠ Pazin i dr.

Tijekom srpnja, kolovoza i rujna pridonjeli smo realizaciji izrade priručnika za roditelje u cilju prevencije konzumiranja alkohola kod djece i mladih, koji je dio kampanje "Uključi savjest" u organizaciji 

MADISON CONSLULTING d.o.o.

Ožujak-lipanj

Nastavljeno je s osnaživanjem i edukacijom odgojitelja u DV Cvrčak i mrav-Tribalj, DV Križ, DV Čarolija, DV Slavuj, DV Medulin, DV Paperino, DV Morski konjić , DV Hlojkica, DV Bambi, DV Jelenko, DV Hlojkica, DV Maslačak dr.

Održn je niz eduakcija za potrebe ŽSV Sisačko moslavačke županije, Zadarske, Zagrebačke, Primorsko goranske županije i Grada Zagreba, s temama osnaživanja i osobnog rasta te stručnh tema za učitelje i ravnatelje.  

Tijeko prošlog perioda nastavili smo s eduakcijom učitelja i nastavnika OŠ Rugvica, OŠ S.Benceković-Horvati, OŠ Trnjanska, Veterinarske škole, XII Gimnazije, OŠ V Nazora-Crikvenica, Nad lipom,  OŠ E.Kumičić, 

VELJAČA

Poštovani odgojitelji,

organiziramo nastavak edukacija i osnaživanja odgojitelja, te ukoliko vas ponuđene teme zanimaju, slobodno se prijavite. Prijave idu preko www.zoom.us aplikacije (možete sudjelovati i uključivanjem putem mobitela) koje je jednostavno i sigurno a osobno se prijavljujete prema interesu za određenu temu.

Teme i raspored online edukacija za odgojitelje:

-Briga o sebi u vrijeme potresa i pandemije COVID-19- utorak, 2. veljače 2021.
-Kako važni odrasli mogu poticati razvoj optimizma kod djece – utorak, 2. ožujka 2021.
-Empatija kod djece –utorak, 13. travnja 2021.
-Ljutnja i nenasilno rješavanje sukoba-utorak, 4. svibnja 2021.
-Poticanje i razvoj pozitivne slike djeteta o sebi-utorak, 8. lipnja 2021.

   
Predavanja započinju u 18 i traju do 19 sati.
Polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na interaktivnom online predavanju  i prezentaciju.

Predavači: Sonja Jarebica, mag.soc.paed.
                     Gordana Novković Poje, mag.psych.univ.spec.psih.sav.


U DV Bistrac-Ogulin, DV Tribalj. DV Paperino-Poreč, DV G.Viteza-Samobor, DV Lojtrica-VG, DV Maslačak, DV Slavuj-SV NEDELJA, DV Križ, DV Pćelica-Molve, DV G.Krkleca-Krapina, DV Čarolija-održana su online predavanj kroz edukaciju i osnaživanje odgojitelja.

U OŠ T.Ujević-održano je UV  održano je UV s temom Rad s učenicima s teškoćama.

Za potrebe ŽSV ODRŽANA SU PREDAVANJA ZA UČITELJE DB , OŠ Dolac -Žminj  i OŠV.Gortan Rijeka.

U OŠ Horavati održati će se predvanje za UV , Problemi djece usamljene od vršnajak.

SIJEČANJ

8.1.2021.održano je predavanje za učitelje u OŠ M.Lovraka s temom Bolje razumjevanje učenika s teškoćama.

8.1.21. održano je UV  u OŠ I.Benković, s temom Učenje socijalnih vještina i Problemi djece u kontroli ljutnje.

U OŠ brače Radića, održano je predavanje Usamljena djeca.

U DV G.krklec, DV Cvrčak i marav, DV Kosjenka, DV Čigra, DV Cvrčak-Mali Lošinj, oodržana su online predavanja kroz edukaciju i osnaživanje odgojitelje.

U OŠ D. Kušlana i OŠ M.Krleža odražana su UV s temom Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece, uz donaciju edukativne igre Upoznaj sebe, donator GRAD ZAGREB.

Održano je predavanje za nastavnike Srednje zrakoplovne sškole s temom Asertivna komunikacija s roditeljima.

Učiteljima i stručnim suradnicima OŠ Dvor i OŠ Gora, pružena je podrška i osnaživanje nakon potresa u Sisačko mslavačkoj županiji s temom Prevladavanje emocionalnih teškoća izazvanih potresom i COVIDOM 19. 

Za potrebe žsv socijalnih pedagoga  održano je predavanje na temu Socijalne kompetencije djece u stvaranju odnosa sa vršnjacima.

U OŠ Kraljevica održano je predavnje na UV Asertivna komunikacija s roditeljima. 

 

 

RUJAN/LISTOPAD/STUDENI/PROSINAC 2020.

Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na podršci u uspješnoj provedbi ciklusa predavanja s temom;
Pomoć i podrška školama, roditeljima i djeci u prevladavanju teškoća uzrokovanih posljedicama potresa i virusa Covid 19 „Zajedno u podršci i pomoć djeci u prevladavanju teškoća“

Kroz mjesec rujan/listopad/studeni i prosinac ostvarena je suradnja s dječjim vrtićima, školama i dr. ustanovama kroz Online predavanja i radionice. Online predavanja usmjerena su  kroz razne teme na osobni rast, osnaživanje i edukaciju pedagoških djelatnika i drugih stručnjaka. 

Realizirana je suradnja s : OŠ Lapad, OŠ D.Domjanić-Sveti Ivan zelina, ŽSV OŠ N.Hribar, ŽSV psihologa OŠ E.Kvaternik,OŠ Ružičnjak, DV Bubamara-Bjelovar, DV Cvrčak i mrav-Tribalj, DV Zvončić, DV Velika Gorica, DV Lojtrica, DV Utrine, DV Čavlić-Rijeka, DV Knjšćina, DV Slavuj, DV Čigra, Prirodnoslovna škola Karlovac, OŠ Trnjanska, DV Slunj, DV Pčelica-Molve, Zagrebačko knjiž.društvo, ŽSV učitelja produženog boravka Istarske i Primorsko goranske županije, OŠ Jabukovac, OŠ Horvati.

Realizirana je i pojedinačna edukacija kroz 4 tematska predavanja za odgojitelja iz DV Križ, DV Radost-Vela Luka, DV Klokan, DV Josipdol, DV Glina, DV Tratinčica-Barban, DV Zvončić-Ozalj, DV Kastav, DV Balončić, DV Paperino, DV Maslačak,  DV Mala sirena,DV Medenjak, DV Vjeverica, DV Histrići i dr.

RUJAN 2020.

Pozivamo odgojitelje da se prijave na online edukacije:

 Tehnike i alati za poticanje kvalitetne suradnje roditelja i odgojitelja- I.dio- 9.mj.

-          Tehnike i alati za poticanje kvalitetne suradnje roditelja i odgojitelja- II.dio-10.mj.
-          Sindrom sagorijevanja na poslu- reagirajte na vrijeme-11.mj.
-          Tehnike i alati za poticanje i održavanje ugodnog ozračja u svakodnevnom radu s djecom-12.mj.


31.8.20.održano je online predavanje  na ŽSV psihologa s temom Prepoznavanje i podrška učenicima s poteškoćama u ponašanju?“ 

1.09.2020. i 9.9. u OŠ D.Domjanić, Zelina održane su radioice za UV s temom Samopouzdanje i sagorjevanje na poslu i Učinkovita komunikacija.

31.8. i 3.9. 2020., održana su online predavanja za učitelje na UV OŠ Lapad, s temom Asertivna komunikacija s učenicima i stvaranje dobrih odnosa i Poticaj i podrška u kreiranju nastave  kroz /školu za život.

2.09.2020. održano je online predavanje za potrebe Tima za kvalitetu u OŠ N.Hribar s temom SWOt ANALIZA (samovrednovanje).

KOLOVOZ      2020.

Za projekt Pomoć i podrška školama, roditeljima i djeci u prevladavanju teškoća uzrokovanih posljedicama potresa i virusa Covid 19 „Zajedno u podršci i pomoć djeci u prevladavanju teškoća“,odobrena nam je financijska doncija Zagrebačke županije.   

 Edukacija odgojitelja/učitelja i roditelja kroz Online radionica, realizirati će dinamikom 2 x mjesečno kroz 6 mjeseci.

Ciklus besplatnih Online radionica putem aplikacije www.zoom.us, namijenjenih stručnjacima u školskim ustanovama i roditeljima s područja Zagrebačke županije. Obavijesti i prijave za pedagoške ustanove  idu putem direktnih konakata sa školama a roditelja putem društvenih mreža facebook stranice udruge“ udrugatisiok“ i na stranicama udruge www.tisiok.hr

Teme edukacija stručnjaka
     Samopouzdanje  i samopoštovanje djece-stručnjaci i roditelji
     Razvoj emocija - stručnjaci i roditelji
     Odgojno učinkovita komunikacija u radu s djecom- stručnjaci i roditelji
     Uloga obitelji u razvoju poremećaja ponašanja-roditelji
     Pozitivan razvoj i prevencija rizičnih ponašanja djece- stručnjaci i roditelji
     Specifičnosti uvjeta odrastanja djece  iz obitelji koje se nalaze u tretmanu   
     centra za  socijalni rad-stručnjaci
     Problemi  usamljene djece, socijalno  izolirane od vršnjaka u grupi-  
     stručnjaci
     Problemi djece u kontroli ljutnje- stručnjaci i roditelji
     Manipulacija djecom tijekom i nakon razvoda-roditelji
    
Cilj-pomoć i podrška djeci, roditeljima i školama u vremenu ugroze Covid 19 i potresa, usmjeravanje profesionalnog rada na učenje socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina kod djece kako bi prevladala teškoće uzrokovane Covidom 19 i potresom, povećanje profesionalnih, stručnih i roditeljskih  kompetencija odgojitelja, učitelja i roditelja, prevencija rizičnih ponašanja kod djece, osiguravanje pravilnog psiho socijalnog razvoja djece
 

                                                     

Započela je nova šk.g. svim pedagoškim djelatnicima i djeci sretnooooo.

 

SVIBANJ 2020.

Udruga TI SI OK, uspješno je održala deset (10) besplatnih online predavanja/radionica, s više od 400 prijava roditelja na teme "Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece"(4x), "Dijete i emocije"(3x), „Učinkovita komunikacija 1“(1x), Učinkovita komuikacija 2 (1x) i „Važnost učenja socijalnih vještina i izgradnje odnosa s vršnjacima“(1x). Hvala svim sudionicima na mogućnosti zajedničkog učenja i interesa za potrebe djece. Ove besplatne online radionice podržali su OTP banka i Heineken i na tome smo im zahvalni.Predavanja radionce vodile Sonja Jarebica- mag.soc.paed.i Gordana Novković Poje-mag.psych.univ.spec.psih.sav

POZIVAMO RODITELJE DA SE PRIJAVE NA BESPLATNE ONLINE RADIONICE-sonja.jarebica@gmail.com

Dana 5.5.2020. u 18 sati održati će se besplatno predavanje na temu Važnost učenja socijalnih vještina i izgradnje odnosa s vršnjacima. Donator OTP bank d.d

Dana 7.5.2020. u 18 sati održati će se besplatna radionica na temu Učinkovita komunikacija s djetetom 1. Donator HEINEKEN d.o.o.

Dana 11.5.2020. u 18 sati održati će se besplatna radionica na temu Učinkovita komunikacija s djetetom 2. Donator OTP d.d

TRAVANJ 2020.

Dana 28.4.2020.  u 17 održana besplatna radionica za roditelje na temu Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece. Donator Heineken d.o.o.

Dana 30.4.2020.  u 17 održati  će se besplatna radionica za roditelje na temu Dijete i emocije. Donator Heineken d.o.o.

Dana 21.4.2020.  u 17 održana besplatna radionica za roditelje na temu Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece. Donator OTP banka d.d.

Dana 23.4.2020.  u 17 održati  će se besplatna radionica za roditelje na temu Dijete i emocije. Donator OTP banka d.d.

Dana 14.4.2020. i 16.4.2020. u 18 održana besplatna radionica za roditelje na temu Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece.

 

2020 OŽUJAK 

BESPALTNE ONLIN RADIONICE ZA RODITELJE

Osmislili smo program usmjeren na roditelje s područja RH, koje uključujemo u   besplatne tjedne Online radionice. Radionice provode članovi udruge s temama podrške i pomoći prevladavanja stresa izazvanog Covidom 19 i  posljedica potresa, sa ciljem ohrabrenja i povećanja roditeljskih kompetencija  kako bi djeca imala optimalne uvjete života za pravilan rast i razvoj djece.

Ciljevi akcije

-pružanje psiho socijalne podrške roditeljima u prevladavanju radnih i obiteljskih stresnih situacija uzrokvanih Covidom 19 i posljedicama potresa
-povećavanje kompetencija roditelja u odgoju djece i osiguravanja optimalnih uvjeta za normalan rast i razvoj djece 

Način rada

Ciklus besplatnih Online radionica putem aplikacije www.zoom.us, namijenjenih roditeljima.
Obavijesti i prijave za roditelje idu putem društvenih mreža facebook stranice udruge“ udrugatisiok“ i na stranicama udruge www.tisiok.hr

 

Poštovane ravnateljice i ravnatelji,

s obzirom na ova teška vremena , mislima usmjerenim na one koji se nalaze u teškim trenucima života, a uz njih naše učenike, učitelje, stručni tim i Vas ravnatelje želja mi je na trenutak pružiti vam podršku i pomoć. Izradila sam power point prezentaciju s temom Empatija s nekoliko aktivnosti koje učitelji mogu ponuditi svojim učenicima kroz obradu međupredmetnih tema (emocije).Šaljem vam u Prilogu prezentaciju „EMPATIJA“, koju bi željela da omogućite svim učiteljima vaše škole kako bi im pružili podršku i pomoć a ujedno i stručno usavršavanje koje im je zbog okolnosti nedostupno.

Također vam mogu ponuditi besplatnu podršku kroz edukacije ili psihosocijalnu podršku pedagoškim djelatnicima, učenicima i roditeljima vaše škole putem sky-pa, on line konferencija održavanja predavanja za sve djelatnike (www.zoom.hr), e meila ili mobitela.

Ukoliko imate neke pojedinačne kolege, neke roditelje i djecu s potrebom podrške i pomoći, mogu me putem skypa ili mobitela kontaktirati.

Sve usluge koje nudim su besplatne i odrađujem ih volonterski.

Srdačno vas pozdravljam i ohrabrujem „sve će ovo proći“.

Sonja Jarebica-0994002121, sonja.jarebica@gmail.com

2020 VELJAČA

U OŠ I.Benkovića održat će se predavanje za učitelje Nastava kroz školu za život.

Nastavljamo s radionicama za učenike OŠ Jordanovac i Srednja škola D.Straimira Sv Ivan Zelina.

U DV Osmijeh održati će se radionica za odgajatelje Alati i tehnike upravljanja grupnom klimom.

U Sportskoj gimnaziji održano je predavanje za nastavnike Atati i tehnke upravljanja razrednom klimom.

U Centru za odgoj i obrazovanje-Zagorska održano je predavanje za učenike Zašto je cuga tuga.

U Srednjoj školu D.Stražimira Sv Ivan Zelina, provodimo radinice za učenike.

U OŠ Jordnaovac, održano je UV s temomo Suradnja s roditeljima, te predavanja za roditelje.

2020 SIJEČANJ

U OŠ I.Benković održano je predavanje za učitelje Strategije rješavanja sukoba s roditeljima.

U OŠ Jordanovac, započeli smo radionice za učenike Mala škola soc. vještina.

U OŠ A.Mihanovića, Klanjec održana je radionica za učitelje Alati dobrog komniciranja.

U DV Mačak, nastavili smo s eduakcijom odgajatelja kroz Module.

20.1.20202. u OŠ S.Basaričeka održana je radionica za učitelje Usamljena djeca".

16.1.2020. u OŠ Šestine, održano je predavanje za učitelje Razvoj samopouzdanja kod djece.

15.1.2020. u OŠ M .Langa održali smo predavanje za roditelje "Ovisnsot o video igricama".

10.1.2020. u OŠ braća Radić, Kloštar Ivanić, održali smo radionicu Asertivna komunikacija s roditeljima.

7.1.2020. u OŠ Trnjanska održana je radionica za učitelje "Praktična primjena metoda u nastavi".

3.1.2020. u OŠ A.Augustinčića, održali smo predavanje za učitelje Zbornica kao tim

PROSINAC 2019.

Tijekom prosunca održali smo predavanja i radionice za odgajatelje, učitelje i roditeljeu DV Mačak, OŠ D.Deželića, OŠ M.LAanga, OŠ B.Tonia, OŠ Jabu OŠ kralja Tomislava,kovac, OŠ Banija, DV G.Vitez, Srednja zrakoplovna i dr.

U OŠ Z.Cara, Crikvenica,  održati će se radionica za učitelje na temu Tko sam ja?

U OŠ I.Mažuranić, Novi Vinodloski, održati će se radionica za učitelje s temom Zbornica kao tim.

U OŠ Đ.Deželića i OŠ kralj Tomislav, održati će se predavanje za učitelje s temom Važnost prepoznavanja negativnih  odnosa među vršnjacima i intervencija.

U OŠ Đ.Deželića, održati će se radionica za učitelje povijesti s temom Razlike reproduktivnog i funkcionalnog znanja i učenja kod djece (škola za život)

U OŠ Sveta Nedelja, OŠ B.Tonia, DV G.Vitez, održavaju se radionice Ratvoj samopouzdanja kod djece-donator Zagrebačka Županija

U DV Mačak, započinje ciklus radionica eduakcije odgajatelja s temama:1. Tko sam ja? (uloga odgojitelja u odgojnom procesu/etički kodeks/preuzimanje odgovornosti),2. Stres i sagorijevanje na poslu, 3. Alati dobrog komuniciranja, 4. Vrtić kao tim

U Srednjoj školi VG, nasatvlja se ciklus predavanja i radionica Mala škola soc.vještina, donator Zagrebačka županija.

Nasatvlja se ciklus radionica za učitelje VG i odgajatelje iz DV Čigra.

U OŠ K.Š.Đalskog, Zelina održati će se ciklus predavanja za učitelje,1.tema Samopouzdanje i stres na poslu.

U OŠ Horvati, održati će se predavanje za učitelje Važnost prepoznavanja negativnih  odnosa među vršnjacima i intervencija.

U OŠ Jabukovac, održano je predavanje za roditelje Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima.

U OŠ M.Langa, Bregana održana je radionica za učitelje Važnost razvoja samopouzdanja kod djece-Donator Zagrebačka županija. 

Listopad

U OŠ J.Badalića, održano je predavanje za učitelje s temom Uvod u Brain Gym.

U OŠ I.Merza, održano je predavanje za učitelje Asertivna komunikacija s učiteljima. 

U OŠ I.B.Mažuranič, Prigorje Brdovečko održana je radionica za učitelje povijesti na ŽSV s temom Razlike reproduktivnog i funkcionalnog znanja i učenja kod djece (škola za život)

U Srednjoj školi Velika Gorica, nastavlja se projekt Psihosocijalna podrška  učenicima s rizikom u ponašanju – Pozitivan razvoj djece i mladih.Donator Grad Velika Gorica.

Ciklus radionica za učitelje Grada Velike Gorice provodi se kroz Projekt edukacije i osnaživanja učitelja „Uloga učitelja u psihosocijalnom razvoj djeteta“. Donator,  Grad Veliku Gorica

Tijekom listopada održan su ciklusi radionica za odgajatelje DV Čigra:1. Imenovanje, prepoznavanje i razumijevanje ugodnih i neugodnih emocija u radu s djecom,2. Razvoj socijalnih vještina/ kompetencija kod djece u izgradnji odnosa s vršnjacima 3. Razvoj suradnje i zajedništva kroz igre i opuštalice u cilju dobre grupne klime,4. Razvijanje otpornosti kod djece.

9.i 16. 11.2019. u OŠ Trnjanska održano je predavanje za roditelje na temu Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima i Razumijevanje razvojnih specifičnosti adolescencije. 

Rujan

U Srednjoj školi Velika Gorica, započeti ćemo s projektom Psihosocijalna podrška  učenicima s rizikom u ponašanju – Pozitivan razvoj djece i mladih.Donator Grad Velika Gorica.

Udruga provodi Projekt edukacije i osnaživanja učitelja „Uloga učitelja u psihosocijalnom razvoj djeteta“,  temeljem raspisanog natječaja za udruge iz programa prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2019. godinu od interesa za Grad Veliku Gorica. U sklopu navedenoga projekta u Gradu Velika Gorica provest će se ciklus besplatnih interaktivnih predavanja za učitelje Grada Velika Gorica.

Teme:

1. Razvoj emocija (imenovanje, prepoznavanje i regulacija emocija)-RUJAN
2. Problemi  usamljene djece, socijalno  izolirane od vršnjaka u školi-LISTOPAD
3. Razlike reproduktivnog i funkcionalnog znanja i učenja kod djece (povezano s motiviranosti i aktivnosti djece u nastavi i izostankom neprihvatljivih oblika ponašanja)-STUDENI
4. Suradnja s roditeljima i strategije rješavanja sukoba-STUDENI

Donator-Zagrebačka županija, započeti ćemo s projektom Prevencija nasilja-Mala škola komunikacijskih vještina s grupom učenika Srednje strukovne škole VG.

Donator Zagrebačka županija, započezi ćemo provedbu projekta  Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece u DV G.Vitez, Samobor, OŠ B,Tonija i OŠ Bregana.
 

Kolovoz

U OŠ Đ.Deželića održano je predavnje za učitelje s temom Zbornica kao tim.

Lipanj

U Gjurinom teoremu, održano je predavanje za roditelje na temu Samopouzdanje djece.

Dana 4.lipnja 2019. održano je predavanje i radionica za ŽSV knjižničara Grada Zagreba.

Svibanj

U srednjoj školi S.Ožanića  Zadru, održana je radionica na ŽSV. 

U OŠ V.Novaka, održano je UV s temom Stres i sagorjevanje na poslu.

U OŠ Luka i OŠ A.Harambašića, održana su ŽSV za nastavnike njemačkog jezika na temu rad s učenicima s teškoćama Oni to mogu a mi moramo pomoći.

Nastavlajmo s radionicama za nastavnike u Srednjoj školi Bedekovčina, radionice za odgajatelje u Domu za odgoj djece, mladeži Karlovac, te radionicama za učenike u OŠ braća Radić.

Travanj

U OŠE.Kvaternik, održano je predavanje za učitelje na temu Stvaranje pozitivne razredne klime.

U OŠ B.Tonia, održana je radionica na temu stavovi, uvjerenja i sustav vrijednosti s učenicima 8 razreda.

U OŠ braća Radić, provodimo radionice za učenike sedmih razreda kroz učenje socijalnih vještina.

U OŠ Horvati, održano je predavanje za učitelje s temom Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom.

U DV Lojtrica održana je radionica Imenovanje, prepoznavanje i upravljanje emocijama.

U Srednjoj školi Bedekovčina, započeli smo edukaciju nastavnika kroz temu Rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Ožujak

U Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac, započeli smo edukaciju stručnih djelatnika kroz temu Upravljanje grupnom klimom.

U OŠ Malešnica, održano je predavanje za roditelje na temu "Socijalne vještine i stvaranje odnosa s vršnjacima.

Studentski zbor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 13. ožujka 2019. godine organizira projekciju dokumentarnog filma “Take your pills”, te će se u sklopu događaja održati i diskusija koju će voditi izv. prof. dr. sc.Lidija Bach-Rojecky. Cilj ovog projekta je ukazati na pravilnu uporabu i mogućnost zlouporabe amfetamina i ostalih psihostimulansa u studentskoj populacijiU želji da cijeli događaj poprimi i humanitarni karakter,  Studenski zbor fakulteta planira za vrijeme projekcije filma studentima ponuditi kupnju kokica kako bi kroz simboličnu cijenu skupili novac za potrebe rada Udruge TI SI OK.

Udruga TI SI OK, sudjeluje  16.3.2019. na Konfernciji s temom: "Zajedno smo različiti - inkluzivna budućnost" u organizaciji Goethe- Institut Kroatien. Za profesore njemačkog jezika održati ćemo dvije radionice na temu rada s djecom s teškoćama pod nazivom "Oni mogu a mi im moramo pomoći".

Udruga TI SI OK, sudjeluje na 18.Tjednu mozga koji organizira  Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji se održava od 11. do 17. ožujka 2019. godine. Ova je kampanja u svijetu poznata kao Brain Awareness Week, a ove godine je tema Učenje i pamćenje. U dogovoru s organizatorima kampanje i OŠ Bogumila Tonija, Samobor  11.3.2019., održati ćemo radionicu učenja koncentracije i pamćena uz primjenu edukativnog materijala autorski rad članova udruge "Karte pamćenja". Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri sudjeluje veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama točno određenim redoslijedom. Igra omogućava mnoge kombinacije vježbanja pamćenja i koncentracije, a koje igrači mogu sami osmisliti a kroz samu igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

U OŠ E.Kumičića, dana 19.3.19., održati ćemo predavanje za roditelje na temu "Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece". 

Dana 14.3.2019. U OŠ Samobor, održali smoprov predavanje za roditelje s temom "Problemi djece zbog „pritisaka“ roditelja na školski uspjeh".

U OŠ B.Tonija provdimo radionice Mala Škola socijalnih vještina.

Uspješno smo završili s provedbom projekta Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HBOR, u OŠ Okučani-PŠ Strara Gradiška, OŠ Jasenovac, OŠ Pokupsko i OŠ Generalski stol.

Veljača

25.2.2019. U OŠ M.Langa, Bregana održali smo predavanje za roditelje s temom "Razumijevanje razvojnih specifičnosti adolescencije" (rana adolescencija 7-8 raz.).

U DV GRIGOR VITEZ, Samobor, započinjemo s ciklusom predavanja i radionica za odgojitelje kroz projekt "Edukacija i osnaživanje odgajatelja".

U OŠ Malešnica i OŠ Lijepa naša Tuhelj, održati ćemo predavanje za roditelje na temu " Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima".

iječanj

Nastavljamo s provedbom projekta Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HBOR, u OŠ Pokupsko i OŠ Generalski stol.

U OŠ brača Radić, održano je predavanje na temu "Razlike u odgoju dječaka i djevojčica".

Dana 9.102019., u OŠ Lijepa naša- Tuhelj, na UV odrđano je predavanje na temu "Reproduktivno & Funkcionalno znanje".

U OŠ M. Lovrak, održano je predavanje za učitelje "Profesionalna odgovornost".

Dana 11.01.2019. u OŠ Marija Gorica, održano je predavanje i radionica za učitelje na temu "Zbornica kao tim".

U OŠ B.Tonija održane su radionice na temu "Primjena edukativnog materijala u nastavi".

Dana 21.1.2019. u Centru V.Bek , održana je radionica na temu "Strategije rješavanja sukoba s roditeljima".

U OŠ M.J.Zagorka, održano je predavanje  na temu "Komunikacija i suranja s roditeljima".

U Samoboru, održali smo radionicu na Dječjem forumu, za 7 i 8 razreda s temom "Emocionalna stanja i samokontrola".

PROSINAC

U tijeku je provedba projekta Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HBOR.

Uspješno smo realizirali sljedeće projekte:

Edukacija učitelja „Učenje socijalnih vještina i stvaranja pozitivne razredne klime“.GRAD VELIKA GORICA

Projekt preventivnog programa učenja nenasilja „Putevi prijateljstva“-GRAD ZAGREB

Projekt Prevencija nasilja među djecom „Učenje nenasilja"-GRAD VELIKA GORICA

Projekt Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece „ Pomoć djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje-donator  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U Centru Vinko Bek održati ćemo predavanje Asertivna komunikacija s roditeljima i Strategije rješavanja sukoba s roditeljima.

U Obrtničkoj školi Opatija održat ćemo predavanje za nastavnike s temom Adolescencija i razumjevanje razvojnih specifičnosti.

4.12.2018. U OŠ Turanj održat ćemo predavnje na temu Preuzimanje profesionalne odgovornosti.

U OŠ E.Kvaternik za učenike 7 razreda održati ćemo predavanje na temu Zašto su cuga i kocka tuga.

STUDENI

U Srednjoj školi Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska održali smo predavnje za nastavnike s temom Socijalne vještine na satu arzrednika.

Tijekom studenoga u OŠ Banija održali smo ciklus predavanja za roditelje na temu Rana adolescencija, Empatija, Roditelj darovitog djeteta

U OŠ A. Harambašić održali smo predavanje za roditelje s temom "Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima”.

15.11.2018. u OŠ S.Benceković završili smo s radionicamam za učenike 6 razreda i predavanje za roditelje Socijalni odnosi među vršnjacima

14.11.2018. u OŠ Lijepa naša, Tuhelj održali smo ardionicu za roditelje učenika s teškoćama.

12.11.2018. u Srednjoj školi kralja Zvonimira održali smo predavanje za nastavnike Motiviranost nastavnika i radionicu za roditelje.

8.12.2018. održali smo predavanje za učitelje u OŠ grof Drašković.  

U OŠ B.Tonija provodimo radionice za učenike 8 razreda kroz projekt Mala škola socijalnih vještina.

6.12.2018. u OŠ B.Tonija održali smo predavanje za učitelje na temu Asertivna komunikacija s roditeljima.

5.11.2018., održali smo predavanje u DV G.Vitez, Samobor s temom "Suradnja i međusobna komunikacija.

Uspješno nastavljamo s provedbo projkta Preventivni program učenja nenasilja- Putevi prijateljstva, donator Grad Zagreb. Projekt  se provesti u 11 osnovnih škola grada Zagreba. Putevi prijateljstva je autorska edukativna igra čija je svrha potaknuti djecu na razvijanje dobrih odnosa s vršnjacima, izbjegavanja nasilnih oblika ponašanja i poticaj na primjereno i nenasilno ponašanje.Kroz igru djeca prepoznaju razlike nasilnih oblika ponašanja (udaranje, ruganje, ogovaranje…) i nenasilnih (igranje, razgovor, podrška…) oblika ponašanja. 

Nastavljamo s provedbom projekta Prevencija nasilja među djecom „Učenje nenasilja“ s  učenicima OŠ E.Kvaternik, OŠ J. Habdelić, OŠ Velika Mlaka-donator GRAD VELIKA GORICA.

Projekt Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece „ Pomoć djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje-donator  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, i dalje se provodi u OŠ Novo Čiče, OŠ Velika Mlaka,  OŠ Đ. Deželića-Ivanić Grad, OŠ E.Kvatrnik i OŠ N.Hribar-Velika Gorica. 

U tijeku je provedba projekta Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HBOR.

Nasatavljamo s Projektom Edukacija učitelja „Učenje socijalnih vještina i stvaranja pozitivne razredne klime“-, učiteljima osnovnih škola u OŠ E.Kvaternik, OŠ J. Habdeliča, OŠ Velika Mlaka, OŠ N. Hribara, OŠ Novo Čiče, OŠ Vukovina, OŠ Šćitarjevo, OŠ E. Kumičić. Donator Grad Velika Gorica.

LISTOPAD

Dana 29.10.18. u OŠ I.Mažuranića Vinkovci, održati ćemo predvanja za učenike 5 i 6 razreda "Prevencija nasilja među djecom Prestani", UV s temom "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom".

Za stručne djelatnike Udruge rehabilitatora, održali smo predavanje i radionicu Asertivna komunikacija i Startegije rješavanja sukoba s roditeljima.

U OŠ Sveta Klara održati će se predavanje i radionica za učitelje "Socijalne kompetencije djece u izgradnji odnosa s vršnjacima".

Dana 22.10.18. u OŠ M.J. Zagorka održati ćemo predavanje "Socijalne vještine na satu razrednika".

Na svjetski Dan učitelja za sve učitelje grada Samobora, održali smo predavaje "Učitelj u oku djeteta."

U OŠ S.Benceković provodimo Projekt "Mala škoal socijalnih vještina" s učenicima 6 razreda.

Provodimo projekt Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece „ Pomoć djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje-donator  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA. Projekt se provodi u OŠ Novo Čiče, OŠ Velika Mlaka,  OŠ Đ. Deželića-Ivanić Grad, OŠ E.Kvatrnik i OŠ N.Hribar-Velika Gorica. Školama se donira eduaktivan materijal za rad s učenicima. Projekt je usmjeren na pomoć i podršku djeci s poremećajem aktivnosti i pažnje kroz vježbe i aktivnosti podizanja nivoa pažnje i boljeg pamćenja. 

U tijeku je provedba projekta Prevencija nasilja među djecom i mladima te poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama- PRESTANI! Donator Hrvatska banka za obnovu i razvitak-Hrvatska banka za obnovu i razvitak-HBOR. Tijekom rujna i listopada projekt provodimo u OŠ Okučani-Područna škola Stara Gradiška i OŠ Jasenovac. Održana su i učiteljska vijeća s temom "Bolje razumijevanje problema djece s teškoćama i učenje socijalnih vještina“. Školama smo donirali različite eduaktivno didaktičke materijale za korištenje u nastvai.

U tijeku je provedba preventivnog programa učenja nenasilja „Putevi prijateljstva“.Aktivnost se provodi u 10 škola grada Zagreba, na način da smo iz svake škole uključili grupe učenika (5-8 razred), učitelja i stručnih suradnika te ih se educira za provedbu preventivnih programa, posebno kroz sat razrednika, Zdravstveni odgoj- Modul prevencije nasilja i Građanski odgoj-društvene kompetencije učenja nenasilnog rješavanja sukoba.Uz edukaciju učenika i pedagoških djelatnika, svakoj školi se donira 4 kompleta same edukativne  igre Putevi prijateljstva. Donator Grad Zagreb.

U tijeku je provedba projekta Prevencija nasilja među djecom „Učenje nenasilja“ s  učenicima OŠ E.Kvaternik, OŠ J. Habdelić, OŠ Velika Mlaka

Nasatavljamo s Projektom Edukacija učitelja „Učenje socijalnih vještina i stvaranja pozitivne razredne klime“-, učiteljima osnovnih škola u OŠ E.Kvaternik, OŠ J. Habdeliča, OŠ Velika Mlaka, OŠ N. Hribara, OŠ Novo Čiče, OŠ Vukovina, OŠ Šćitarjevo, OŠ E. Kumičić. Donator Grad Velika Gorica.

Uspješno smo završili s provedbom Projekta-Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina djece "Snažnije kroz život“ s grupm učenika u OŠ Malinska. Uz druženje, zabavu, ugošćavanje učenika, podjelu potvrdnica osmišljavali smo kreativne slike ukrasnim kamenjem.-Donator-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Završili smo jedno lijepo druženje kroz Projekt -Edukacija i osnaživanje stručnih djelatnika  „Pomoć pomagaču“, s grupom stručnih djelatnika Centra za odgoj i obrazovanje VG. Donator-Grad Velika Gorica

Tijekom i neposredno nakon završetka ovog programa radionica cilj nam je da stručni djelatnici kroz edukaciju i osnaživanje u antistresnom programu kroz 4 Modula:

Osvijeste važnost vlastite nezamjenjive uloge u životu korisnika s kojima rade, odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja će korisnicima omogućiti da ostvari svoje obrazovne i osobne potencijale

RUJAN

Započinjemo s Projektom-prevencije nasilja među djecom-Prestani u OŠ Jasenovac, donator HBOR.

U OŠ Malinksa, nastavljamo s Projektom Snažnije kroz život s grupom učenika kroz ciklus učenja socijanih vejština i likovno kreativnih radionica, donator Ministarstvo za demografiju, obitelj, malde i socijalnu politiku.

KOLOVOZ

U OŠ Š A.Harambašića održali smo predavanje za učitelje s temom Zbornica kao tim.

U OŠ TRNSKO, održali smo predavanje za učitelje s temom Odgoj dječaka i razlike u odrastanju u odnsou na djevojčice.

U Centru za odgoj i obrazovanje, zapoečeli smo Projekt Pomoć pomagaću, s grupom stručnih djelatnika kroz 4 Modula. Donator Grad Velika Gorica.

Započeli smo s provedbom Projekta-Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina djece "Snažnije kroz život“  -DONATOR-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Korisnik-OŠ MALINSKA-grupa od 15-17 učenika

Započeli smo s odabranom grupom djece rad u likovno kreativnim radionicama, igranjem uloga, dramskim tehnikama i raznim igrama te uz puno zabave i smijeha savladavati socijalne vještine sa ciljem osnaživanja, razvoja pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima, osjećaja prihvaćenosti  u grupi vršnjaka.

Tijekom srpnja sa stručnim timom škole i ravnateljicom dogovorili smo realizaciju projekta s grupom učenika osnovne škole. Roditelji odabranih učenika potpisali su suglasnost da tijekom ljetnih praznika i početkom školske godine 2018/2019., njihova djeca sudjeluju na strukturiranim iskustvenim radionicama na kojima će provoditi:

• učenje socijalnih emocionalnih i komunikacijskih vještina djece kojima će biti spremniji zauzeti se za sebe i svoja prava

• učenje nenasilja i nenasilnog rješavanja sukoba asertivnim tehnikama i vještinama
• smanjenje pojavnosti depresivnog ponašanja, izolacije i usamljivanja djece i mladih koja je u zadnje vrijeme jedan od zdravstvenih i društvenih problema zajednice
• prihvaćanja različitosti, tolerancije, razumijevanja
• kroz kreativne radionice omogućiti im iznošenje svojih osjećaja, misli i ponašanja koja prepoznaju kao potencijale svog osobnog i socijalnog napretka
• psiho socijalna podrška i pomoć djeci u cilju pravilnog  psihosocijalnog sazrijevanja
• izgraditi  adekvatni uvid u osobnu i obiteljsku situaciju, vlastito ponašanje i vlastitu životnu situaciju
• pružanje pomoći u usvajanju konstruktivnijih modela prevladavanja frustrirajućih situacija
• usmjeriti djecu na pozitivne načine afirmacije, učenje asertivnog načina komuniciranja
• jačati osjećaj vlastite vrijednosti, graditi pozitivan identitet...

LIPANJ

Predsjednica udruge Sonja Jarebica, održati će 27.6.18. u Srednjoj školi Čakovec, a 28.6.18. u Centru za kulturu, Mursko Središće predavanje i radionicu za učitelje razredne nastave s temom Profesionalne kompetencije učitelja.

Započeli smo priprema i dogovorima za početak provedbe projkta Preventivni program učenja nenasilja- Putevi prijateljstva, donator Grad Zagreb. Projekt će se provesti u 10 osnovnih škola grada Zagreba. Putevi prijateljstva je autorska edukativna igra čija je svrha potaknuti djecu na razvijanje dobrih odnosa s vršnjacima, izbjegavanja nasilnih oblika ponašanja i poticaj na primjereno i nenasilno ponašanje.Kroz igru djeca prepoznaju razlike nasilnih oblika ponašanja (udaranje, ruganje, ogovaranje…) i nenasilnih (igranje, razgovor, podrška…) oblika ponašanja. Svrha svake igre je doći do cilja a u ovoj igri djeca da cilja i pobjede mogu doći samo ako izgrade put od neprimjerenog ponašanja (udaranje) u primjereno ponašanje (igranje). Gradeći pozitivne puteve prijateljstava djeca uče i spoznaju da u druženju s vršnjacima imaju mogućnost izbora ponašanja. Kroz igru i zabavu i na njima primjeren način djeca će naučiti 20-tak nenasilnih oblika ponašanja koja mogu potaknuti pozitivne procese i promjene kako kod djece tako i u ukupnom školskom ozračju što je i svrha preventivnih programa kojima je cilj smanjiti nasilje među djecom.

Projekt Pomoč pomagaču, donator Grad Velika Gorica provest će se u Centru za odgoj i obrazovanje s djelatnicima tretmana, kroz 4 modula. 

Projekt Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja, donator MZO/NZ, uspješno je završio a prema evaluacijama učenika, voditelji i same radionice dobile su ocjenu 4,5 i hvala ima na svim dobrim, toplim, iskrenim i veselim komentarima za sve ono što im se najviše sviđalo u našem zajedničkom druženju.

SVIBANJ

U Srednjoj školi Viktorovac, održali smo na ŽSV predavanje za nastavnike matematike na temu Samopoštovanje i stres na poslu.

Članovi Udruge imaju priliku na 5.Kongresu socijalnih pedagoga od 23.5.-25.5.18. u Svetom Martinom na Muri, prezentirati svoj rad kroz eduaktivan materijal za učenje socijalnih vejština, koji se koristi u nastavi kroz sat razrednika, Zdravstveni i Građanski odgoj. Sav materijal je autorski rad članova udruge.

U OŠ N.Hribar, dana 18.5.18. oodržati ćemo predavanje i radionicu na temu Važnost sociopedagoškog pristupa učeniku kroz prepoznavanje i razumjevanje rizika i potrebe u školskom okruženju.

Za ŽSV učitelja  u OŠ D.Trstenjak, održati ćemo 17.5.18., predavanje Asertvna komunikacija s roditeljima

U OŠ M.lovraka održat ćemo predavanje za roditelje s temom "Važnost i značaj  učenja socijalnih vještina kod djece".

U OŠ Đ.deželića provodimo Projekt Mala škola socijalnih vještina s učenicima 7 razreda.

Održali smo predavanje za ŽSV vjeroučitelja u OŠ Klinča Selo s temom "Samopouzdanje i stres na poslu".

Projekt Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja, donator MZO/NZ, polako završava i učenici su za svoj rad, interes i motivciju koju su pokazali na radionicama, dobili Potvrdnice, uz čašćenje slatkišima i sokovima koje smo redovno organizirali i tako razveselili učenike. Učenici su ispunili Evaluacijske liste koje će psiholog statistički obraditi, kako bi dobili uvid u učinak procesa u provedbi projekata.

Bili so na malom izletu na Mrežnicu s učenicima sedmog razreda OŠ Generalski stol i tako proslavili završetak projekta uz slatkiše, svježe sendvičea svaki učenik ej dobio Potvrdnicu o završenoj školi malih socijalnih vejština.

TRAVANJ

Članovi udruge osmislili su novu edukativnu igru učenja emocija kroz 20-tak vježbi i 5 Lutka Emoso (sreća, tuga, ljutnja, iznenađenje, strah). Lutke Emoso smo izradili sami.

Materijal je usmjeren na učenje o imenovanju, prepoznavanju i upravljanju emocijama 1-4 razred  s vježbama i gotovim materijalom za nastavu (Građanski odgoj-društvene kompetencije-emocije, Zdravstveni odgoj-svi Moduli-prepoznavanje i upravljanje emocijama u cilju prevencije nasilja, ovisnosti, nepravilne prehrane…)

 

Projekt Mala škola socijalnih vještina, provodi se s učenicima 5 i 6 razreda u OŠ Trnjanska.

U Srednjoj školi F.K.Frankopan, održali smo radionice za učenike 1 razreda.

U Srednjoj obrtničkoj školi u Opatiju održali smo predavanje na NV  s temom " Zbornica kao tim".

U OŠ braća Radić, provelo smo radionice s darovitim učenicima kroz igranje igre Putevi prijateljstva. Cilj je educirati učenike pravilima i načinima igre a oni nakon toga uče učenike u škole i postaju voditelji preventivnih programa.Svrha igre je potaknuti djecu na razvijanje dobrih odnosa s vršnjacima, izbjegavanja nasilnih oblika ponašanja i poticaj na primjereno i nenasilno ponašanje.Kroz igru djeca prepoznaju razlike nasilnih oblika ponašanja (udaranje, ruganje, ogovaranje…) i nenasilnih (igranje, razgovor, podrška…) oblika ponašanja. Svrha svake igre je doći do cilja a u ovoj igri djeca da cilja i pobjede mogu doći samo ako izgrade put od  neprimjerenog ponašanja (udaranje) u primjereno ponašanje (igranje). 

Znaći učenici bi trebali doći iz različitih razreda, po 1-2 predstavnika  (5,6 razred) te zajedno s barem jednim članom stručnog tima. Nakon edukacije pravila i svrhe igre učenici postaju voditelji preventivnih programa u svojoj školi/razredu. 

U OŠ Z.Blage, Vukovar, OŠ Malinska, OŠ E.Kvaternik, nasatvljamo s provedbom Projekta Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja.Donator MZO/NZ.

U OŠ Generalski stol, započeli smo s projektom Mala škola socijalnih vještina za učenike sedmog razreda i eduakcija za učitelje kroz Projekt Upravljanje razrednom klimom.

OŽUJAK

U OŠ E.Kvaternik, nastavljaju se provoditi se radionice s učenicima 5-tih razreda kroz Projekt "Imaš se pravo naljutiit ali reagiraj bez nasilja". Provodi se i ind. razgovori s učenicima. Donator MZO/NZ.

U OŠ Trnjanska provode se radionice za učenike petih i šestih razreda "Mala škola socijalnih vještina".

OŠ Jelkovec održano predavanje za učitelje "Pedagoške metode rada u nastavi".

U Prirodnoslovno tehničkoj školi Karlovac, održano je predavvanje i radionica na temu "Stres i samopoštovanje".

Sudejlovali smo na Konferenciji Mlječni zub"pod naslovom Kako komunicirati s djecom novog doba. Održali smo radionicu za roditelje i stručnjake na temu "Važnost razvoja samopouzdanja kod djece. Konferencija se održala pod pokroviteljstvom AZOO, MZO i Učiteljskog fakulteta u Kongresnoj dvorani Green Gold. Na konferenciji izlagali Jesper Juul, Iben Sandahl, dr. Ranko Rajović, D. Miljković, M.Rijavec te mnogi poznati stručnjaci a uz njih predsjednica udruge Sonja Jarebica.

U OŠ Sveta Nedjelja održan je roditeljski sastanak s roditeljima na temu "Socijalne vještine i socijalne kompetencije djece u stvaranju odnosa s vršnjacima". 

U OŠ Z.Blage, Vukovar održali smo UV za učitelje na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom" i roditeljski sastanak s temom "Važnost učenja socijalnih i emocionalnih vještina u odrastanju djece".Donator MZO/NZ

OŠ Z.Blage u Vukovaru rovode se radionice s učenicima 7 i 6-tih razreda kroz Projekt "Imaš se pravo naljutiit ali reagiraj bez nasilja". Provodi se i ind. razgovori s učenicima. Donator MZO/NZ.

U OŠ M.Držić održano je UV na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima".

VELJAČA

U Samoboru smo održali radionicu na Dječejm forumu za predstavnike učenika osmih razreda iz svih škola Samobora na temu "Mala škola socijalnih vještina".

U OŠ E.Kvaternik, provode se radionice s učenicima 5-tih razreda kroz Projekt "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja". Provodi se i ind. razgovori s učenicima. Donator MZO/NZ.

U OŠ Trnjanska provode sse radionice za učenike petih razreda  "Mala škola socijalnih vještina".

U Gornjogradskoj gimnaziji održano predavanje za nastavnike "Socijalne vještine". 

U Elektrostrojarsko obrtničkoj  školi održano predavanje i radionica za nastavnike na temu "Upravljanje razrednom klimo i disciplina"

U OŠ E.Kvaternik, održan roditeljski sastanak na temu Važnost razvoja samopouzdanja kod djece", projekt "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja"-Donator MZO-NZ

Održano je UV za učitelje OŠ I.Filipović, s temom "Asertivnost u komunikaciji s drugima".

U OŠ S.Kolara u Kravrskom, održano predavanje "Asertivna komunikacija s učenicima"

"Zbornica kao ti ", predavanje koje je održano u OŠ Gračani.

Održano predavanje u OŠ I.Granđe na temu "Disciplina  školi".

U OŠ grof Drašković održan roditeljski sastanak na temu "Odgovorno roditeljstvo".

U OŠ F.K.Frankopan, održano Učiteljsko vijeće na temu "Socijalne i emocijalne vještine".

U OŠ Jordanovac održano predvanje za učitelje "Dječja prava i suradnja s roditeljima i za roditelje "Socijalne vještine i socijalne kompetencije djece u stvaranju odnosa s vršnjacima". 

SIJEČANJ

9.1.2018. održali smo radionicu u OŠ braća Radić Botinec, s temom Učenik s teškoćama u socijlanom krugu.

10.1.2018.u OŠ Cvjetno naselje,održano je predavanje na temu Socijalne vještine.

11.1.2018. u OŠ A.Mihanovića-Klanjec, održano je predavanje i radionica na temu Samopouzdanje i stres na poslu. 

12.1.2018. U Generalskom stolu, u osnovnoj školi održano je predavanje na temu Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom.

Nastavljamo s  provedbom Projekta "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja", donator MZO, koju trenutno provodimo u OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica, s učenicima 6. i 7 razreda, učiteljima i roditeljima. U  u projekt se uključujeu ožujku OŠ Z.Blago-Vukovar.

U OŠ grof Drašković, održavama radionice s učenicima 7 razreda na temu Mala škola soc. vještina, te se planira održati roditeljski sastanak na temu Odgovono roditeljstvo. 

U  OŠ M.Šiloboda, Sv.Martin pod Okićem, održali smo predavanje za učitelje na temu Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom.

U OŠ O.Ivekovića, dana 16.1.2018., održati će se predavanje za  učitelje na temu Socijalne vještine.

U OŠ Rude, održat će se predavanje za učitelje s temom Učenici s teškoćama, a za roditelje s temom Kompetentan roditelj.

Dana 29.1.2018, u OŠ M.J.Zagorka održat će se predavanje za učiteje na temu Praktična primjena pedagoških metoda u nastavi.

Dana 30.1.2018. održati će se predavanje za učitelje na temu Suradnja s roditeljima, u OŠ M.Lovraka.

2017.

PROSINAC 

Volonteri udruge i ove godine uložili su mnogo sati u volonterski rad u obavljanju svih poslova i zadataka potrebnih za ukupno funkcioniranje udruge. Volonterski rad usmjeren je i na slaganje, pakiranje i samu izradu eduaktivnog materijala udruge. Heklale su se torbice, izrađivale slike, majmuni, lutke koje poklanjamo kao naš promo materijal. Uz pomoć OŠ braća Radić-Botinece na Božičnom sajmu prodavani su naši kreativni materijali, a od sredstava kupujemo hranu za obitelj sa 7 djece iz Vukovara.

Kao volonter Marijinih obroka, Sonja Jarebica je kroz 2017.u mnogim školama omogučila djeci prikazivanje filma CHILD 31, o životu djece Afrike. Potakla ih na sakupljnje novaca u kasicu i omogućavanja školovanja i hrane djece Afrike.

Donirali smo manju količinu novaca za rad  Unicefa i Marijinih obroka.

Udruga TI SI OK, i ove godine je organizirala humanitarnu akciju. Uz donaciju veće količine dječjih slagalica puzzli Grafike Grafoprinta, darovali smo djecu Grada Vukovara, Centra za socijani rad VG i Crveni križ VG. 

Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica dobila je priznanje za volonterski rad.

U organizaciji Volonterskog centra VG, organizirali smo zajedničku akciju s učenicima Srednje strukovne škole VG, izradom malih albuma i kalnedara drvenih kapela Turopolja.

Projekt "Zašto su kocka i cuga tuga " nastavljamo provoditi u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica sa svim učenicima prvih i drugih razreda. Donator Zagrebačka županija.

Na ŽSV učitelja u OŠ LJ.Babić i OŠ Klinla Sela, s temom Učiteljske kompetencije iškolskaklima.

U OŠ Trnsko, održali smo rad malih grupa s učenicima 8 razreda. S učenicima 5 razreda odigrali smo igru Karte pamćenja, s temom učiti kako učiti. Odigrana je i igra Putevi prijateljstva.

Nastavljamo s  provedbom Projekta "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja", donator MZO, koju provodimou OŠ Malinska Dubašnica  i OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica, s učenicima 6. i 7 razreda, učiteljimai roditeljima. U 2018. u projekt se uključuje OŠZ.Blago-Vukovar.

Nastavljamo provoditi Projekt "Učite ih da budu sretni"- donator GRAD ZAGREB u OŠ Voltino, OŠ Cvjetno naselje, OŠ Čučerje, OŠ F.K.Frankopan, OŠ N.Tesla, OŠ Žitnjak, OŠ A.Kovačić.

U Stambenoj zajednici Dubrava, Dom za djecu i mlade grada Zagreba, nastavljamo održavati radionice suvremenih metoda zapošljavanja kroz Projekt eduakcija i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba "Iz doma na posao"-donator  Grad Zagreb

U OŠ grof Drašković, održali smo predavnje za učitelje Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom. 

U OŠ Banija održali smo predavanja za roditelje učenika 5-6 razreda, Odgovorno roditeljstvo i Razvoj samopouzdanja kod djece.

U OŠ Turanj, održali smo predavanje na temu Unaprijeđenje univerzalnog modela prevencije ovisnosti .

Nastavljamo provedu programa univerzalne prevencije nasilja među djecom u OŠ Trnjanska, OŠ I.Mažuranić- Novi Vinodolski, OŠ M.Šiloboda

STUDENI

Na HR sudjelovali smo u emisji Zašto smo zajedno, vezano za prezentiranjenaših projekata, donatora i planova.

Sudjelovali smo na HRT, u emisiji IMAM PROBLEM, vezano za prevenciju ovisnosti kod djece i mladih.

U OŠ I.Mažuranić u Novom Vinodolskom započeli smo s projektom Prevencije nasilja među djecom. U rad se uključuju kroz predavanja i ardionice roditelji i učitelji.

U Srednjoj školi U Krku, održali smo predavnje Rad s učenicima s teškoćama.

U OŠ M.Šiloboda u Sv.Martinu pod Okićem, započeli smo projekt Mala škola socijalnih vještina s učenicima 6 razreda.

U OŠ Rapska, održali smo predavanje "Disciplina u školi".

U OŠ Klinča Sela, održati će se predavanje za ŽSV s temom "Kompetencije učitelja i stvaranja pozitivne razredne klime". 

U Srednjoj školi VG, provodimo Projekt Da se ne zgubi ine zatre, izrade Kalendara za 2018. Donator Zagrebačka županija- Ured župana.

 7.11.2017. u Srednjoj školi Novi Marof, održati ćemo predavanje za roditelje "Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece". 

16.11.2017. u OŠ Rapska održati ćemo predavanje za učitelje s temom "Disciplina u razredu"

15.11.2017. u OŠ Vrapče održati ćemo predavanje za učitelje "Zbornica kao tim".

13.11.2017. u DV FRFI, nastavljamo s edukacijom odgajatelja s temom "Rješavanje sukoba kod djece".

U Stambenoj zajednici Dubrava, Dom za djecu i mlade grada Zagreba, održavamo radionice suvremenih metoda zapošljavanja kroz Projekt eduakcija i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba "Iz doma na posao"-donator  Grad Zagreb

U OŠ Dubovac, održati ćemo predavanje za učitelje "Komunikacijske vještine u radu s djecom".

U OŠ Banija, održati će se predavanje za roditelje "Važnost i razvoj samopouzdanja koddjece"

U 15 OŠ Grada Zagreba, nastavljamo provoditi Projekt "Učite ih da budu sretni". Donator GRAD ZAGREB-OŠ V.Žganca, OŠ Retkovec, OŠ T.Brezovačkog, OŠ Mladost, OŠ Iver, OŠ M.Laginje , OŠ Remete, OŠ Čučerje, OŠ A.B.Šimića.

Započeli smo s  provedbom Projekta "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja", donator MZO, koju provodimou OŠ Malinska Dubašnica, OŠ Z.Blage-Vukovar i OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica, s učenicima 6. i 7 razreda, učiteljimai roditeljima.

Projekt"Zašto su kocka i cuga tuga " nastavljamo provoditi u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica sa svim učenicima prvih i drugih razreda, OŠ J.Zorića i OŠ I.Bencekovića-Dugo Selo i OŠ B.Toni-Samobor, OŠ E.Kvaternik-VG, s učenicima 7 razreda. Donator Zagrebačka županija.

LISTOPAD

U 15 OŠ Grada Zagreba, provodimo Projekt "Učite ih da budu sretni". Donator GRAD ZAGREB.

Započeli smo s  provedbom Projekta "Imaš se pravo naljutiti ali reagiraj bez nasilja", donator MZO, koju provodimou OŠ Malinska Dubašnica, OŠ Z.Blage-Vukovar i OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica, s učenicima 6. i 7 razreda, učiteljimai roditeljima.

U Turističko ugostiteljskoj školi u Splitu održali smo predavanje i ardionicu za nastavnike "Samopoštovanjei stres na poslu"

24.10.2017. u DV FRFI, održali smo radionicu i predavanje "Samopouzdanje i alati dobre komunikacije".

U OŠ Banija, održali smo predavanje za grupu roditelja djece uključene uprogram potencijalno darovite djece.

20.10.2017.U Turističkoj školi u Opatiji, održali smo predavanje i radionicu za nastavnike "Prepoznavanje negativnih odnosa među vršnjacima i intervencija / Vršnjačko nasilje  “.

Dana 18.10.2017. održali smo u Gornjogradskoj gimnaziji predavanje za nastavnike "Zbornica kao tim".

Na državnom skupu Preventivnih programa u Primištenu u organizaciji AZOO, prezentirali smo našu novu eduaktivnu igru "Putevi prijateljstva".

U OŠ V. Holjevca, održane su radionice s učenicima 5 razreda s temom Učiti kako učiti s Kartama pamćenja.

Završavamo s Projektom "Mala škola soc. vještina", s učenicima Srednje škole D.Stražimira u Zelini i OŠ M.Držić Zagreb.

Projekt "Školska klima i uspješne pedagoške kompetencije" , nastavlja se s novim ciklusom eduakcije i osnaživanja učitelja u Velikoj Gorici. Donator Grad Velika Gorica.

"Zašto su kocka i cuga tuga " provodi se u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica sa svim učenicima prvih i drugih razreda. Donator Zagrebačka županija.

Projekt"Snažni i uključeni",nastavlja se  provoditi u Srednjoj školi Velika Gorica s učenicima. Donator Grad Velika Gorica.

Nastavljamo s provedbom Projekta "Ni agresivno, ni pasivno već asertivno" s učenicima Srednje strukovne škole Velika Gorica i OŠ Novo Čiče, donator Grad Velika Gorica.

RUJAN

Na Zdravstvenom učilištu Zagreb, održati će se 24.9.2017., predavanje za nastavnike na temu"Učenici s teškoćama u razvoju".

U Srednjoj školi D.Stražimira u Zelina, održavaju se radionice "Socijalne vještine" s učenicima 4 razreda, a održati će se i predavanje za roditelje na temu "Odgovorno roditeljstvo".

U OŠ Trnjanska održava se Projekt "Kreativnim radom stvaramo pozitivnu razrednu klimu".

Projekt "Mala škola socijalnih vještina", održava se u OŠ M.Držić, s učenicima šestog razreda.

Projekt "Školska klima i uspješne pedagoške kompetencije" započinje s novim ciklusom eduakcije i osnaživanja učitelja kroz II stupanj u Velikoj Gorici. Donator Grad Velika Gorica.

"Zašto su kocka i cuga tuga " provodi se u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica sa svim učenicima prvih razreda.Donator Zagrebačka županija.

Projekt"Snažni i uključeni", provodi se u Srednjoj školi Velika Gorica s učenicima s teškoćama, donator Grad Velika Gorica. 

Nastavljamo s provedbom Projekta "Ni agresivno, ni pasivno već asertivno" s učenicima Srednje strukovne škole Velika Gorica i OŠ Novo Čiče, donator Grad Velika Gorica.

U OŠTrnsko održano je predavanje za učitelje "Rad s učenicima s teškoćama u razvoju".

 

Kolovoz

U OŠTuranj održano je predavanje "Učenici s teškoćama, način rada i ocjenjivanja".

Održano je predavanje za učitelje u OŠ Brezovica na temu "Praktična primjena pedagoških metoda u nastavi“.

U Obrtničkoj školi za javne potrebe održano je predavanje za nastavnike “ Rad s učenicima s poremećajem pažnje i drugim teškoćama”.

 

 

Lipanj

Uspješno je završen Projekt "Znam da mogu" u OŠLučkos učenicima s teškoama u razvoju.

U OŠ I.Benković, održano je predavanje za učitelje "Zbornica kao tim".

Svibanj

1.5.-30.5.2017. nastavak radionica za učenike i roditelje u OŠ Trnjanska,  OŠ Lučko.

Započeta je provedba Projekta "NI AGRESIVNO, NI PASIVNO VEĆ ASERTIVNO" za učenike OŠ E.Kvaternik i OŠ Šćitarjevo, donator Grad Velika Gorica.

Provedba Projekta "Kompetentan učitelj" I stupanj za učitelje osnovnih škola Velike Gorice, kroz 4 Modula, donator Grad VelikaGorica.

Započela je provedba Projekta "Snažni i uključeni". Svrha ovog Projekta je razvijanje prosocijalnih ponašanja i zaštita djece i mladih koji dolaze iz depriviranih obitelji kao socijalno isključeni ili su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i invalidi koji su marginalne i ranjive skupine u svojem socijalno okruženju. Donator Grad Velika Gorica.

11.5.2017.Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji "ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I JAČANJE DEMOKRACIJE U EUROPI" u Hrvatskom  saboru, povodom obilježavanja 25 godina Zakona o pučkom pravobranitelju.

12.5.2017. OŠ Rapska, sudjelovanje u  Danu bez veze i provođenje radionica "Suradnja i zajedništvo" i Radionice pamćenja i koncentracije" s učenicima škole.

19.5.2017. održavanje predavanja i radionice za učitelje OŠ I.Benković na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima iučenicima".

25.5.2017. OŠ Dubovac, Karlovac, održavanje predavanja za potrebe ŽSV pedagoga s temom "Preuzimanje odgovornosti (profesionalne, stručne i moralne kompetencije".

Travanj

1.4.-28.4.2017. nastavka radionica za učenike i roditelje u OŠ Trnjanska, OŠ braća Radić, OŠ Lučko, OŠ grof Drašković.

5.4.2017. predavanje za učitelje u OŠ D.Domjanić, druga grupa učitelja "Stres i sagaorjevanje na poslu".

Nastavak radionica za učitelje kroz planirane module u OŠ Đ.Deželić, Ivanić Grad.

11.4.2017.održavanje radinice za učitelje u OŠ J.Račić, ŽSV Građanski odgoj "Socijalne vještine 2".  

Humanitarna akcija za obitelj iz Vukovara (majka sa 7-ro djece) s učenicimaOŠ grof Drašković.

Ožujak

1.3.2017.DV šegrt Hlapić, edukacija odgajatelja "Asertivna komunikacija i disciplina".

2.3.2017. OŠ grof Drašković, radionice za učenike 7 razreda "Suradnja i zajedništvo".

7.3.2017. OŠ Banija eduakcija učitelja "Stres i sagorjevanje na poslu".

1.3.-30.3.2017, nastavak radionica za učenike i roditelje u OŠ Trnjanska i OŠ braća RADIĆ.

15.3.2017. OŠ Banija eduakcija učitelja "Asertivna komuniacija".

16.3.2017. Gornjogradska gimnazija, edukacija nastavnika "Asertivnost".

21.3.2017.ŽSV Građanski odgoj, eduakcija učitelja "Socijalne vještine na satu razrednika".

30.3.2017. edukacija učitelja u OŠ Đ.Deželić, Ivanić Grad kroz 4 Modula s temom "Upravljanje razrednom klimom".

Veljača

6.2.-27.2.2017. ciklus predavanja i radionica za učitelj2 "Samopouzsanje i slika o sebi","Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom", "Disciplina", "Stres"... CODIM.

13.2.2017. OŠ Lučko provedba Projekta "Znam da mogu", podrška i pomoć učenicima s teškoćama. 

OŠ braća Radić, identifikacija darovitih učenika i provedba projekta "Želim biti važan u razredu i školi" radionice za učenike s teškoćama i radionice za roditelje.

OŠ Trnjanska radionice za učenike 5 razreda, radionice za roditelje.

21.2.2017. DV Čigra, edukacija za odgajatelje "Disciplina i postavljanje granica".

27.2.2017. OŠ D.Domjanić, edukacija za učitelje "Stresi sagorjevanje na poslu".

Siječanj

U OŠ I.Benković, dana 5.1.2017., održano je Učiteljsko vijeće  s temom "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom".

Dana 9.1.2017. u OŠ ban J.Jelačić, održano je predavanje i radionica za učitelje na temu "Daroviti učenici".

Dana 10.1.2017. u II OŠ Bjelovar održano je UV na temu "Razvoj emocija i nastanak poremećaja u ponašanju".

U Zadru, sudjelovali smo dana 11.1.2017. na Državnom skupu za natavnike njemačkog jezika, kao predavači na temu "Asertivn akomuniakcija s učenicima",u organizaciji AZOO.

Dana 12.1.2017., održali smo predavanje u OŠ Grabrik, Karlovac na temu "Ljutnja i kako se nositi s njom u nastavnom procesu".

U OŠ braća Radić, održali smo predavanje na temu "Daroviti učenici".

U OŠ E.Kvaternik, održali smo predavanje za učenike 7 razreda na temu "Zašto je cuga -tuga".

Dana 24.1.2017. u OŠ Jabukovac održano je predavanje za učitelje "Zbornica kao tim".

U OŠ Ljubljanica, 25.1.2017., održano je predavanje za učitelje na temu "Dječja prava i rad s djecom s poremećajem u ponašanju".

Dana 26.1.2017. u OŠ A.Stepinca održati će se interaktivno predavanje za učitelje na temu "Daroviti učenici".

Prosinac

Dana 5.12.2016., u prirodnoslovnoj školi Prelog, održano je ŽSV na temu "Asertivna komunikacija s učenicima".

Dana 14.12.2016 u OŠ grofa J.Draškovića, održano je ŽSV na temu "Stres i sagorijevanje na poslu".

U Srednjoj strukovnoj školi Opatija održano je predavanje na temu "Asertivna komunikacija s čuiteljima".

Svi projekti udruge planirani u 2016., uspješno su realizirani, zahvaljujemo donatorima: Grada Velika Gorica, MZOS, Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Studeni 

U OŠ Dubovac, Karlovac, 30.11.2016., održati će se interaktivno predavanje za učitelje s temom "Prepoznati rizične situacije i poučiti učenike donošenju odluka u rizičnim situacijama".

U OŠ Kloštar Ivanić,održati će se predavanje za učitelje s temom "Asertivna komunikacija sa učenicima".

U OŠ J.Badaćića, Graberje Ivaničko, 24.11.2016., održati će se predavnjei radionica za učitelje na temu "Važnost i zančaj razvoja samopouzdanja kod djece".

U OŠ Gornje Vrapće, održati će se predavanje i radionica s temom "Asertivna komunikacija s roditeljima".

OŠ Z.Blago Vukovar, 21.11.2016. održati će se UV s temom "Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece".

U OŠ Banija, 16.11.2016., održati ćemo predavanje za roditelje "Važnost razvoja samopouzdanja kod djece"

Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica predstaviti će "Karte pamćenja" edukativni materijal za darovite učenike na 24. Konferenciji psihologa s međunarodnim sudjelovanje, 11.11.2016. u Opatiji.

12.11.2016. Udruga će na INTERLIBERU predstaviti "Karte pamćenja" edukativni materijal za rad s darovitima i učenicima s problemima u koncentraciji.

U OŠ Sv. Klara, 3.11.2016., održali smo predavanje za roditelje "Pozitivno roditeljstvo".

Projekt "Učite ih da budu sretni", učenje socijalnih i emoc. vještina u nastavi, nastavljamo u OŠ J.Račić, OŠ Rudeš, OŠ Rapska, OŠ Kajzerica, OŠ Rudeš.Donator Grad Zagreb.

U Srednjoj strukovnoj školi nastavljamo s provedbom Projekta "Biram školu". Donator Grad Velika Gorica

Listopad

Naš autorski rada Priručnik "Socijalne vještine" za učitelje i pedagoške djelatnike i Karte pamćenja za rad s darovitim učenicima i učenicima s problemima pažnje i koncentracije, dobili su suglasnost od MZOS iAZOO za korištenje u radu s učenicima u osnovnim i srednjim školama.

Provođenje Projekta "Učite ih da budu sretni" sa ciljem učenja soc. i emoc. vještina na satu razredne zajednice, Zdravstvenom i Građanskom odgoju te u nastavi u listospadu se provodi u OŠ Sv. Klara, OŠ Borovlje, OŠ ban J.Jelačić, OŠ M.Držić, OŠ Žitnjak, OŠ G.Krklec, OŠ A.Stepinca uz donaciju edukativnog materijala članova udruge. Donator Grad Zagreb.

U OŠ Banija održati će se predavanje za učitelje na temu "SWOT analiza učenika i razreda".

U OŠ Trilj održati će se predavanje i radionica na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima".

U Turističko ugostiteljskoj školi u Splitu održati ćemo predavanje i radionicu na temu "Zbornica kao tim".

Nakon I i II stupnja edukacije i osnaživanja učitelja iz osnovnih škola Grada Velika Gorica kroz Projekt "Kompetentan učitelj", započinjemo sa ciklusom supervizije.

Integrativna supervizija pomaže stručnjacima upotpuniti praktična iskustva teorijskim znanjima da bi došli do vlastitih rješenja problema s kojima se susreću u radu. Ona podržava osobno i profesionalno učenje pri čemu se izgrađuje profesionalni identitet i djelotvornije rješavaju problemi te rastu samopouzdanje i profesionalne kompetencije koje unaprijed štite od sagorijevanja na poslu.
Ovim projektom uvođenja supervizijske grupe za učitelje u osnovnim školama u Velikoj Gorici, je svojevrsna inovacija i unaprjeđenje kvalitete rada učitelja i pružanja profesionalne podrške u cilju  prevladavanja problema u sustavu školstva, smanjenja nesporazuma i sukoba s roditeljima i prevencije nasilja među djecom.

Rujan

U OŠ Trnjanska održano je UV s temom "Suradnja s roditeljima" i "Dječja prava i specifičnosti rada s učenicima s problemima u ponašanju".

Održano je učiteljsko vijeće u OŠ Luka, OŠ Dugave, OŠ Ivo Andrić, OŠ Malešnica, OŠ Trnsko,OŠ Zapruđe, OŠ braća Radić s temom učenja socijalnih i emocionalnih vještina "Učite ih da budu sretni" (donator grad Zagreb).

U Gradu "Velika Gorica", započeo je II stupanj edukacije učitelja kroz Projekt "Kompetentan učitelj".Kroz projekt uključili smo oko 50 učitelja iz osnovnih škola. Donator Grad Velika Gorica.

U Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, nastavljamo s Projektom "Biram školu", kroz program učenja socijalnih vještina i motiviranja učenika da uspješno završe planirano školovanje. Donator Grad Velika Gorica.

Edukacija i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba s intelektualnim teškoćama i invalidnošću  i njihovih roditelja-„ POMOZIMO IM- JER ONI TO MOGU!“ je projekt koji se provodiu Gradu VG. Donator Zagrebačka županija -Ured župana.

 

Kolovoz

POZIV UČITELJIMA NA EDUKACIJU
Slobodni smo Vam dati slijedeću ponudu za šk.g., 2016./2017.:
Radionice  za učitelje, nastavnike i pedagoške djelatnike-Upravljanje razrednom klimom (antistresni program osnaživanja učitelja, 4 Modula po 150 min./ 2 i pol sata).
Mjesto održavanja- OŠ Trnsko, Novi Zagreb

Prijava na mob.099 400 21 21 ili tisiok@gmail.com ili sonja.jarebica@gmail.com

Moduli:
Samopoštovanje i stres na poslu

5.10.2016/18:00-20:30
Alati dobrog komuniciranja
12.10.2016/18:00-20:30
Disciplina bez stresa
19.10.2016/18:00-20:30
Rješavanje sukoba/Suradnja i zajedništvo
26.10.2016/18:00-20:30

Cijena za sva 4 Modula……………………………………………………………… 700,00
Moguće plaćanje u 2 rate

Započeli smo s Projektom "Učite ih da budu sretni", eduakcija učitelja kroz predavanje i radionica sa ciljem učenja socijalnih i emocionalnih vještina kod djece. Projekt će se provesti u 20-tak osnovnih škola Grada Zagreba. U sklopu projekta svim školama biti će doniran edukativno didaktički materijal za učenje socijalnih vještina na satu razrednika, Zdravstvenog i Građanskog odgoja.Donator GRAD ZAGREB 

Lipanj

U OŠ Banija održati će se predavanje za ŽSV na temu "Stresi sagorjevanje na poslu"

Nastavljamo se provedbom projekta "Biram školu" i "Kompetentan učitelj".

Svibanj

U OŠ Josip ban Jelačić održano je predavanje za Učiteljsko vijeće na temu "Zbornica kao tim".

Započeo je Projekt "Biram školu", kroz strukturirane radionice za učenike Srednje strukovne škole.Donator Grad Velika gorica

Projekt "Kompetentan učitelj", provodi se s prvom grupom učitelja Velike Gorice kroz I stupanj edukacije, na jesen započinje II stupanja, te supervizija za učitelje.Donator Grad Velika Gorica.

U OŠ J.Zoričić započela je edukacija učitelja kroz Projekt "Upravljanje  razrednom klimom".

Projekt Prevencija nasilja među djecom-Prestani!, završava s radionicama za učenike i predavanjima za učitelje. Donator MZOS

Travanj

Tijekom ove godine predsjednica udruge Sonja Jarebica, volontira za Marijine obroke, na način da promovira njihov rad i potiče škole, učenike, građane da se uključe u prikupljanje sredstava da svako dijete dobije hranjivi dnevni obrok na mjestu obrazovanja u Africi. Također zainteresiranim razredima i učiteljima prikazuje film CHILD 31. Dijete 31 je inspirativni kratki film o radu Marijinih obroka.

Film prati osnivača i direktora Magnusa MacFarlanea-Barrowa dok putuje do projekata školske prehrane u Malaviju, Indiji i Keniji.

Gledajte, volite, dijelite... i pomozite nam da dopremo do idućeg djeteta koje čeka Marijine obroke.

Svi zainteresirani, mogu stupiti kontakt sa članovima Udruge i dogovoriti načine i mogućnsoti doniranja-099 400 21 21. Više informacija na https://www.marysmeals.hr/tko-smo-mi/

25.4.-29.4.16.u OŠ F.KFrankopan, Krk i OŠ I.Mažuranića, Novi Vinodolski, nastavlja se Projekt Prevenicja nasilja među djecom-"Prestani!" , donator MZOS.

U Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk održati će se radionice za učenike 1.razreda, te predavanje i radionica za nastavnike na temu "Disciplina u školi". 

U OŠ J.Klovića, Tribalj tijekom travnja, održati će se radionice prevencije nasilja s učenicima 5. i 6. razred, mala škola socijalnih vještina (samopoštovanje i komunikacija) s učenicima 7 razreda. Također će se održati predavanje i radionica za učitelje na temu "Zbornica kao tim", a za roditelje predavanje na temu "Odgovorno roditeljstvo".

20.4.16. u OŠ M.Držić održati će se predavanje za učitelje na temu "Odgovorno roditeljstvo".

19.4.16. u OŠ J.Zoričića, Dugo Selo, održati će se predavanje za učitelje na temu "Suradnja i komunikacija s roditeljima".

14.4.16. u DV Mačak u čizmama održat će se predavanje za odgojitelje na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima".

5.4.16., u Turističko ugostiteljskoj školi, Split održana  je radionica i predavanje za nastavnike na temu "Asertivna komunikacija s učenicima".

Projekt -PRESTANI!, nastavlja se i provodi s učenicima OŠ E.Kvaternik, donator MZOS.

ujak

23.3.16. u II OŠ Bjelovar, održano je predavanje i radionica za učitelje na temu "Disciplina u školi". 

21.3.16. u Sredsnjo školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk održano je predavanje i radionica na Nastavničkom vijeću s temom "Vršnjačko nasilje".

U OŠ E.Kvaternik, provodi se projekt Prevencija nasilaj mneđu djecom-"Prestani!", s učenicima 5- i 6. razreda. Donator MZOS.

Tijekom veljače i ožujka u OŠ Lučko, održava se vježbanje pamčenja i koncentracije i priprema se veliko natjecanje učenika 5. razreda u pamćenju.Za igru koristimo naše Karete pamćenja, koje su se pokazale jako korisne,  djeca ih vole jer su im zabavne i zanimljive.

Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

9.3.16. u OŠ Konjščina održano je predavanje "Daroviti učenici", za ŽSV učiteljarazredne nastave.

Projekt Prevencija nasilja među djecom -Presatni", provodi se u OŠ E.Kvaternik i OŠ Trnsko s učenicima 5. i 6. razreda, donator MZOS. 

Veljača

U OŠTrnsko nastavlja se projekt Prevencija nasilja među djecom-Presatni!, s učenicima 5. i 6. razreda.Donator MZOS

24.2.16. u OŠ LJ.Modeca, Križevci, održano je predavanje na temu "Daroviti učenici".  

23.2.16. u OŠ B.Toni, Samobor održano je ŽSV učitelja kemije na temu "Komunikacija"

U OŠ M.Držić, održavaju se radionice s učenicima 3. razreda kroz radionicu socijalnih i emocionalnih vještina.

U OŠ Đ.Dežellića održavaju se radionice edukacije i osnaživanja ućitelja kroz 4 Modula u projektu Upravljanje razrednom klimom.

Tijekom mjeseca veljače u OŠ Trnjanska, održane su radionice Male škole socijalnih vještina s učenicima 4.razreda.

8.2.16. Održana je radionica s darovitim učenicima  U OŠ E.Kvaternik, kroz igru pamćenja i koncentarcije s Kartama pamćenja.

2.16. u OŠ S.Basaričeka, Ivanić Grad, održati će se predavanje za UV na temu "Asertivna komunikcija s učenicima"

Siječanj

29.1.16., nastavljamos probnim natjecanjima u pamćenju za učenike OŠLučko.

28.1.16., u OŠ Kloštar Ivanić, održati će se predavanje na UV, na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom".

27.1.16., u OŠ Čiče, održati će se roditeljski sastanak na temu "Odgovorno roditeljstvo". 

25.1.2016. u OŠ Trnjanka, održati će se UV  ne temu "Alati i tehnikeupravljanja razrednom klimom", a26.1.16., u istoj školi predavanje za Vijeće roditelja na temu "Odgovorno roditeljstvo".

14.1.2016. u OŠ E.Kumičić, održana je kreativna radionica s učenicima 6 razreda na temu "Ne čini drugima ono što ne bi volio da tebi drugi čini".

12.1.2016. U OŠ Lučko održali smo probno natjecanje s Kartama pamćenja, s učenicima 5 razreda. Voditelj natjecanja bio je daroviti učenik škole. Učenici su pokazali veliki interes za igre. Karte pamćenja su autorski rad i kao eduaktivan materijal namjenjen je darovitim učenicima i učenicima s problemima u koncentraciji. Uz igre i vježbanje pamćenja i koncentracije, moguće je na nivou osmislitii natjecanje u pamćenju. 

Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri može sudjelovati veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama točno određenim redoslijedom. Nakon pregledavanja karata, igrač mora pogoditi i upamtiti točan redoslijed karata. Ova igra omogućava mnoge kombinacije vježbanja pamćenja i koncentracije, a koje igrači mogu sami osmisliti. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

Dana 7.1.2016., u OŠ E.Kvaternik održati ćemo predavanje za UV  "Zbornica kao tim", a u OŠ Trnsko na temu "Stres i sagorjevanje na poslu".

Dana 8.1.2016., u OŠ Lučko održati ćemo predavanje za UV na temu "Problemi usamljene djece socijalno isključena od vršnjaka". 

2015.

Prosinac 2015.

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2016., svim dragim učenicima, kolegama, partnerima, donatorima, građanima, roditeljima, želi UDRUGA "TI SI OK"

Uspješno smo završili Projekt"Kompetentan učitelj, u 2 stupnja i grupom supervizije, na kojem je sudjelovalo oko 88 učitelja, te Projekt "Škola a ne ulica",s učenicima Srednje strukovne škole. Donator Grad VelikaGorica.

Uspješno smo završili Projekt Prevencija igranja igara na sreću "Lošu naviku pobijedi danas a ne sutra". Donator Zagrebačka županija,Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Uspješno smo završili Projekt "Zašto je cuga tuga" i "I ja ću heklati kao moja baka". Donator Ured župana.

Uspješno smo završili "Važno je biti Ok". Donator RBA banka.

Uspješno smo završili Projekt "Mala škola socijalnih vještina". Donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga.

Uspješnoje u šk.g.2014./2015., Proejkt Prestani, donator MZOS, a isti projekt u šk.g. 2015./2016. i dalje s eprovodi. 

1.12.2015. u OŠ Banija, održano je predavanje za ŽSV pedagoga na temu "Učenje nenasilnog rješavanja sukoba".

8.12.2015. u OŠ B.Tonia održano je predavanje za učenike "Cuga je tuga", za učenike 7 razreda.

Studeni 2015.

30.11.2015., u OŠ Sv.Klara, održano je predavanje za učenike 8 razreda na temu "Cuga je tuga".

Započeli smo s Projektom "Važno je biti OK", donator RBA banka. Projekt se provodi u OŠ braća Radić, Botinec, OŠ I.Mažuranić,Novi Vinodolski, OŠ E.Kumičić,Velika Gorica, U proejkti sudjeluje 5 razreda, ukupno 123 učenika. Kroz 4Modulau učenici uče socijalne vještine, kako bi se osnažili i suprostavili pritiscima vršnjaka i rizčnim ponašanjima eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti. Članovi udruge, doniralisu heklane torbice, novčanike, pernice koji su sami izradili za potrebe prodaje na Božićnom sajmu i prikupljanja novaca za učenike koji su slabijeg ekonomskog statusa. U OŠ E.Kvaternik organizira se izložba  fotografija jednog učenika i zajednički kreativan rad razreda.

26.11.2015., predsjednica Udruge, bit će gost na WEBINARU, s temom Daroviti učenici.

Započeli smo s radionicama učenja socijlanih vještina kroz Projekt-Važno je biti OK, donator RBA Austria, u OŠ I.Mažuranić, Novi Vinodolski, OŠ braća Radić, Botinec i OŠ E.Kumičić, Velika Gorica.

U OŠ Trnjanka, provodimo Projekt-Mala škola socijalnih vještina, s učenicima 4. razreda.

19.11.2015., u OŠ Lučko za UV, provesti ćemo predavanje "Novi pristupi i načini rada s djecom s teškočama".

18.11.2015., u OŠ Banija, Karlovac održati ćemo predavanje za UV s temom "Darovita djeca"

17.11.2015., u OŠ Brezovica, održali smo predavanje "Zbornica kao tim"

16.11.2015. za potrebe ŽSV pedagoga u Srednjoj školi Petrinja, održali smo predavanje i radionicu "Važnost preventivnih programa i učenja socijlanih veština u školi".

Nastavljamo zajedno u suradnjis CODIM-om, u provođenju Projketa-Postani pametan potrošač, donator Grad Zagreb u OŠ Malešnica, OŠ Gajnice, OŠ Trnsko.

11.11.2015. u Birotehničkoj školi u Splitu, održali smo predavanje i radionicu na temu "Asertivna komunikacija s učenicima. 

10.11.2015., uspješno smo realizirali i treću grupnu superviziju s učiteljima osnovnih škola Grada Velika Gorica.

Za Projekt VAŽNO JE BITI OK, od RBA banke dobili smo donaciju, a naš projekt odabran je u sklopu proslave 20 godinišnjice poslovanja  RBA banke u RH. Ponosni smo što je naš rad prepoznat i odabran za financiranje.

Uspješno smo završili s edukacijom učitelja OŠ B.Toni, kroz IIstupanj edukacije u ciljanim radionicama. Programje ukupno prošlo40 učitelja, koji su povećali svoje kompetencije i osobni rast u cilju kvalitetnije komunikacije s učenicima.

OŠ F.K.Frankopan-Krk i OŠ I.Mažuranić, nastavili smo s provedbom Projekta-Prevencija nasilja među djecom-Prestani", s učenicima 5. i 6 razreda.

Listopad 2015.

Nastavljamo s Projektom Kompetentan učitelj za potrebe učitelja Grada Velika Gorica, i Projekt MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA, koji se provodi s učenicima Srednje strukovne škole VG. Donator Grad VG

28.10.2015., održati ćemo predavanje za učitelje u OŠ brača Radić, Botinec s temom "Disciplina i važnost dosljednosti u odgojnom postupanju".

4.10.2015., Sonja Jarebica, održati će predavanja za potrebe stručnog skupa AOO za nastavnike etike, logike i filozofije na temu "SWOT analiza učenika i razreda" i "Usvajanje i pisanje odgojno obrazovnih ishoda i učeničkih postignuća."

U OŠ I.Mažuranić, Novi Vinodolski i OŠ F.K.Frankopan, Krk, započeo je Projekt Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!, s učenicima 5. i 6. razreda. Dana 22.10.2015., u OŠ I.Mažuranića, Novi Vinodolski održati će se predavanje za učitelje "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom". Donator MZOS.

U Gradu Velika Gorica, održavaju se supervizijske radionice za učitelje osnovnih škola grada.

10.10. 2015., Sonja Jarebica održala je predavanje i radionicu "Asertivna komunikacija s učenicima", za potrebe stručnog skupa AOO ZA nastavnike sociologije, politike i gospodarstva.

U OŠ B.Toni, provodimo Projekt -Kompetentan učitelj, ciljana radionica za 2.grupe učitelja.  

Rujan 2015.

U suradnji s Udrugom CODIM provodimo Projekt-Postani pametan potrošač i Edukacija i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba.

24.9.2015.,započeo je  inovativan progra uvođenja Supervizije za učitelje osonovnih škola VG, donator Grad VG.

Integrativna supervizija pomaže stručnjacima upotpuniti praktična iskustva teorijskim znanjima da bi došli do vlastitih rješenja problema s kojima se susreću u radu. Ona podržava osobno i profesionalno učenje pri čemu se izgrađuje profesionalni identitet i djelotvornije rješavaju problemi te rastu samopouzdanje i profesionalne kompetencije koje unaprijed štite od sagorijevanja na poslu.

Ona se također odnosi na suradnju i pružanje profesionalne podrške odgojno-obrazovnim radnicima u razvoju njihovih osobnih, stručnih, profesionalnih, socijalnih, organizacijskih i razvojnih kompetencija, a ne na procjenjivanje i nadzor u smislu kontrole.

Započeo je nastavak Projekta-Mala škola socijalnih vještina u Srednjoj strukovnoj školi VG. Donator Grad Velika Gorica.

Nastavljamo s Projektom Kompetentan učitelj, II stupanj s učiteljima osonovnih škola u VG.Donator Grad Velika Gorica.

Nasatavljamo s provedbom Projekta-Lošu naviku pobijedi danas a ne sutra, kao oblik prevencije od igranja igara na sreću od strane učenika. Donator Zagrebačka županija.

21.9.2015., sudjelujemo u završnoj konferenciji EU projekta "Svako dijete ima pravo na obrazovanje.

14.9.2015., sudjelujemo u Kordinacijskom odboru orgnaizacije Dječjeg tjedna u VG.

8.9.i 15.9.2015., održani su sastanci članova udruge sa članovima KLA, vezano za održavanje Dana  odgovorne konzumacije.

14.9.2015., održan je sastanak članova organizacije Dana odgovorne konzumacije Karlovačke pivovare s predsjednicom udruge Sonjom Jarebica, vezano za realizaciju svjedočenja bivših ovisnika o alkoholu.

9.9.- 13.9.2015., u OŠ I.Mažuranić u Novom Vinodolskom, OŠ F.K.Frankopan, Krk, održan je sastanak s ravnateljem, pedagogom  i psihologinjom škola, vezano za početak provedbe Projekta -Prevencija nasilja među djecom-Prestani, donator MZOS. Održan je susret članova Udruge s Odjelom društvene djelatnosti Grada Krka, te sastanak članova i volontera vezano za realizaciju projketa.

2.9.2015., održano je predavanje i radionica za stručne suradnike pedagoge na ŽSV u II OŠ Bjelovar, na temu "Samopouzdanje i stres na poslu".

4.9.2015., u OŠ B.Tonija, prezentirani su rezultati evaluacije kroz Projekt Kompetentan učitelj, koji je proveden s više od 90 učitelja. Rezultati su izuzetno dobri i ukazuju na veliki značaj i doprinos eduakcije učitelja koji na taj način povečavaju svoje profesionalne kompetencije.

Članovi Udruge u suradnji s Karlovačkom pivovarom, 18.9.2015.,  održati će povodom Dana odgovorne konzumacije, svjedočenje bivših ovisnika o alkoholu (apstinenata) i predstavljanje rada KLA (klubova liječenih alkoholičara u RH).

Kolovoz 2015.

24.8.-28.8.2015., predsjednica Udruge, Sonja Jarebica održala je radionicu i predavanje za učitelje matematike na stručnom skupu u organizaciji AOO s temom "Nadarena djeca" u OŠ Malešnica, OŠ Kajzerica, OŠ I.G.Kovačića i II OŠ Varaždin.

Lipanj 2015.

Uspješno su završeni projekti udruge :Prevncija nasilja među djecom-Prestani!, Mala škola socijalnih vještina "Jak, jači, najjači, Kompetentan učitelj I stupanj, "Zašto je cuga tuga" i dr. 

Održane su ljetne likovno kreativen radionice pod školskim praznicima za djecu Grada Krka. DONATOR Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Svibanj 2015.

Predsjednica Udruge odabrana je za člana Odbora za praćenje operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, u području promicanje zaštite dječjih prava.

Udruga "TI SI OK", je  član Mreže organizacije koje se bave djecom i mladima s problemima u ponašanju.
 

Projekt Mala škola socijalnih vještina.JAK, JAČI, NAJJAČI, koji se provodi u OŠ M.Držića, OŠ Šćitarjevo, OŠ F.K.Frankopan-Krk, OŠ Lučko,  nastavlja svoj rad kroz likovno kreativne radionice za učenike OŠF.K.Frankopan. Donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga.

Nastavljamo s Projektom Prevencija nasilja među djecom-Presatni i Učenje nenasilnog rješavanja sukoba s učenicima od 4-8 razreda u PŠ Omišalj, OŠ F.K.Frankopan- Krk, OŠ Z.Cara-Crikvenica. Donator MZOS. 

Dana 12.5.2015 u Centru za djecu, mlade i obitelj, započinje I Stupanj Projekt-Kompetentan učitelj. Donator Grad Velika Gorica. 

U OŠ J.Zorića, Dugo Selo, nastavljamo s Projektom "Zašto je cuga tuga?", koji se provodi s učenicima 8.raz. Donator Zagrebačka županija, Ured župana. 

Poziva učitelje , odgojitelje i pedagoške djelatnike na

Interaktivno predavanje:
MINDFULNESS
USREDOTOČENA SVJESNOST
(SABRANOST; POMNOST)
Znanost i drevna mudrost na dobrobit čovjeka
Koje će se održati 19.5.2015., u 13 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj
Kurilovečka ulica 48, Velika Gorica
Prijave na mob.099 400 2121, tisiok@gmail.com
Mindfulness (usredotočena svjesnost) je mentalni trening osvješćivanja odnosno obraćanja pozornosti na različite aspekte vlastitog iskustva – osjeti, misli, emocije - u trenutku dok se iskustvo događa. Potječe iz istočnjačkih tradicija (budizam), a posljednjih 30 godina na zapadu se intenzivno znanstveno proučava u sekularnom kontekstu u krugovima neuroznanstvenika i stručnjaka humanitarnih struka.
Na interaktivnom predavanju ćete:
• saznati što je mindfulness
• dobiti informaciju o znanstvenoj podlozi i objašnjenje zašto većina vodećih sveučilišta svijeta osniva centre za mindfulness
• iskusiti neke mindfulness vježbe i saznati koje su dobrobiti vježbanja
• steći uvid u mogućnosti primjene u osobnom i profesionalnom životu
Trajanje interaktivnog predavanja: 90 minuta
Voditeljica: Magdalena Živković, dipl. psih., Mindfulness Teacher
Prijave na mob.099 400 2121, tisiok@gmail.com

Travanj 2015.

U OŠ P. Zrinskoga, održano ŽSV za nastavnike kemije "Rad i ocjenjivanje učenika s teškočama".

Započeli smo s Projektom Mala škola socijalnih vještina-ŠKOLA A NE ULICA, s učenicima Srednje strukovne škole VG. Donator Grad Velika Gorica.

Udruga "TI SI OK", sudhjeluje u organizaciji Udruge Most, iz Splita, u Mreži organizacija koje se bave djecom i mladima s problemima u ponašanju. U Udruzi Igra, dana 28.4.2015., održan je prvi sastanak članova Mreže. Veselimo se doprinosu i razvoju. 

Udruga „TI SI OK“, započinje s besplatnom edukacijom učitelja kroz Projekt edukacije i osnaživanja učitelja „Kompetentan učitelj“.

Pozivaju se učitelji koji do sada nisu bili uključeni u edukaciju da se prijave za I stupanj edukacije, na mob.099 400 21 21 ili e mail: tisiok@gmail.com, sonja.jarebica@gmail.com.
Radionice se planiraju provesti kroz 4 Modula, a prema sljedećem rasporedu:

I  Modul-  12.5.2015. od 19-21
II Modul- 19.5.2015. od 19-21
III Modul-26.5.2015. od 19-21
IV Modul- 2.6.2015.  od 19-21

Učitelji koji se prijave na I stupanj, obavezni su prisustvovati svim navedenim terminima koji čine cjelinu (osim zbog opravdanih razloga).
Edukacija će se održati u Centru za djecu, mlade i obitelj, Kurilovečka, Velika Gorica

Projekt financira Grad Velika Gorica.

Tijekom ožujka,travnja, svibnja i lipnja održavaju se radionice s učenicima od 4-8 razreda u Projektu-Prevencija nasilja među djecom-Prestani! i Projektu Učenje nenasilnog rješavanja sukoba-Upravljanje razrednom klimom, u OŠ F.K.Frankopan, PŠ Omišal, OŠ Z.Cara, Crikvenica. Donator projekata MZOS.

Mala škola socijalnih vještina, JAK, JAČI, NAJJAČI, i tijekom 2015. se nastavlja s učenicima 7 razreda. Donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga-Vlada RH.

U ožujku i travnju započeo je Projekt Zašto je cuga tuga?, prevencija konzumiranja alkohola kod djece i mladih u OŠ E.Kvaternik, Velika Gorica, OŠ B.Tonia. Donator Zagrebačka županija-Ured župana.

Dana 1.i 3.4.2015., održali smo predavanje za ŽSVnastavnika  matematike, na temu "Specifičnosti grupnog rada u cilju stvaranja razredne klime" u OŠ I.G.Kovačić i Srednja škola Prelog.

U KLA A.Šenoa u Velikoj Gorici, provodimo radionice osnaživanja apstinenata od alkohola, i podrša obitelji.

Dana 8.4.2015., u OŠ Bistra za ŽSV učitelja, održali smo III Modul edukacije učitelja na temu "Rješavanje sukoba"

Dana 13.4. i 14.4. 2015.u OŠ E.Kvaternik, održavamo predavanje za učenike 8 razreda na temu "Zašto je cuga tuga?"

Dana 20.4. i 21.4.2015., u OŠ B.Tonia u Samoboru, održati će se predavanje za učenike 8 razreda na temu Zašto je cuga tuga?

Ožujak 2015.

U OŠ Lijepa naša u Pregradi, održano je ŽSV za učitelje razredne nastave na temu Razvoj emocija i nastanak poremečaja.

U OŠ Bistra 11.3., održati će se II Modul edukacije učitelja za ŽSV učitelja razredne nastave na temu Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece.

16.3.2015., u OŠ Klinča sela, održati će se predavanje za UV, na temu "Funkcionalno i reproduktivno znanje" 

U OŠ I.Perkovca, Šenkovec, održati će se III Modul za ŽSV učitelja razredne nastave na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima.

U sklopu projekta Prevencija nasilja među djecom-Prestani, u OŠ Šćitarjevo održati će se predavanje za UV na temu Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom. Nastavlja se i program za učenike 5. i 6. razreda, kroz radionice. Donator MZOS.

U OŠ B.Toni, Samobor, provodi se završni IV Modul -antistresnog programa za učitelje na temu Zbornica kao tim.

19.3.2015., u OŠ P.Miškina održati će se predavanje za UV na temu Asertivna komunikacija s roditeljima.

U Prvoj osnovnoj školi u Ogulinu, 23.3.2015., održati će se ŽSV učitelja razredne nastave, na temu Socijalne vještine na satu razrednika.

Za potrebe Udruge kineziologa, 24.3. održati će se radionica na temu Vježbajmo asertivno komuniciranje.

U OŠ E.Kumičić i OŠ Žitnjak nastavljamo s Projektom Nenasilno rješavanje sukoba s učenicima od 5-8 razreda, donator MZOS.

Od 25.-28.3.2015. smo na Krku i Crikvenici, gdje provodimo Projekt Neasilno rješavanje sukoba i Projekt -Prevencija nasilja među djecom-Prestani,u OŠ F.K.Frankopan-Krk, OŠ Z.Cara Crikvenica i PŠ Omišalj. Donator MZOS.

U OŠ Lučko nastavljamo s Projektom MŠSV-Jak, jači, najjači, s učenicima 7 razreda, donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga.

U OŠ BRAĆA RADIČ, Kloštar Ivanič, 30.3.2015., održati ćemo UV na temu Zbornica kao tim.

31.3. u KLA A.Šenoa, Velika Gorica, održati ćemo radionicu o samopouzdanju.

Veljača 2015.

Udruga "TI SI OK", nastavlja i u 2015., s radom u našim školama.

Projekt "Prevencija nasilja među djecom "Prestani!", donator MZOS, nastavlja se kroz provedbu radionica s učenicima 5. i 6. razreda u školama grada Zagreba,Velike Gorice, Krka i Crikvenice.
Projekt "Mala škola socijalnih vještina-Jak, jači, najjači", donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga, provodi se s učenicima 7 razreda, kroz 4 Modula iskustvenih radionica, u osnovnim školama grada Velike Gorice, Zagreba i Krka.

U veljači smo započeli Projekt "Nenasilno rješavanje sukoba-Upravljanje razrednom klimom", koji se provodi s učenicima iz OŠ E.Kumičića,Velika Gorica, OŠ Žitnjak, OŠ Z.Cara,Crikvenica, te OŠF.K.Frankopan, Krk i  PŠ Omišalj. Svrha projekta je educirati učenike u području socijalnih  i komunikacijskih vještina, potaknuti učenike na prosuđivanje vlastitih i tuđih životnih situacija, donošenja vlastitih odluka i prepoznavanja razlike nasilnih i nenasilnih oblika ponašanja te uvida u posljedice nasilnog ponašanja.Donator projekta-MZOS

3.I 4. veljače, započeli smo s eduakcijom i osnaživanjem učitelja u OŠ B.Tonija, Samobor. U radionice su uključeni svi učitelji škole. I Modul je vezan za temu "Samopouzdanje i stres na poslu", a 18. veljača održati će se i II Modul "Komunikacija".

U OŠ Lučko, zapoečle su radionice za učenike sedmih razreda u Projektu "Mala škola socijalnih vještina-Jak, jači, najjači".Donator-Ured za suzbijanje zlouporaba droga.

U OŠ Šćitarjevo, nastavljamos Projektom-"Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!", s učenicima 5. i 6. razreda.Donator-MZOS

10.veljače, za potrebe Udruge kineziologa, održati ćemo predavnje na temu "Temeljne postavke uspješne komunikacije"

U OŠ Bistra, dana 12. veljače, održati će se I Modul edukacije za ŽSV učitelja razredne nastaves temom "Disciplina u razredu".

U OŠ J.Zorića, Dugo Selo, održatiće se pedavanje za UV s temom "Alati i tehnke upravljanj razrednom klimom".

U organizaciji Ureda za suzbijanje i zlouporabu droga,  dana 16. i 17. veljače, sudejlovati ćemo na edukacijiza provoditelje projekata udruga.

Projekt "Nenasilno rješavanje sukoba-Upravljanje razrednom klimom" započinje s radionicama u OŠ E. Kumičića, Velika Gorica, s tri razredna odjelejnja.

U OŠ I.Perkovca, Šenkovec, 19.veljače, održati će se II Modul "Asertivna komunikacija s roditeljima", na ŽSV učitelja razredne zajednice.

U OŠ E. Kumičić i OŠ Žitnjak s 5. i 6. razredima provodimo Projekt-Nenasilno rješavanje sukoba-Upravljanje razrednom klimom, donator MZOS

U OŠ B. Toni, realizirane se su radionice iz III Modula, Rješavanje sukoba, Antistresnog programa edukacije i osnaživanja za učitelje.

U OŠ Šćitarjevo, nastavljamo s provedbom Projekta Prevencija nasilja među djecom-Prestani, donatot, MZOS.

Siječanj 2015.

8.siječnja, održali smo UV za učitelje OŠ braća Radić, s temom "Načini rada i ocjenjivanja učenika s teškoćama".

9. siječnja u OŠ Lučko, održali smo UV za učitelej s temom "Socijane vještine".

19.siječnaj 2015. u Poduzetničkom centru u Velikoj Gorici, održali smo predavanje "Temeljne osnove komunikacije, za potrebe mladih koji se žele usmjeriti za poduzetništvo.

U OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec, 20.1.2015., održali smo ŽSV za učitelje razredne nasatve, kroz I Modul eduakcije i osnaživanje učitelja s temom "Škola, učenik, roditelj-kao tim".

U Dječjoj bolnici Kukuljevićeva, sudjelovali smo na edukaciji iz područja Perfekcionizma.

28. siječnja 2015.,  u PŠ Novo Čiče, održali smo roditeljskisastanakna temu "Kako komunicirati s djecom, te ocijene i roditeljska očekivanja".

Prosinac 2014.

Udruga „TI SI OK“, provela je Projekt  „DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE“, koji je uključivao fotografiranje drvenih kapela s našeg područja Od nastalih fotografija izrađen je Kalendar za 2015. „Drvene kapele“, koji je doniran u sve  osnovne i srednje škole Velike Gorice, Kravarskog i Pokupskog. Turopoljske ljepotice, drvene kapelice, jedinstvene su u svijetu po načinu gradnje i po svojoj ljepoti, te nam je želja da naši učenici imaju priliku upoznati iste.

Upravo zbog povijesne i graditeljske kulture nastanka turopoljskih kapela, želja nam je da se sačuva ta baština, da se djeca i mladi upoznaju s njom, osvijeste njeno postojanje ali i brigu za njih.Uvjereni smo da će se kroz ovaj projekt djeca i mladi u osnovnim i srednjim školama, oduševiti njihovom arhitektonskom jednostavnošću i originalnošću, te mnoštvom rustičnih detalja koji svjedoče o umjetničkim sposobnostima pučkih majstora palirskih i tesarskih družbi Turopolja. Donator projekta je Zagrebačka županija-Stručna služba župana.

Dana 5.12.2014., u OŠ Z.Cara, Crikvenica, održati ćemo radionicu "Socijalne vještine na satu razrednika", a u OŠ F.K.Frankopan u Krku, održati ćemo radni sastanak u sklopu projekta Prevencija nasilja među djecom-Prestani, u cilju nastavka provođenja projekta s učenicima u PŠ Omišalj.Donator projekta MZOS.

U suradnji s CODIM-om, proveli smo fokus grupe s učenicima 8 razreda iz OŠ Žitnjak, Trnsko, Sveta Klara u sklopu Projekta "Postani pametan potrošač". Donator Grad Zagreb.

Centru za socijalni rad VG, povodom Sv.Nikole i Božića, donirali smo eduaktivno didaktičke materijale za djecu grada Velike Gorice.

U OŠ Dubovac, održati ćemo ŽSV učitelja TKZ, interaktivno predavanje "Učinkovito upravljanje stresom" i "Asertivna komunikacija s roditeljima"

Dana 4.12.2014., održali smo malu radionicu komunikacijskih vještina za potrebe grada VG. 

Udruga „TI SI OK“,  organizira Okrugli stol pod nazivom „Grad  Velika Gorica kao zajednica i njeni resursi u prevenciji ovisnosti djece i mladih“, koji će se održati  2.12.2014. u 12 sati, u prostorijama Gradske uprave (bivši prostor Galerije Kordić), Šetalište Franje Lučića 15,  10 410 Velika Gorica. Okrugli stol dio je provedbe projekta Mala škola socijalnih vještina „Jak, jači, najjači“ u osnovnim školama grada Velike Gorice, Zagreba i Krka s učenicima sedmih razreda osnovnih škola, sa ciljem ukupne prevencije ovisnosti kod djece i mladih.  Održavanjem Okruglog stola na taj će se način u našem grad obilježiti Mjesec borbe protiv ovisnosti.  Donator projekta, Ured za suzbijanje i zlouporabu droga, Vlada RH.

Na Okruglom stolu sudjelovati će predstavnici Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport, predstavnici dječjih vrtića, osnovne i srednje škole, Centar za socijalnu skrb VG, Policijska postaja VG, stručni savjetnik za mladež pri Općinskom sudu VG, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti- Savjetovalište Velika Gorica, Centar za djecu, mlade i obitelj VG i dr.
 

Studeni 2014.

Održava se III stupanj edukacije i osnaživanja učitelja u Projektu "Kompetentan učitelj", s drugom grupom učiteljica. Donator Grad Velika Gorica.

U Dječjem vrtiću DV Dječja igra, održati će se predavanje za odgojitelje s temom "Asertivna komunikacija s roditeljima"

U OŠ Banija, održati će se predavanje za ŽSV učitelja razredne zajednice s temom "Razvoj emocija i nastanak poremećaja"

U OŠ F.K.Frankopan, Krk, OŠ J.Habdelić u OŠ Lučko s učenicima 7 razreda, nastavlja se provođenje Projekta MŠSV-Jak, jači i najjači. Donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga.

U OŠ Šćitarjevo i OŠ M.Držića, nastavlJa se s provedbom Projekta-Prevencija nasilja među djecom-Prestani. Donator MZOS.

U OŠ LJ.Babića iz Jastrebarskog, OŠ N.Hribara i OŠ E.Kvaterniak iz Velike Gorice, održano je UV za učitelje s temom "Pozitivna slika o sebi".Donator Zagrebačka županija.

U OŠ I.Benkovića i OŠ J.Zorića iz Dugogo Sela, održano je Učiteljsko vijeće s temom "Pozitivna slika o sebi", sa ciljem razvoja samopouzdanja kod djece uz primjenu edukativno didaktičke igre "Upoznaj sebe". Donatro Zagrebačka županija

U OŠ.Š.K.Đalskog u D.Zelini, održano je ŽSV za učitelje razredne zajednice na temu "Socijalne vještine na satu razrednika".Donator Zagrebačka županija.

U Domu za mušku djecu Župančićeva u organizaciji CODIMA-a, provodi se Projekt-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO", s učenicima završnih razreda srednjeg obrazovanja. Donator Grad Zagreb.

U OŠ Sv. Klara, OŠ Trnsko, OŠ Žitnjak, OŠ Lučko, OŠ Odra, održana su predavanja u organizaciji Centra za djecu, mlade i obitelj, za učenike 8 razreda s temom "Postani pametan potrošač".Održane su i prve fokus grupe, a učenici izrađuju i Plakate, te će se najbolji radovi nagraditi.Donator Grad Zagreb.  

U OŠ A. Mihanovića, Dubec, održano je predavanje za Učiteljsko vijeće, na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima"

U OŠ Z.Cara, Crikvenica i OŠ F.K.Frankopan iz Krka, provode se radionice s učenicima 5. i 6. razreda, kroz Projket-Prevencija nasilja među djecom-Prestani!, Donator MZOS

Listopad 2014.

Realiziran je i III stupanj eduakcije učitelja u sklopu Projekta "Kompetentan roditelj".Donator Grad Velika Gorica

Nastavljamo s provedbom Projekta "Škola, a ne ulica", s učenicima Srednje strukovne škole. Donator Grad Velika Gorica

U OŠ D. Deželić u Ivanić Gradu, održali smo predavnje na UV s temom "Pozitivna slika o sebi", uz primjenu eduaktivne igre za razvoj samopouzdanja "Upoznaj sebe". Donator Zagrebačka županija.

Projekt "Postani pametan potrošač", započeo je s učenicima 8 razreda u OŠ Odra. U suradnji s CODIM-om, provodimo i fokus grupe o važnosti eduakcije mladih vezano za opasnosti suvremenog marketinga.

U OŠ Pokupsko, održali smo radionicu socijalnih vještina s učenicima 8 razreda, a na UV održali predavanje za učitelje "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom" 

Projekt-Prevencija nasilja među djecom-Prestani, provodi se s učenicima 5. i 6. razreda OŠ F.K.Frankopan, OŠ Z.Cara, OŠ Šćitarjevo, OŠ M.Držić. Donator MZOS.

U OŠ Lučko,  OŠ J.Habdelića, OŠ M.Držić i OŠ F.K.Frankopan, uspješno se provode radionice Mala škola socijalnih vještina-Jak, jači, najjači, s učenicima 7 razreda.Donator Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Rujan 2014.

U OŠ M.Držić započinjemo s radionicama Projekta MŠSV-JAK, JAČI, NAJJAČI, s učenicima 7 razreda/Ured za suzbijanje zlouporabe droga i Proejkt-Prevencija nasilja-PRESTANI, s učenicima 5. i 6. razreda/MZOS

Od 24.-26.9.2014., na otoku Krku u OŠ F.K.Frankopan,  s učenicima 5. i 6. razreda, započinjemo s Projektom Prevencija nasilja među djecom-Presatni-MZOS. i s učenicima 7 razreda projekt MŠSV-JAK, JAČI, NAJJAČI/Ured a suzbijanje zlouporabu droga.

Dana 23.9.2014. u OŠ Z.Cara, održati ćemo predavanja za učitelje na UV s temom "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom". Donator MZOS.

U Domu za mušku djecu, Župančićeva, u partnerstvu s Udrugom CODIM, provodimo Projekt- Edukacija i osnživanje nezaposlenih "IZ DOMA NA POSAO" . Donator Grad Zagreb.

Projekt "Postani pametan potrošač", započinje u 5 osnovnih škola grada Zagreba.

Nastavljamo s provedbom Projekta "Kompetentan učitelj", kao programom osnaživanja i edukacije učitelja u II I III stupnju u gradu Velika Gorica. Donator-Grad Velika Gorica.

OŠ Z.Cara u Crikevenici i OŠ F.K.Frankopan u Krku, održati ćemo sastanak sa stručnim timom škole, u cilju pripreme provedbe radionica u Projektu-JAK, JAČI, NAJJAČI-Mala škola soc.vještina i Prevenicja nasilja među djecom-Prestani. Donatori-MZOS, Ured za suzbijanje zlouporabu droga.

U Karlovačkoj pivovari d.o.o, u Rijeci,  5.9.2014., održati ćemo predavanje  "Učinci i rizici prekmjerne konzumacije alkohola", u cilju promicanja odgovornog konzumiranja alkohola kod svojih djelatnika.

Dana 4.9.2014., održati ćemo u Splitu predavanje "Učinci i rizici prekomjerne konzumacije alkohola", za potrebe Karlovačke pivovare d.o.o, u cilju promicanja odgovornog konzumiranja alkohola kod svojih djelatnika. 

Dana 2.9.2014., u OŠ S. Basaričeka u Ivanić Gradu, održali smo na predavanje i radionicu na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece".Donator -Zagrebačka Županija

Predsjednica Udruge "TI SI OK", Sonja Jarebica, 2.9.2014., bit će gost na Hrvatskom radiu 2, između 9-9 30 u emisiji Dobro jutro. Tema razgovora je Probelmatična djeca.

Dana 3.9. u emisiji "Zašto smo zajedno", na HR 2 između 13 i 35 -14, Udruga "TI SI OK", predstaviti će svoj program rada, projekte, donatore i uspjehe.

Uspostavili smo kontakte sa svim školama u kojima provodmo projekte, predavanja i radionice, te sudjelovali u izradi Kurikuluma za svako pojedini projekt.

Kolovoz 2014.

Dana 28.8.2014., održali smo radionicu na ŽSV učitelja razredne nastave u OŠ M.Trine, Križ, s temom Socijalne vještine na satu razredne zajednice. 

Srpanj 2014.

Uspostavili smo kontakte s osnovnim i srednjim školama te im ponudili mogučnosti  za predavanja, radionice s učenicima i nastavnicima.

U ponudi je i naš priručnik za škole i potrebe pedagoških djelatnika "SOCIJALNE VJEŠTINE", s više od 60 strukturiranih iskustvenih vježbi, koje se  provode na satu razrednika u cilju ispunjavanja ishoda kroz Zdravstveni odgoj: Modul-Prevencija nasilja i Prevencija ovisnosti.  U Priručniku se nalaze svi potrebni elementi za izvođenje, od ishoda, objašnjena i uputstva za provedbu vježebi, koristi za učenike, scenarije, tablice, primjeri i dr.

Susreli smo se s predstavnicima društvenih djelatnosti grada Krka i grada Velika Gorica, sa ciljem omogućavanja edukativnih i didaktičkih materijala za potrebe škola.

Lipanj 2014.

Za ŽSV ravnatelja Zagrebačke županije održano je predavanje "Zbornica kao tim".

Projekt "Pozitivna slika o meni", koji se provodi u školama Velike Gorice, Samobora, Ivanić Grada i Jastrebarskog, nastavljamo u rujnu u novoj školskoj godini. Donator Zagrebačka županija.

Na Portalu Školske knjige, izašla su dva članka, predsjednice Udruge, sa savjetima za roditelje o opasnostima pušenja kod djece i važnostima ali i problemima djece uključene u sportske sadržaje.

Za Projekt "Postani pametan potrošač", napravljene su sve pripremne radnje i sam projekt kreće u rujnu u šk.g. 2014./2015., u 4 OŠ, Zagrebačke županije, sa ciljem edukacije mladih potrošača o opasnostima današnjeg suvremenog marketinga i važnosti osviješćivanja i donošenja odluka pri kupovini proizvoda. Donator Zagrebačka županija.

Uspješno smo završili I stupanj edukacije i osnaživanja učitelja u sklopu Projekta-"Kompetentan učitelj". Na I stupnju bilo je uključeno 25 učitelja. U rujnu nastavljamo s II i III stupnjem, na kojem očekujemo još oko 50-tak učitelja. Donator Grad Velika Gorica.

Sa završetkom šk.g. 2013./2014., uspješno smo proveli prvi dio Projekta "Škola a ne ulica", s učenicima Srednje strukovne škole Velika Gorica. Bilo je lijepo s njima se družiti, razmišljati i mijenjati loše navike. U rujnu nastavljamo s podrškom, poticajem i pomoći učenicima da uspješno realiziraju planirano školovanje, sa što manje negativnih ocijena, izostanaka i dobrim ponašanjem koje će im donijeti osobno zadovoljstvo ali  i njihovom socijalnom okruženju.Donator Grad Velika Gorica.

Tijekom lipnja, posjetit ćemo OŠ F.K.Frankopan na Krku, te OŠ I.Car u Crikvenici s kojima imamo potpisana partnerstva i s kojima u šk.g.2014/2015., nastavljamo suradnju.

U sklopu Projekta  „GORIČKI KREATIVKO“,  Udruga „TI SI OK“, organizira izložbu učeničkih radova, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga 26 lipnja. Izložba se može razgledati prostorijama gradske uprave Grada Velika Gorica, od 11.6.-30.6.2014. Donator Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Projekt Prevencija nasilja među djecom -PRESTANI!, za školsku godini 2013./2014., uspješno završavamo. Kroz projekt su prošle 4 oš grada Zagreba i Velike Gorice, ukupno oko 400 učenika, 150 učitelja. Članovi udruge statistički obrađuju evaluacije od strane učitelja/razrednika koji su sudjelovali na samim radionicama, pripremaju prezentacije uspješnosti rada, pismena izvješća. Donator MZOS.

Svibanj 2014.

Nastavljamo s likovno kreativnim radionicama u sklopu projekta GORIČKI KREATIVKO, donator MSPM.

U OŠ E.Kumičić, 29.5.2014., održati ćemo ŽSV učitelja razredne nastave s temom Učitelj i nove mogućnosti podučavanja.

Dana 28.5.2014., u Gimnaziji VG, održati ćemo predavanje Stres i učinkovito upravljanje stresom.

Dana 26.5., u OŠ J.Habdelić održati ćemo radionicu na ŽSV učitelja razredne nastave, sa ciljem poticaja učitelja na osmišljavanje nastave kroz igru i vježbe u cilju razvoja suradnje i zajedništva među djecom.

U OŠ B.Toni, 22.5.održali smo predavanje za UV.

Dana 20.5., održali smo radionicu za Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave u Pš Buševec, s temom Značaj i važnost osmišljavanja nastave kroz igru i vježbe razvoja suradnje i zajedništva među djecom.

Predsjednica Udruge, sudjeluje u radnim skupinama izrade Strategija grada VG za 2014.-2020., na podrućju grada s posebnim naglasakom na brigu i zaštitu djece i mladih.

U KLA A.Šenoa u Velikoj Gorici, provodimo radionice prevladavanja strahova, snage volje i inspiracije života te mnoge druge zanimljive teme potrebne za podršku i pomoć u apstinenciji.

U sklopu Projekta :POZITIVNA SLIKA O SEBI", donirali smo edukativno didaktičku igru "Upoznaj sebe", za 8 OŠ Zagrebačke županije: OŠ Nikola Hribar i OŠ Eugen Kvaternik iz Velike Gorice, OŠ Ljubo Babić iz Jastrebarskom, OŠ Bogumil Toni iz Samobora, OŠ Josipa Zorića i OŠ Ivana Benkovića iz Dugog Sela, OŠ Đure Deželića i OŠ Stjepan Benković iz Ivanić Grada. U navedenim školama održati ćemo predavanje za učitelje "Važnost i značaj razvijanja samopouzdanja kod djece". Donator projekta je Zagrebačka županija.

U travnju smo započeli provedbu Projekta "Škola, a ne ulica", s učenicima Srednje strukovne škole sa ciljem da im se pomogne u uspješnom završavanju planiranog školovanja.Donator grad Velika Gorica. 

Dana 8. svibnja u OŠ E.Kumičić, održati ćemo predavanje za Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave s temom "problemi djece u kontroli ljutnje"

Dana 7.svibnja, započinje edukacija učitelja grada Velike Gorice u Projektu "Kompetentan učitelj"- I stupanj, kroz 4 Modula. Donator Grad Velika Gorica.

Nastavljamo s Projektom -"PRESTANI!", održavanjem predavanja za učitelje na temu "Alati i tehnike upravljanja s razrednom klimom". Donator MZOS

Travanj 2014.

U OŠ Ljubljanica, održali smo predavanje za učitelje na temu "Zbornica kao tim"

Dana 27.travnja 2014., najbolji učenici osnovnih škola grada Velika Gorica u projektu "Gorički kreativko", primili su nagrade i odličja na službenoj utakmici HKL između KK Gorica i KK Borova.

Dana 12.travnja 2014., u OŠ E.Kvaternik igra se FINAL FOUR, u STREETBALL-u, između učenika 4 OŠ;OŠ J.Habdelića, OŠE.Kvaternika, OŠ E.Kumičića i OŠ Vukovina. Na turniru od početka siječnja sudjeluje preko 40 učenika osnovnih škola grada Velika Gorica, donator MSPM. Podijeljene su i prva odličja u slobodnim bacanjima i tricama, te u zakucavanju.

1.Mjesto OŠ J.Habdelić, 2.Mjesto OŠ E.Kvaternik, 3.Mjesto OŠ E.Kumičić i OŠ Vukovina.

Najbolji pojedinci:Zakucavanje:1. Karlo Mataia, 2.Vid Čulumović i Ivan Ković, 3.Filip Stančić

Njabolji u slobodnim bacanjima: 1.Dejan Mišković, 2. Ignac Faber 3. Matej Martić i Matko Đurašin

Na web stranicama portala Školska knjiga za mjesec svibanj, predsjednica Udruge Sonja Jarebica, napisala je  dva teksta za roditelej na temu "Važnost sporta u odrastanju djece" i "Problemi pušenja kod djece i mladih" .

U sklopu Projekta-Presatni, donator MZOS, održati ćemo predavnje na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima", u OŠ E.Kvaternik, Velika Gorica.

U OŠ Lučko, dana 14.travnja 2014., održati ćemo predavanje na Učiteljskom vijeću.

Dana 8.travanja 2014., u Gimnaziji Sesvete, održati ćemo predavanje na Nastavničkom vijeću na  temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

Pozivamo učitelje razredne nastave Velike Gorice na dvosatnu radionicu "Neke nove metode rada s djecom s teškočama", koja će se održati 24.4.2014. Cijena radionice 100,00 kn, prijave na mob.099 4002121, e mail- tisiok@gmail.com

Članovi udruge dana 5.4. sudjeluju na Danima dječjih vrtiča grada Velika Gorica

Ožujak 2014.

Gorički kreativko, održava 29.3.2014., nastavak natjecanja 5.kolo u STREETBALL-u, slobodnim bacanjima,  tricama i zakucavanjima. Sudjeluje oko 40 učenika osnovnih škola Velike Gorice. Donator-MSPM

Dana 27.3.2014., u OŠ E,Kumičić, održano je predavanje "Asertivna komunikacija s roditeljima", u sklopu Projekta-Prestani!", donator MZOS.

Dana 27.3.2014., u OŠ Žitnajk održati ćemo predavanje za učitelje s temom "Rad s djecom s teškočama", u sklopu Projekta-Prestani", donatora MZOS.

18.3.2014., završavamo zadnji Modul edukacije u OŠ I.Perkovca, Šenkoves na ŽSV učitelja razredne zajednice. 

Projekt -Prevencija nasilja među djecom-Prestani", čiji je doantor MZOS, održava se u kontinuitetu u 4 osnovne škole grada Velika Gorica i Zagreba. Velik broj učenika i nastavnika  je uključen, a putem brošua i letaka uključili smo sve roditelje djece s kojima se provode radionice učenja nenasilja.

Održano je i 4. kolo STREET BALL-Gorički kreatrivko, s učenicima osnovnih škola grada Velika Gorica. Učenici su izuzetno dosljedni u dolascima na utakmice, korektnog ponašanja, borbeni i sportskog ponašanja. Prvw četiri momčadi uči će u FINAL FOUR, natjecanje, a za sada OŠ Habdelić, OŠ Kvaternik, OŠ Kumičić imaju siguran ulaz među 4 najbolje ekipe. Za 4.mjesto još će se morati izboriti OŠ Vukovina ili OŠ Hribar.

Natjecanje u slobodnim bacanjima, tricama i zakucavanjima, također je u punom tijeku. Ima pojedinaca s fanatastičnim rezultatima, a najbolji će biti bogato nagrađeni.

Donator MSPM

Dana 17.3.2014. na ŽSV učitelja i nastavnika matematike,održali smo predavanje "Emocionalna pedagogija"

Dana 5.3.2014., održali smo predavanje u OŠ M.Držića,  "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

Veljača 2014.

Uspješno su završene radionice s odgojiteljima u DV Ćigra. Bilo je puno veselja, druženja, učenja i osnaživanje vlastitih potencijala.

ORIČKI KREATIVKO, koji se provodi u OŠ E.Kumičića s prvom grupom djece, izuzetno je zanimljiv i kreativan. Izrađujemo kolaže, nakit, fašničke maske, čestitke i poklone majkama za 8. Mart, učimo heklati , rezati, spajati, provlačiti i sl. Učimo djecu da kroz kreativno izražavanje uče strpljivost, koncentraciju, poštivanje drugih, upornost, spremnost na suradnju i dr. Donator -MSPM

Sudjelovali smo na predavanju dr.Rajovića, koji je govorio o reproduktivnom i funkcionalnom učenju, važnosti pravilnog razvoja djece s puno kretanja, istraživanja i osobnih iskustva.

20.2.2014., u OŠ D.Tadjanović održati ćemo predavanje na temu "Važnost i razvoj samopouzdanja kod djece"

19.2.2014., održava se III Modul za odgojitelje DV Čigra, projekta Upravljanja grupama.

18.2., u OŠ Šenkovec, održava se drugi Modul za Županijsko vijeće učitelja razredne nastave, Krapinsko -zagorske županije.  

15.2.2014. započinje STREETBAL, s učenicima svih 7 OŠ grada VG. Igra se 1.kolo i očekujemo dobru igru, veselje i zabavu.Donator-MSPM

Družimo se s učenicima OŠ V.Holjevac, OŠ E.Kumičić, OŠE.Kvaternik, te OŠ Žitnjak, provodeći radionice ućenja  nenasilnog rješavanja sukoba, mogučnosti izražavanja svojih misli i osjećaja a da ti se pritom vršnjaci ne rugaju, učimo kako razvijati dobre odnose kroz igre zajedništva i suradnje. U razrednim odljenjeima i školama u kojima vlada pozitivna klima, povjerenje i tolerancija znatno su smanjeni oblici nasilja među djecom. Donator -MZOS  

Dana 8.2.2014, održana je prva likovno kreativna radionica s učenicima osnovnih škola grada VG. Odaziv je vrlo veliki tako da smo formirali više grupa kako bi djeca mogla kroz kreativne sadržaje učiti strpljenju, odgovornosti, urednosti, asertivnoj komunikaciji s vršnjacima, izraziti svoje talente i interese, as ciljem ukupne prevencije ovisnosti. Donator projekta -MSPM

Predsejdnica Udruge, Sonja Jarebica 5.2.2014., bila je gost televizije Z1, gdje je prezentirala projekte Gorički kreativko i Prestani, te edualtivno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE" .

Udruga je svoj rad u 2014., promovirala kroz radio HR1, FM radio, i časopise Večernji list, In portal, Goričke kronike i dr.

.i 6.2.2014, sudjelovali smo na INFO DANIMA 2014., o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2014. godini u organizaciji VRH,Ureda za udruge.

 

U OŠ M. Držića, provodimo radionice Male škole socijalnih vještina, s učenicima 4 razreda.

Siječanj

8.1.2014., održali smo predavanje na Učiteljskom vijeću u OŠ brača Radić, na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima".

9.1.2014, održali smo predavanje na Učiteljskom vijeću  OŠ Lučko na temu "Asertivna komunikacija s roditeljima".

10.1.2014. u OŠ Trnsko, održali smo radionice za učitelje o mogućnostima i novim načinima rada s djecom s teškoćama.

15.1.2014. u OŠ N.Hribar, održali smo predavanje za učenike na temu prvencije ovisnsoti o igranju igara na sreću "Lošu naviku pobijedi danas a ne sutra".

16.1.2014. u  DV Čigra započeli smo edukaciju odgojitelja kroz projekt "Upravlajnje s grupama", koji se sastoji od 4 Modula.

20.1.2014., u OŠ N.Hribar, održati ćemo predavanje za učitelej s temom "Asertivna komunikacija s učenicima".

21.1.2014., započinjemo s edukacijom učitelja na Županijskom vijeću razredne nastave, koji će se realizirati kroz 3 Modula.

1.  Započeli smo s provedbom Projekta "GORIČKI KREATIVKO". Projekt se sastoji od dva dijela:

a) LIKOVNO KREATIVE RADIONICE, uz igranje društvenih igara, gledanja filmova i sl., za sve zainteresirane učenike iz 7 OŠ gradaVG.
b) ULIČNA KOŠARKA/“STREET BALL“-ekipe iz svih osnovnih  škola grada Velika Gorica.

U sklopu projekta organizirati ćemo veliku izložbu radova koja će se održati  26.lipnja 2014., na Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga, koji ćemo tako i obilježiti u našem gradu.

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

2. Započeli smo provedbu Projekta Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!", s učenicima 5. i 6. razreda OŠ V.Holjevca, Siget, OŠ Žitnjak, OŠ E.Kvaternik i OŠ E.Kumičić. Svi učenici 5. i 6. razreda kroz iskustvene i strukturirane radionice učenja nenasilja. Uz rad s učenicima, razrednici će imati prilike educirati se na samim radionicama, o provođenju vježbi učenja socijalnih i komunikacijskih vještina na satu razrednika. Također će se u sklopu projekta održati ciklus predavanja za učitelje iz navedenih škola na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

Donator- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

 2013.

Studeni

26.11.2013., završavamo humanitarnu akciju prikupljanja školskog probora i slikovnica za djecu Velike Gorice. Naime učenici Srednje strukovne škole, Ekonomske škole i Gimnazije VG, u organizaciji naše udruge, prikupili su donirane predmete zajedno sa svojim nastavnicima, te će iste predati ravnateljici Centra za socijalni rad Velika Gorica, kako bi djeca za Sv.Nikolu dobila darove.

28.11.2013., održati ćemo predavanje i radionicu za učitelje OŠ Stenjevec na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece", uz primjenu edukativne igre za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE".

28.11.2013., održati ćemo predavanje i radionicu za učitelje na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

27.11.2013. u OŠ Odra, održati ćemo predavanje za učitelje na temu "Disciplina u školi".

Sudjelovali smo u programu edukacije Unapređenje programa u području zlouporabe droga koja će se održati u razdoblju od 18.-19. studenog 2013. u Zagrebu, Radnička cesta 80/V, u organizaciji Ureda za suzbijanje i zlouporabu droga. 

Dana 15.11.2013., predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, gost je na HR1, u emisiji "Zašto smo zajedno" 

16.11.2013 u 12 sati, INTERLIBER, 6 paviljon, pozivamo Vas na predavanje vezano za slikovnicu " Učite ih da budu sretni", na kojoj ćemo zajedno s vama osvijestiti važnost  da djeca  od najranijeg djetinjstva uče  zadovoljiti svoje potrebe na uravnotežen način.  Uz primjenu slikovnice Učite ih da budu sretni, poznatog psihologa Roberta Sulla,  kroz igru djecu učimo da prepoznaju i zadovolje svoje potrebe za ljubavlju, zabavom, slobodom i moći.

Važno je naučiti ih da u najranijem djetinjstvu prepoznaju: kada su tužni, kada su sretni, kako dobiti ono što žele, kako riješiti probleme i mnoge druge stvari. Pozivamo vas na radionicu, u trajanju od 90 minuta, na kojoj ćete i sami na trenutak biti dijete koje uči.
12.00 - 13.00 sati
Organizator: Naklada Nika

21.11.2013., u gradu Krk, održati ćemo Okrugli stol s temom „Otok kao zajednica i njegovi resursi u prevenciji ovisnosti a povodom Obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca 2013. Donator Projekta Ured za suzbijanje i nzlouporabu droga. Sudionici : 1. GRADONAČELNIK GRADA KRKA I ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI,  UDRUGA „TI SI OK“,  OŠ F.K.FRANKOPAN,  SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR,  DJEČJI VRTIĆ KF,  UDRUGA „GROMAČA“,  POLICIJA GRADA KRKA,  DOM ZDRAVLJA GRADA KRKA,  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

14.11.2013., u OŠ E.Kvaternik, održati ćemo predavanje za učenike 8 razreda na temu "Lošu naviku pobijedu danas a ne sutra", sa ciljem prevencije ovisnosti o igranju igara na sreću.

13.11.2013., na INTERLIBERU, održali smo radionicu za učenike uz primjenu eduaktivne igre za razvoj samopouzdanja "Upoznaj sebe", te predavanje za odrasle "Važnost i značaj i razvoja samopoizdanja kod djece".

13.11.2013., u OŠ Dugave održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece", uz primjenu  edukativno diaktičke igre "Upoznaj sebe".

9.11.2013. u OŠ Oroslavlje, održali smo likovno kreativnu radionicu za učenike nižih razreda.

6.11.2013., U PŠ Malinska na Učiteljskom vijeću, održali smo predavanje na temu Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece.

Na Radio OK,(otokKrk), predsjednica udruge promovirala je projekt "Mala škola soc.vještina", i ukupan rad udruge.

Od 6.-8-11-2013., na otoku Krku održali smo III Modula projekta "Mala škola socijalnih vještina", u osam osnovnih škola.. Donator Ured za suzbijanje i zlouporabu droga, ured Vlade RH.

Nastavljamo s projektom "Mala škola socijalnih vještina", na otoku Krku,  kroz 3 Modul, učenja donošenja odluka, rješavanja problema, i kako reći NE, od 6.11.-8.11.2013. 

4.11. 2013. u OŠ Dubovac u Karlovcu, na Županijsko stručnom skupu stručnih suradnika, održali smo iskustvenu radionicu na temu "Socijalne vještine na satu razrednika"

Udruga "TI SI OK", zajedno s učenicima i profesorima Gimnazije VG, Ekonomske škole i Strukovne škole VG, provode humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora i slikovnica za djecu kojoj je naša pomoć potrebna, pod nazivom "Olovka piše srcem" i "Priča za laku noć". Prikupljene darovi, učenici će predati Centru za socijalni rad VG, koje će dobiti mališani za Sv. Nikolu.

Hvala svima koji sudjeluju.

Zahvaljujemo KIKI, i BAUHAUSU, na donaciji borova i božičnog nakita za djecu Doma za mušku djecu, Zagreb, koji se vesele Božiću i lijepim jelkama.

Listopad

Dana 31. listopada, u OŠ Zlatar Bistrica, na ŽSV knjižničara Krapisnko-zagorske županije, održati ćemo interaktivno predavanje i radionice s temom Temeljne postavke uspješne komunikacije.

30.10.2013., u OŠ Luka održali smo predavanje na Učiteljskom vijeću na temu "Asertivna komunikacija s učenicima"

U OŠ I.Grandže, Soblinac, na UV, održali smo predavanje o važnosti razvoja samopouzdanja kod djece i alatima i tehnikama uspotavljanja razredne klime.

U OŠ Grabrik, Karlovac, dana 28. listopada, održati ćemo interaktivno predavanje i radionice za ŽSV preventivnih programa, s temom o važnosti preventivnih programa u radu sa socijalno isključenom djecom "UČIMO IH DA BUDU SRETNI" 

Dana 25.listopada, u OŠ S.s. Kranjčević u Senju, održati ćemo interaktivno predavanje i radinoice za ŽSV I UV, s temama Temeljne postavke uspješne komunikacije. 

Od 15.-18.listopada, nalazimo se na otoku Krku, i nastavljamo s edukacijom učenika 7 razreda u OŠ F.K. Frankopan u Krku  i 7 područnih škola: Dobrinj, Vrh, Punat, Baška, Omišalj, Malinska, Vrbnik.

Dana 14.listopada, sudjelujemo s usmenim izlaganjem na tribini grada Velika Gorica s temom "Što društvene zajednice čine za ranjivu djecu?",  u akciji Velika Gorica-grad prijatelja djece, pod nazivom" SAMO SE SRCEM DOBRO VIDI".

 U dječejm vrtiću ČIGRA, održali smo predavanje i radionicu za odgojitelje s temom "UČIMO IH DA BUDU SRETNI"

Predsjednica Udruge, sudjeluje u koordinacijskom odboru Dječjeg tjedna u VG.

U Gradskoj knjižnici Velika Gorica, dječji odjel, dana 9.listopada,  održali smo radionicu s učenicima OŠ E.Kumičić, s temom asertivna komunikacija 

Rujan

Nastavljamo s edukacijom učenika 3. i 4. razreda Srednje strukovne škole i Zrakoplovno tehničke škole, na području socijalnih vještina i boljeg snalaženja u društvenoj zajednici nakon završenog školovanja. 

-Dana 14. rujna družili smo se  sa štičenicima Doma za mušku djecu, Župančićeva, igrajući društvene igre.

- Tijekom rujna na otoku Krku, nastavljamo s provedbom PROJEKTA-„MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA“, s učenicima 7 razreda OŠ F.K.Frankopan-Krk, PŠ Omišalj, PŠ Punat, PŠ Malinska,PŠ Vrbnik, PŠ Vrh, PŠ  Baška, PŠ Dobrinj.

Donator- Ured za suzbijanje i zlouporabu droga-Vlada RH

- U sedam OŠ Grada Velika Gorica, provodimo Projekt Prevencije igranja igara na sreću među mladima-„LOŠU NAVIKU POBIJEDI DANAS, A NE SUTRA“, s učenicima 8. razreda.

Donator-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Glavni cilj projekta je informiranje mladih o značajnim činjenicama vezanim za opasnosti kockanja:  mehanizmu stvaranja ovisnosti, stanju organizma/mozga, najvećim opasnostima i negativnim posljedicama i ukazati im da preuzimaju odgovornost za vlastite izbore

- Nastavljamo s PROJEKTOM-„MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA“, s učenicima osnovnih škola grada Zagreba. U Projekt je uključeno 9 OŠ Zagreba,  a s novom školskom godinom radionice provodimo u OŠ Savski Gaj i OŠ Žitnjak. 

Donator GRAD ZAGREB

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. 

- Započeli smo s PROJEKTOM-  Edukacija i osnaživanje učitelja„POKRENI PROMJENU“, s učiteljima grada Velika Gorica

Donator. GRAD VELIKA GORICA

Edukacija se odvija U Centru za djecu mlade i obitelj, imamo dvije grupe; a) osnovna radionica b) ciljana radionica

Jedan od važnih ciljeva ovog projekta je potaknuti učitelje da iskustveno dožive osobne i profesionalne dobiti kroz vježbe (aktivnosti) koje promiču poticanje razvoja pozitivne slike djeteta o sebi, uspostavljanje kvalitetnog odnosa s djetetom, prepoznavanje i učinkovito upravljanje stresom te primjenu nekih tehnika za  uspostavljanje i održavanje razredne discipline. Projekt pruža učiteljima mogućnost učenja kroz iskustvo: u pozitivnoj klimi, putem diskusija, vježbi i opuštalica steći nova znanja i dobiti nove ideje za unaprjeđenje svoga rada.

- S učenicima Zrakoplovne škole VG, Srednje strukovne škole VG, i maldima naselja Turopolje nastavljamo s provedbom PROJEKTA-„MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA“

Donator- Grad Velika Gorica

- U partnerstvu s Udrugom CODIM iz Zagreba, PROVODIMO PROJEKT-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-„IZ DOMA NA POSAO“, sa štičenicima Stambenih zajednica Doma za mušku djecu, Župančićeva.

Kroz strukturirane radionice educirati i osnažiti mlade o načinima zapošljavanja, savladavanja vještina pisanja zamolnica i životopisa, ispunjavanja obrazaca, načinima prijave na HZZ, snalaženje u tehnikama traženja posla putem tiska i interneta, sa ciljem pripreme za vaninstitucionalni život i osamostaljivanje  u životu,  smanjenja rizičnih ponašanja, te rješavanju egzistencijalnih pitanja potrebnih za osamostaljivanje. Završenom edukacijom mladima se omogućava ravnopravniji ulazak na tržište rada i pronalazak zaposlenja, te očekujemo da će redovnim novčanim primanjima  moći riješiti svoja egzistencijalna pitanja, za njih posebno važna, jer nemaju adekvatnu podršku i skrb obitelji.

Kolovoz

Dana 28. kolovoza 2013., održati ćemo interaktivno predavanje na Županijskom vijeću stručnih suradnika pedagoga u OŠ Ljubljanica, s temom " Stručni suradnik pedagog na satu razrednika".

Dana 28. kolovoza 2013., održati ćemo inpredavateraktivno ana 27. kolovoza 2013., održati ćemo predavanje i radionicu na Županijskom vijeću učitelja njemačkog jezika, u II OŠ Varaždin, s temom "Način rada i ocijenjivanje djece s teškoćama".

Dana 23. kolovoza 2013., održali smo predavanje za voditelje područnih škola iz OŠ F.K.Frankopan, Krk na temu provedbe Projekta "Mala škola socijalnih vještina".

U izradi je  Priručnik za učitelje za sat razrednika (učenje socijalnih vještina za sat razrednika- modul prevencija nasilja i prevencija ovisnosti), 60-tak vježbi za razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba, suradnje, zajedništva, pripadanja, razumjevanja... 

Srpanj

22. srpnja 2013., održana Godišnja skupština članova Udruge.

Grad Krk, Odjel društvenih djelatnosti, omogućio je svojim "prvašićima", edukativnu igru "Upoznaj sebe", kao poklon za polazak u školu. 

Udruga „TI SI OK“, uspješno je završila građansku inicijativu „Naš doprinos zajednici“, s  Projektom  “Zajedno za djecu i razvoj njihova samopouzdanja”, čiji je donator Regionalna zaklada Zamah, Gorica staklo d.o.o., Microteam d.o.o , Zlatarna križek, Javno bilježnički ured Ivan Maleković, Halmed.

Članovi Udruge uz pomoć donatora, donirali su komplete edukativne igre za razvoj samopouzdanja kod  djece „Upoznaj sebe“, u područnim školam: PŠ Donji Hruševec, PŠ Gornji Hruševec, PŠ Velika Buna, PŠ Šiljakovina, PŠ Kozjača, PŠ Lukavec, PŠ Dubranec, PŠ Buševec, PŠ Mraclin, PŠ Rakitovec, PŠ Novo Čiče, PŠ Bukevlje, PŠ Veleševec, PŠ Gradići, PŠ D.Lomnica, PŠ Mičevac, Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Centar za odgoj i obrazovanje Velika gorica, te Gradskoj knjižnici Velika Gorica-dječji odjel. Provedeno je oko 25 radionica s učenicima, na kojima smo se kroz igru zabavili i nešto naučili o sebi, a nastavnici su imali priliku naučiti kako igru koristiti u nastavnom procesu.

HVALA DONATORIMA…..

 • Poziv na  aktivističku večer u Kući ljudskih prava

Europski građanski forum (European Civic Forum) i Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava u organizaciji GONG-a i Kuće ljudskih prava Zagreb pozvali su nas da se pridružimo zanimljivom i opuštenom ljetnom aktivističkom druženju i raspravi uz prigodnu zakusku koja će se održati u Kući ljudskih prava, 8. srpnja (Selska cesta 112 a/c) s početkom u 19:30h.

Događanje se organizira uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Centrima znanja za društveni razvoj.
Cilj je ove neformalne rasprave  je otvoriti prostor hrvatskim i europskim aktivistima za razmjenu mišljenja i iskustava o tome što je potrebno i što znači promicanje demokracije i ljudskih prava, socijalne uključenosti i solidarnosti u trenutnom EU kontekstu, te koje inicijative izgledaju obećavajuće u smislu poticanja nekih značajnih društvenih i političkih promjena na državnoj i na razini EU-a?

 • u okviru Projekta 'Potpora borbi protiv zločina iz mržnje', u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održati će se Okrugli stol "Prevencija i suzbijanje govora mržnje na sportskim natjecanjima", održati će se Tribina grada Zagreba 8.lipnja 2013. u 13 sati.
  Budući da je Ured financirao naš projekt  „I ja ću biti zig-zag navijač“, pozvani smo da  sudjelujemo  u svojstvu predavača na navedenom okruglom stolu koji će se održati dana 8. srpnja 2013. U Tribinama Grada Zagreba u razdoblju od 13,00 do 15,00 sati.

Lipanj

Na otoku Krku, provodimo Projekt Mala škola socijalnih vještina, donator Vlada RH, Ured za suzbijanje i zlouporabu droga, s učenicima OŠ F.K.Frankopan. Radionice su zanimljive i pune sadržaja; pletemo torbe, orglice, izrađujemo i bojimo drvene patuljke, izrađujemo ogrlice od raznobojnih perlica, šijemo mornarske majice, uređujemo pano ulaska Hrvatske u EU, odnosno otok Krk, radimo mozaike boja, ljepimo kolaž, učimo tehniku salveta, vježbamo i učimo verbalnu i neverbalnu komunikaciju, razvoj samopouzdanja, igramo igre zajedništva i suradnje. Poseban interes učenici pokazuju za društvene igre: Dixit, Carcasone, Ticket to the rider, Mondo i dr., u kojima imaju mogučnosti vježbati govorne vještine, prevladavati prepreke, snalaziti se u prostoru, a izostaje faktor sreće, nema agresivnosti.

Upoznajemo se svoditeljima područnih škola, s kojima nastavljamo suradnju i provedbu radionica s učenicima 7.razreda. Obilježili smo Međunarodni dan borbe protiv ovisnsoti, 26.lipnja 2013., plakatima postavljenim u škole i gradske panoe. 

Projekt "Mala škola socijalnih vještina", donator Grad Velika Gorica, započeo je u Srednjoj strukovnoj školi VG i naselju Turopolje. Nastojimo mladima pomoći u za njih vrlo stresnom razdoblju završetka planiranog školovanja, savladavanju školskih obaveza. poticaja na redovitost pohađanja nastave, načinima asertivne komunikacije s profesorima u cilju postizanja dobrih rezultata.

Završili smo prvi dio provedbe Projekta MŠSC, donator Grad Zagreb, s učenicima OŠ Grada Zagreba. Na jesen nastavljamo provedbu radionica u cilju pravilnog psiho socijalnog razvoja djece.

Tijekom trajanja Projekta "Zajedno za djecu i razvoj njihova samopouzdanja", donator Zamah, Regionalna zaklada,proveli smo veliki broj radionica s učenicima u svim područnim školama Velike Gorice, Kravarskog i Pokupskog. Učenici su pokazali veliki interes za edukativnu igru, bili su aktivni, usvajali pozitivne osobine, učili o istima, primali od prijatelja pozitivne poruke koje nemaju često priliku čuti. Uz igru vježbali su koncetraciju, pamčenje, zabavili se i nasmijali. Nakon radionica, svakoj će se školi podijeliti donacija kompleta igara za šk.g.2013./2014.

Završavamo s Projektom Upoznaj sebe, donator Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, uz pomoć volontera uspijeli smo kompletirati i složiti veliki broj kompleta eduaktivne igre, te nastavljamo s promocijom iste.

10.6.2013., družimo se s učenicima PŠ Kozjača.

4.6.2013., družimo se s učenicima PŠ Velika Buna.

Svibanj

Započele su prijave nastavnika za Projekt-Pokreni promjenu, antistresni program osnaživanja nastavnika grada Velike Gorice, za 1. i 2. stupanj.

29.5.2013., družimo se s učenicima OŠ Šćitarjevo.

28.5.2013., družimo se sučenicima PŠ Lonica i ponovno PŠ Lukavec.

Dana 27.5.2013., u 11 sati u POU,  Zaklada Zamaha će predstavljti natječaj "Naš doprinos zajednici", putem PP prezentacije te će zainteresirane upoznati s natječajnom dokumentacijom i načinom prijave uz objašnjenja i odgovaranje na pitanja prisutnih. Prezentaciju vode Drago Vručinić, upravitelj Zaklade Zamah i Ivana Zima, programska suradnica. Inicijativu udruge “Ti si OK” predstavit će predsjednica udruge Sonja Jarebica.

27.5.2013.družimo se s učenicima PŠ Gradići i Luakvec.

23.5.2013. družili smo se s učenicima 3. i 4. razreda PŠ Mičevac.

22.5.2013., družili smo se s učenicima 3. i 4. razreda PŠ Donji Hruševac.

Projekt-"Zajedno za djecu i razvoj njihova samopouzdanja", dobio je podršku Regionalne zaklade za lokalni razvoj  ZAMAH. Inicijativa je da se učenicima područnih škola donira edukativno didaktička igra za razvoj samopouzdanja "Upoznaj sebe".

Zahvaljujući potpori :GORICA STAKLO d.o.o.,  MICROTEAM d.o.o.,  ZLATARNI KRIŽEK, JAVNI BILJEŽNIK IVAN MALEKOVIĆ I HALMED-u, ova igra se upravo donira u 18 područnih škola na području Velike Gorice i Kravarskog.

Članovi udruge, obilaze škole i provode radionice s učenicima 3. i 4. razreda, te eduaciraju nastavnike kako da istu koriste u nastavnom procesu.

Započinjem provedbu "Mala škola socijalnih vještina s učenicima Srednje strukovne škole i mladima naselja Turopolja.

Dana 13.svibnja 2013., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, na RVG-u, prezentirati će projekt građanske incijative za prikupljanje sredstava  za edukativnu igru za razvoj samopouzdanja za učnike 18 područnih škola Velike Gorice, uz podršku i donaciju Zaklade Zamah, Gorice Stakla d.o.o., Zlatarne Križek, Microteama d.o.o., Javnog bilježnika Ivana Maleka..

U OŠ Luka, 7.svibnja 2013.,održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece".

Tiskan je drugi dio edukativne igre "Upoznaj sebe", koju nam je omogučila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Također se ista slaže i pakira, te promovira. 

Dana 8.svibnaj 2013., u OŠLJ.Modeca u Križevcima, održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece".

Projekt-ZAJEDNO ZA DJECU I RAZVOJ NJIHOVA SAMOPOUZDANJA

Aplicirali smo na natječaj ZAKLADE ZAMAH- prijava građanske inicijative u programskom području, ''NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI''

Građanska inicijativa je jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici. Akcija treba biti potaknuta od skupine pojedinaca u lokalnoj zajednici koji na prepoznati problem odgovaraju dobrovoljnim volonterskim radom, znanjem ili materijalnim dobrima.

Udruga "TI SI OK", osmislila je edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE". Igra je namijenjena nastavnicima za sat razredne zajednice, kao pomoćno nastavno sredstvo za provedbu zdravstvenog odgoja (1-4), te ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Igra je dobila nagradu Nacionalne zaklade za društvenu inovaciju.(2012.)

U područnim školam, PŠ Donji Hruševec,PŠ Gornji Hruševec, PŠ Velika Buna, PŠ Šiljakovina, PŠ Kozjača, PŠ Lukavec, PŠ Dubranec, PŠ Buševec, PŠ Mraclin, PŠ Rakitovec, PŠ Novo Čiče, PŠ Bukevlje, PŠ Veleševec, PŠ Gradići, PŠ D.Lomnica, PŠ Mičevac, Šćitarjevo donirali bi komplete edukativnih igara za potrebe škola, te proveli edukaciju i predavanje za nastavnike škola, kako bi mogli kvalitetno raditi s učenicima na razvoju samopouzdanja kao oblik prevencije nasilja i prevencije ovisnosti. Nakon završene edukacije, školama bi u trajno vlasništvo ostavili komplete igara, kako bi i dalje učenicima bila dostupna na satovima razredne zajednice.

Travanj

Dana 29. i 30.4.2013., družili smo se s kolegama u OŠ Frana Krsto Frankopan na otoku Krku i dogovarali provedmu Projekta "MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA", za učenike područne škole: Malinska, Omišalj, Punat, Baška, Dobrinj, Vrbnik, Bogovići.

U svibnju započinjemo s radionocama za učenike 7. razreda, te kreativnim radionicama. 

Od 17.-30. lipnja 2013., članovi udruge e zajedno s učenicima OŠ Frana Krsto Frankopan i područne škole u Omišlju, obilježavati ćemo  Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe opojnih droga 26 lipnja 2013.

Dana 3. travnja 2013., u OŠ Rudeš, održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece".

Dana 4. travnja 2013., u OŠ Sveta Klara, održali smo predavanje za nastavnike s temom "Školsko ozračje i učinkovitost škole".

Započeli smo s projektom "Mala škola socijalnih vještina", za učenike iz OŠ Zapruđe, OŠ I.Andrić, Sopot, OŠ V.Holjevca, Siget, OŠ F.Galović, Dugave i OŠ Sv.Klara.

U OŠ M.Držića, započeli smo provedbu  radionica učenja socijalnih i komunikacijskih vještina.

Dana 9.travnja 2013., u KLA Velika Gorica, održali smo treću radionicu osnaživanja i poticaja članova kluba na apstinenciju od alkohola.

U Gradskoj knjižnici grada Zagreba, za djelatnike dječjih odjela Zagreba, održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece".

Dana 16. travnja 2013., u OŠ S.S. Kranjčevića, održati ćemo radionicu s temom "Samopoštovanje", s učenicima petih razreda

Ožujak

Tiskan je prvio dio edukativne igre "Upoznaj sebe", uz donaciju koju nam je omogućila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Svakodnevno igru slažemo, spajamo, pakiramo i uz pomoć volontera, uspijevamo završavati planirano. Predsjednica Udruge, putuje i posjećuju škole, knjižnice i druge institucije u cilju promocije igre.

Od Agencije za odgoj i obrazovanje, dobili smo Odluku da je  naša edukativno didaktičkoj igri za razvoj samopouzdanja kod djece Upoznaj sebe"(1-4), pomoćno nastvno sredstvo.

U Knjižnivi VG, dana 20.3.2013., održati ćemo radionice za učenike OŠE.Kumičića s vježbama za razvoj samopouzdanja kod djece.

U OŠ Oroslavlje, dana 18.3.2013., održati ćemo radionice za učenike 2. i 4. razreda, s vježbama suradnje i zajedništva.

U OŠ I.Perkovca, Šenkovec, dana 12.3.2013., održati ćemo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece"-

Veljača

U OŠ Oroslavlje održali smo dana 27.2.2013., predavanje na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

U KLA VG (klub liječenih alkoholićara), održali smo dvije zanimljive radionice na temu rješavanja sukoma i komunikacijske vještine.

14.2.2013., danas smo primili nagradu Nacionalne zaklade, za društevene inovacije, našu edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "Upoznja sebe".HVALAAAA!

 

11.2.2013., u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica, održati ćemo predavanje na temu "Međuljudski odnosi"

Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, dana 18.2.2013., održati će predavanje na Županijskom stručnom vijeću socijalnih pedagoga u Zagrebu, gdje će predstaviti preventivne programe koje provodi u zajednici.

Dana 8.2.2013., u OŠ Odra, održati ćemo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece"

14.2.2013.,  u 11 satu u Muzeju Mimara, primiti ćemo nagradu Nacionalne zaklade za društvene inovacije za edukativnu igru za razvoj samopouzdanja kod djece "Upoznaj sebe"

Prijavili smo se s edukativnom igrom  "Upoznaj sebe", za nagradu za društvenu inovaciju koju je raspisala Zaklada Unruhe Private Foundation  za dodjelu SozialMarie nagrade.

SOZIALMARIE 2013

Siječanj

Za City radio Velika Gorica, također smo informirali javnost o provedbi Projekta Edukacija i osnaživanje nezaposlenih i Prevencija nasilja među djecom.

Dana 18.siječnja, na HR2, u emisiji Zajedno, dali smo intervju s pregledom na rad Udruge i inovacijama u području itrade edukativno-didaktičkih igara.

HRT, prikazala je u emisiji Dobro jutro Hrvatska prilog o Udruzi, i njenoj eduaktivnoj igri, koju su igrali učenici 8 razreda OŠ E.Kumičić iz Velike Gorice.

Dana 8.1.2013., održali smo predavanje u Prvoj ekonomskoj školi na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom".

U OŠ braća Radić u Botincu, održali smo predavanje "Asertivna komunikacija nastavnik-roditelj"

Dana 9. siječnja 2013., u Prvoj ekonomskoj školi održali smo predavanje na temu "Disciplina u školi"

U OŠ E.Kumičića, održali smo predavanje na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece"

Dana 10.siječnja 2013., održali smo predavanje u OŠ Vukovina na temu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece"

U OŠ Trnsko, održali smo predavanje na temu "vježbe komunikacije"

Dana 11. siječnja 2013., održali smo predavanje u OŠ E.Kumičića, "Međuljudski odnosi-zbornica kao tim"

U OŠ Brezovica, održali smo predavanje na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimo"

Započeli smo s Projektom-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-MOGU I ŽELIM RADITI", s korisnicima nekog od oblika pomoći socijane pomoći podrške iu Centra za socijalnu skrb Velika Gorica.

U projekt smo uključili i roditelje djece sposebnim potrebama, iz Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica.

Donator Proejkta- Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo

Nastavljamo s Proejktom-Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!", u OŠ Brezovica. U Projekt smo uključili 24 razreda, oko 600 učenika.

Donator-Ministarstvo socijalne politike i mladih

2012.

Prosinac

Dana 14.12.2012., primili smo nagradu od Nacionalne zaklade, za inovaciju edukativno didaktičke igre za razvoj samopouzdanja djece "UPOZNAJ SEBE"

Dana 10.12.2012., predsjednica Sonja Jarebica sudjelovala na je Okruglom stolu u organizaciji GradaVelika Gorica, na temu - Prevencija u zajednici – suradnja i dijalog.

U OŠ Šćitarjevo, dana 7.12.2012., održali smo predavanje  za učenike 8. razreda, "Zašto je cuga tuga?"

U OŠ Sveta Klara, održali smo 6.12.2012.,predavanje za 8.razrede "Zašto je cuga tuga?", a u OŠ Savski Gaj predavanje za nastavnike "Budite zadovoljni i sretni nastavnici.

Dana 5. 12.2012., održali smo predavanje za nastavnike OŠ P.Miškina, na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

Dana 3. i 4. 12.2012., održati ćemo predavanje za učenike OŠ J.Habdelića, na temu "Zašto je cuga tuga?"

Studeni

Dana 27.11.2012., održati ćemo predavanje u OŠ S.Kolara, Kravarsko, na temu "TKO SAM JA".

Dana 15. i 16.12.2012., održali smo u Srednjoj strukovnoj školi u VG, predavanje za 3. razrede na temu "Zašto je cuga tuga?" 

U OŠ Velika Mlaka, održano je predavanje za 8.razrede, Zašto je cuga tuga?"

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, omogučila nam je sudjelovanje na 2. STARTUP WEEKENDOM, koji se održavao od 16.-18.11.2012., na ZŠEM u Zagrebu.

Dana 16.studenoga 2012., u 18 sati započeo je skup, s pozdravnim govorima predstavnice Startup Weekend-a iz Seattlea, Danielle Reyes i organizatora Milana Belojevića i dekana ZŠEM-a Đure Njavre. Prezentaciju Udruge „TI SI OK“, s predstavljanjem našeg inovativnog proizvoda edukativno-didaktičke igre za razvoj samopouzdanja kod djece „UPOZNAJ SEBE „ s 60 sek. Pitchfire-om, izuzetno uspješno predstavio je Sven Jarebica. Sudjelovali smo u Timu, koji je osvojio 2. mjesto. Z aPoslovni dnevnik, Sven Jarebica, dao je izjavu o našem proizvodu:

http://www.poslovni.hr/hrvatska/u-samo-54-sati-ovog-vikenda-deset-je-timova-razvilo-svoje-poduzetnicke-ideje-221792

Projekt-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!, uspješno završen u OŠ S.Bencekovića, OŠ Šćitajevo i OŠ S.Kolara, Kravarsko. Projekt se nastavlja u navedenim školama s predavanjima za nastavnike, au OŠ Brezovica započinjemo u drugom polugodištu šk.g.2012./2013.

"Mala škola socijalnih vještina", uspješno provedena s grupom dječaka u OŠ G.Krkleca. Nakon završenih radionica, učenici izradili svoje kreativne likovne radove, koji su izloženi u samoj školi, kako bi se polaznici radionica pozitivno potvrdili pred vršnjacima . Radionice su završene i u OŠ Odra, gdje smo uključili cijeli razred kojem je trebala dodatna pomoć u stvaranju odnosa, poboljšavanju komunikacije, poticaja na pozitivne sadržaje i sl.

Dana 8.11.2012., u OŠ N.Hribar, za učenike 8. razreda održano je predavanje "Zašto je cuga tuga?"

U OŠ G. Krkleca, Travno, održano je predavanje za nastavnike "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece"

U OŠ Žitnjak, također se provodi projekt, u kojem sudjeluje grupa veselih dječaka, znatiželjnih i spremnih na nova učenja.

Listopad

Projekt "Zašto je cuga -tuga?", proveden u OŠ N.Hribara, OŠ Velika Mlaka, Srednja strukovna škola, Ekonomska škola. Nastavljamo s predavanjima u koje ćemo uključiti ukupno oko 1200 učenika osnovnih i srednjih škola. 

O uspješnosti inovativno eduaktivno didaktičke igre za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE " (JA SAM OK), mnogi poslovni portali objavili su tekst o Svenu i Sonji Jarebica, kao autorima  igre i izrade Poslovnog plana s kojim smo osvojili drugo mjesto u organizaciji CEPORA.

INTERINO BizPlan ContestNajbolji poslovni plan Gumeni cestovno-željeznički prijelaz DR-1

Piše: Ato Kwamina Markin/Profitiraj.hr 11. 07. 2012.
Fotografija: tp-vz.hr
Ciljevi projekta su poticanje poduzetničke kulture, nastajanje novih poduzeća u prekograničnom području, prijenos znanja iz akademske zajednice u gospodarstvo te razvoj novih usluga partnerskih

Pobjednik natječaja za najbolji poslovni plan Interino BizPlan Contest za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije je projekt Gumeni cestovno-željeznički prijelaz DR-1. Tako je odlučila stručna komisija Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), a pobjedički tim su sačinjavali Boris Boršić, Jovana Đurić, Slobodan Rajić, Ivica Kontent i Davor Remić.
Osim pobjedničkog tima, posebno su se istaknuli poslovni plan pod nazivom “Ja sam OK” autora Svena i Sonje Jarebica te pro4.hr – profesionalci za Hrvatsku autora projekta Vedrana Hromalića.

Sven Jarebica, započeo je s edukacijom iz NLP praktičarskog treninga.

Naša članica Sunčica Trgovac, započela je s  dvogodišnjom edukacijom program iz Clinical Expressive Arts Therapy.Program  vodi i provodi dr. Avi Goren Barr iz Tel Aviva, klinički i edukacijski psiholog, certificirani i registrirani art terapeut i master u primjeni psihologije u psihodinamskoj art terapiji

U OŠ Žitnjak, dana 30.10.2012., održati ćemo predavanje za nastavnike "Disciplina učenika".

U OŠ Sv. Klara, održati ćemo radionicu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece", uz demonstraciju eduaktivno diaktičke igre "UPOZNAJ SEBE"

Dana 24.10.2012., u OŠ G. Krkleca, Travno, snimati ćemo prilog za HRT-u, o ukupnoj provedbi Projekta Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!", koji je proveden u 6 osnovnih škola s preko 1200 učenika i oko 500 nastavnika, uz donaciju građana RH i HRT-e, u 3.tjednu borbe protiv nasilja u emisiji "UZ NAS NISTE SAMI" .

Snimljena reportaža će biti prikazana dana 26.10.2012. u emisiji IZA EKRANA, na HRT 1, u 18 i 25.

Dana 22.10.2012., u OŠ S.Bencekovića, Horvati dožati ćemo predavanje za roditelje " Roditelji i škola".

Dana 20.10.2012., u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb, održati ćemo radionicu "Važnost i značaj razvoja samopouzdanja kod djece", uz demonstraciju eduaktivno diaktičke igre "UPOZNAJ SEBE"

U OŠ Vukovina, nastavljamo s Projektom-Zašto je cuga tuga?, s osmašima.

U Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, pripremamo Projekt- Edukacija i osnaživanje nezaposlenih, za roditelje djece s posebnim potrebama.

Projekt-"Prestani!", u punom je pogonu u OŠ Kravarsko, OŠ Pćitarjevo i OŠ Horvati.

Uspješno smo završili radionice za nastavnike s prvom grupom nastavnikaiz Velike Gorice u Projektu-Pokreni promjenu. Druga grupa nastavnika, nastavlja s edukacijom kroz iskustvene radionice.

Dana 5.10.2012., održali smo radionice za odgajatelje u Domu za mušku djecu, Župančić, na temu Važnost i značaj  razvoja samopouzdanja kode djece.

Mala škola socijalnih vještina, uspješno se provodi s veselom grupom dječaka u OŠ G.Krklec u Travnom i veselim i nestašnim 7 razredom u Oš Odra.

U OŠ Savski Gaj, s učenicima 5. i 6. razreda, provodimo Projekt-Prevenencija nasilja među djecom-"PRESTANI!"

 

Rujan

Naše sudjelovanje na 8. Međunarodnom znanstvenom skupu socijalnih pedagoga, prošlo uspješno i zapaženo od strane kolega. Čestitke!

Od 27.-29. rujna  2012., aktivno sudjelujemo na 8. Međunarodnom znanstvenom skupu socijalnih pedagoga, koji se održava u Zagrebu:

1.  28.9.2012., petak, u vremenu od 9:30-11, predsejdnica Udruge Sonja Jarebica, usmeno će izlagati rezultate istraživanja udruge kroz sadržaje i provedbu naših 5 projekata na temu OBLICI PREVENCIJE RIZIČNIH PONAŠANJA U ZAJEDNICI

2. 29.9.2012., subota  u vremenu od 11:15 do 12:45, Sonja Jarebica i Magdalena Živković, provest će radionicu na temu SOCIJALNO I EMOCIONALNO UČENJE I PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA, kroz naš Projekt- Prevencija nasilja među djecom- PRESTANI

20 . rujna 2012., u OŠ Velika Mlaka, na Aktivu stručnihtimova osnovnih škola Velike Gorice, održati ćemo predavanje na temu "Značaj i važnost razvoja samopouzdanja kod djece", uz promociju našedidaktičko - edukative igre za razvoj samopouzdanja  "UPOZNAJ SEBE "

Započeli smo s našim planiranim projektima:

1. Zašto je cuga tuga?

2. Pokreni promjenu

3. Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI

4. Mala škola socijalnih vještina

Projekte provodimo u 13 osnovnih škola i 3 srednje

Srpanj

Ciklus predavanja za učenike 8. razreda osnovnih škola i I. razreda Srednjih škola u Velikoj Gorici, pod nazivom ZAŠTO JE CUGA TUGA?, započinje u rujnu. Uključiti ćemo 7 osnovnih škola, Gimnaziju VG, Ekonomsku školu i Srednju strukovnu školu iz VG. 

U rujnu započinje Projekt "Mala škola socijalnih vještina", koji ćemo provesti s učenicima u OŠ Žitnjak, OŠ Gustava Krkleca i OŠ Odra. Donator projekta je GRAD ZAGREB- Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

POZIV, nastavnicima osnovnih škola Velike Gorice: na jesen započinje edukacija za nastavnike kroz Projekt-Pokreni promjenu- antistresni program osnaživanja nastavnika. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na  mail: sonja.jarebica@hotmail.com, 099 400 21 21(više o projektu na stranici Projekti 2012.

Započeli smo s priprama statističkih obrada evaluacija provedenih projekata, koje ćemo prikazati na 8.Međunarodnom znanstvenom skuup, socijalnih pedagoga, koji se održava u rujnu 2012., u Zagrebu.

Lipanj

Poliklinika za zaštitu djece Zagreb, temeljem uvida u našu edukativno-didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kode djece, dala nam je vrlo lijepo i stručno mišljenje o korisnosti i kvalteti igre.

Inovativno edukativno-didaktičkom igrom "JA SAM OK, za razvoj samopuzdanja djece, i dalje sudjeluje na natječaju za najbolji poslovni plan, INTERINO (Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija)- Biz Plan Contest, koju organizira CEPOR (Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je prvi think-tank u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malog i srednjeg poduzetništva (MSP).kao partner gdje smo pripremili prezentaciju poslovnog plana, koji uskoro prezentiramo na natjecanju.

Od Centra Proventus, naših dragih kolegica Jelene Vrsaljko, dipl.soc.radnik,TA psihoterapeut, NLP trener, te Tatjane Gjurković, dipl.psiholog, terapeut igrom, dobili smo vrlo lijep osvrt na kvalitetu didaktiučke igre JA SAM OK, za razvoj samopouzdanja djece.

Od strane stručnog odbora 8. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP (8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE), prihvaćena su naša dva rada, usmeno izlaganje i radionica.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i ove godine organizirat će manifestaciju Tjedan udruga kojoj je cilj upoznavanje šire javnosti s radom udruga, programima koji se provode, kao i njihovim članovima.
Udruga „TI SI OK“, sudjeluje u programu koji će se održati na Trgu kralja Tomislava (Glavni kolodvor), utorak i srijedu od 10-16.

U subotu 16. lipnja 2012., Udruga „TI SI OK“, u okviru Dana udruga 2012., održat će  Dan otvorenih vrata udruga u organizaciji Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i TACSO ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj  Cilj ovog događanja jest građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj. 
Pozivaju se građani Velike Gorice da u subotu 16. lipnja 2012. u Parku Franje Tuđmana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, posjete štand Udruge „TI SI OK“, na kojem se mogu upoznati s radom udruge, pogledati projekcije o provedenim projektima, a za djecu se organizira druženje i igra.

Svibanj

Dana 18. svibnja 2012., predsjednica udruge Sonja Jarebica, gostovala je na Hrvatskom radiu 2, gdje je informirala javnost o provedbi Projekta -Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!, te je predstavila Projekt-IZ DOMA NA POSAO.

Održan je završni sastanak s ravnateljem Odgojnog zavoda Turopolje gosp. Mihoci Miroslavom, načelnicom tretmana Ljerkom  i načelnikom osiguranja Mariom Soldom, vezano za provedbu Projekta-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO. Istakli smo obostrano zadovoljstvo provedbom projekta. Posebno smo zadovoljni što odgajanici istiću korisnost projekta i edukacije koja će im pomoći pri zapošljavanju nakon obustave odgojne mjere. Zahvaljujemo donatoru OPEN SOCIETY INSTITUTE, i organizaciji  iDEM, na savjetima i podršci.

Uspješno smo proveli radionice u sklopu Projekta-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih -IZ DOMA NA POSAO.  U zadnju treću grupu uključili smo 10 odgajanika  iz Otvorenog odsjeka u Sisku. Svi odgajanici bili su izuzetno zadovoljni i zahvalni. Ugostili su nas kolačima, a mi njih počastili sokovima, slatkišima i poklonima. Bilo je super.

Travanj

Organizacijski odbor   8. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG   SKUPA - ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA, iz područja socijalne pedagogije, prihvato je  naš rad "OBLICI PREVENCIJE RIZIČNIH PONAŠANJA U ZAJEDNICI", te radionicu Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!

 Znanstveni skup će se  održati 27. – 29. rujna 2012. /  Zagreb, Croatia, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, gdje će mnogi stručnjaci  iz zemlje i inozemstva biti upoznati s radom udruge i projektom, te će se prezentirati i didaktička igrica „JA SAM OK“ .

Na natječaju za najbolji poslovni plan, INTERINO Biz Plan Contest, gdje smo se prijavili sa svojom inovativno edukativno-didaktičkom igrom "JA SAM OK", prošli smo u daljnje natjecanje, te ćemo nakon završene edukacije pokušati napisati novi poslovni plan i eventualno nastaviti natjecanje.

U OŠ Eugen Kvaternik i OŠ Eugen Kumičić, proveli smo predavanje "ZAŠTO JE CUGA-TUGA?

U OŠ Savski Gaj, započeli smo provedbu Projekta-Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!", s učenicima 5. i 6. razreda.

Nakon završenih radionica u Odgojnom zavodu Turopolje, gdje provodimo Projekt-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-"IZ DOMA NA POSAO", koji smo proveli s dvije grupe odgajanika, od kojih se posebno educiralo mlade nezaposlne Rome o mogućnostima zapošljavanja prema Nacionalnom planu zapošljavanja Roma, nastavljamo sa edukacijom treće grupe odgajanika u Otvorenom odjelu u Sisku.

Dana 10. travnja 2012.,  HRT-a, snima reportažu s Udrugom "TI SI OK", u Odgojnom zavodu Turopolje, u sklopu Projekta-Edukacija i snaživanje nezaposlenih "IZ DOMA NA POSAO", grupom odgajanika koji uče tehnike zapošljavanja i pripreme za postpenalni prihvat u cilju osamostaljivanja i zapošljavanja.

U OŠ Eugen Kumičič, testiramo didaktičku igricu "JA SAM OK", s učenicima 6 razreda, uz pismenu suglasnost njihovih roditelja. Učenici će igrati didaktičku igru s memory karticama, kojom će se testirati korisnost didaktičke igre koja se  sastoji  od 112 pridjevskih kartica s pojmovima o sebi. Princip igre je da  dijete putem slaganja parova s pozitivnim osobinama o sebi gradi svoje samopouzdanje, jača vlastite dobre strane. Igra se igra u paru ili s većim brojem igrača (cijeli razred). Igra je namijenjena  za pedagoški rad u pedagoškim ustanovama i ustanovama koje se bave djecom i mladima, te za obiteljsku igru.

Prijavili smo se na natječaj INTERINO BizPlan Contest, s poslovnom idejom didkatičke igrice "JA SAM OK", sa studenom Veleučilišta Verna, članom Udruge Svenom Jarebica, koji je osmislio didaktički igru za rad  s djecom u pedagoškim ustanovama i obiteljima.

Dana 3. travnja 2012., u OŠ Eugena Kvaternika, u sklopu Projekta-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!", na učiteljskom vijeću provest ćemo predavanje "Tko sam ja ?", kompetencije nastavnika u nastavnom procesu.

Ožujak

Nastavljamo s provedbom Projekta-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!", u OŠ Eugen Kvaternik u Velikoj Gorici. Do sada je projekt uspješno proveden u OŠ Odra, OŠ Žitnjak i OŠ E.Kumičić. Projekt se istovremeno provodi u OŠ Gustava Krkleca u Travnom. Do sada je u projektu sudjelovalo 476 učenika, 124 nastavnika, te 24 razrednika. Na poziv OŠ Vrbani, razrednice Vesne Sauček, odradili smo dodatni rad s učenicima 6 b razreda. 

Završili smo s radionicama edukacije i osnaživanja nezaposlenih s prvom grupom odgajanika u Odgojnom zavodu Turopolje. Nastavljamo s drugom grupom odgajanika Roma, kojima se pomaže u učenju moderne tehnike zapošljavanja, te ih se upoznaje s Nacionalnim planom zapošljavanja Roma, koji im omogučava zapošljavanje u javnim radovima.

Veljača

Tijekom velljače nastavljamo individualni tretman djece koje imaju teškoće u prilagodbi, koje su uzrokovane osobnim svojstvima (emocionalna labilnost i nezrelost, rigidnost, nizak prag tolerancije na frustracije, sklonost impulzivnom i agresivnom reagiranju, teškoćamo u socijalnom funkcioniranju), a iskazivale su se kroz otpor prema  autoritetu , usamljivanju te agresivnom ponašanju.Ciljem individualnog tretmana je učenje socijalnih vještina koje će djeci olakšati prilagodbu, omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje.

Nastavljamo s provedbom Projekta Projekta Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO, s prvom grupom odgajanika u Odgojnom zavodu Turopolje.Nakon teoretke osnove stjecanja znanja o načinima prijave na HZZ-o, ispunjavanja obrazaca, Planova zapošljavanja, nastavljamo s učenjem prava i obaveza za vrijeme prijave na HZZ-u, te pisanjem životopisa i zamolnice za zapošljavanje adekvatno stjecanjem stručnog osposobljavanja za jedno od zvanja za koje se školuju (pomoćni kuhar, konobar, zavarivač, pizza majstor i dr.).

Tijekom mjeseca ožujka i travnja, provest će se Projekt prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!, i u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici

Dana 15.2.2012., u 19 i 15 sati u OŠ Eugen Kumičić, održati ćemo predavnje za nastavnike "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom", kao dio Projekta -Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!".

Dana 22.2.2012., u 17 sati u OŠ Gustava Krkleca, održati ćemo predavnje za nastavnike "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom", kao dio Projekta -Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!".

Dana 28.2.2012., u 12 i 30 u OŠ Odra, održati ćemo predavnje za nastavnike "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom", kao dio Projekta -Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!".

Udruga „TI SI OK“, prijavila je demonstracijsku radionicu Projekta-Prevencija nasilja među djecom-„Prestani!“,  na 8. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI  SKUPA - ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA, iz područja socijalne pedagogije. Znanstveni skup će se  održati 27. – 29. rujna 2012. /  Zagreb, Croatia, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, gdje će mnogi stručnjaci  iz zemlje i inozemstva biti upoznati s radom udruge i projektom, te će se prezentirati i didaktička igrica „JA SAM OK“ .

Siječanj

Započeli smo s provedbom Projekta Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO, s prvom grupom odgajanika u Odgojnom zavodu Turopolje.

Dana 31.1.2012., u OŠ Žitnjak održati ćemo predavnje za nastavnike "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom", kao dio Projekta -Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!".

Započeli smo provedbu Proejkta-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!", s učenicima 5.,6., i 7., tazreda u OŠ Žitnjak, OŠ Odra, OŠ Gustava Krkleca, Travno i OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica. U projekt su u prvom ciklusu uključena 34 razreda, ukupno oko 850 učenika.

Donator- HRT, građani HR koji su pozivima na broj 060 9009 u emisiji UZ NAS NISTE SAMI, donirali za potrebe provedbe projekta

HVALA HRT, na podršci u radu i prekrasnoj mogućnosti da prezentiramo naš rad i projekt Prevencija nasilja među djecom-"PRESTANI!".

Hvala svim djelatnicima s kojima smo snimali radionice, prekrasnim reportažama, voditeljima televizijskih emisija Dobro jutro Hrvatska, Hrvatska u živo, Iza ekrana, završne večeri humanitarnog koncerta UZ NAS NISTE SAMI, voditeljima HR 1 i 2 program, Radio Sljemena, a posebno HVALAAA, Božidaru Essertu na svemu što je učinio za nas i naš rad.

Hvala na novčanoj donaciji, prikupljenoj pozivima građana, kojima se posebno zahvaljujemo i obećajemo jedan profesionalan i stručan rad s učenicima i nastavnicima u osnovnim školama.

Zahvaljujemo se učenicima 5 a i 5 c razreda, roditeljima, nastavnicima, ravnateljima Darku Štimcu i Slavku Čačinović, stručnim suradnicima Sanji Komar Smiljanić, Vanji Milošević,  Ivani Marković, Mireli Mikulan Đunđek, razrednicama Jeleni Mataušić i Ivani Grizelj iz OŠ Brača Radić iz Botinca, i OŠ Sveta Klara.

Zahvaljujemo gradonačelniku Velike Gorice, Draženu Barišiću, koji je podržao Udrugu u radu, sudjelujući na humanitarnom koncertu HRT, UZ NAS NISTE SAMI, na način da je u call centru primao pozive građana koji su svojim pozivima donirali 6,15 kn s PDV-om i na taj način pomagli rad udruge. 

2011.

Prosinac

30.prosinca 2011., članovi Udruge, sudjelovali su u završnoj večeri humanitarnog koncerta UZ NAS NISTE SAMI, 3. tjedna borbe protiv nasilja, u organizaciji HRT. Članove udruge primio je predsjednik RH Ivo Josipović,  predsjednikVlade Zoran  Milanović, predsjednik Sabora Boris Šprem, gdje smo imali priliku predstaviti rad naše udruge.

23. prosinca 2011.,u 20 i 20 sati,  na HR1, u obrazovnoj emisiji NIŠTA NEVAŽNO, presjednica Udruge predstavlja projekt-Prestani!, i rad same udruge.

Članovi Udruge "TI SI OK", završili su sa sljedećim projektima: Mala škola socijalnih vještina, koji je proveden s učenicima 7. i 8.razreda u 4 zagrebačke osnovne škole, Projekt-Prevencija nasilja među djecom-Prestani, s učenicima 5. i 6. razreda u školama u Veliko Gorici,   Projekt-I jaću biti zig zag navijač, s učenicima 8. razreda u pet osnovnih škola u Zagrebu i Velikoj Gorici, Projekt-EADUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH-Iz doma na posao, koji smo proveli sa štičenicima Doma za muški djecu Župančičeva, Stambenoj zajednici Dubrava, Dugave I i Dugave II. Kroz naše projekte prošlo je ukupno 2374 učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika i štičenika domova za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi.

30. prosinca 2012., članice Udruge Magdalena Živkovič, psiholog, Sunčica Trgovac, soc.radnik i Sonja Jarebica, soc.pedagog, sudjeluju u humanitarnoj emisiji UZ NAS NISTE SAMI, na HRT 1, od 20-22 sata.

29.prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, i članica udruge Magdalena Živkovič, sudjeluju u emisji Hrvatska u živo, gdje će razgovarati o problemima nasilja među djecom i mladima.

29. prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, sudjeluje u emisiji Dobro jutro Hrvatska, gdje će prezentirati preventivne programe koji se provode s učenicima osnovnih škola.

27. prosinca 2012., na Hrvatskom radiu-HR1, u 8 sati, predsjednica Udruge, govoriti će o istraživanjima vezanih za prisutnost nasilja među djecom, oblicima poremečaja  ponašanju i pogreškama u odgoju djece.

21. prosinca 2012., na Hrvatskom radio -HR 2, u 18 , bit će prikazan rad Udruge i programi i istraživanja o prisutnosti nasilja među djecom i mladima.

13. prosinca 2012., snimamo drugi dio provođenja Projekta-PRESTANI!, u OŠ Sveta Klara s učenicima 5.c razreda. Reportaža o iskustvenoj radionici, na kojoj učenici uče nenasilje, biti će prikazana 29. prosinca 2012., u emisiji Hrvatska u živo.

Od Instituta za demokraciju, iDEM, KRIZNI FOND, dobili smo putem raspisanog natječaja donacju za provedbu Projekta-EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH-IZ DOMA NA POSAO, koji ćemo provesti s odgajanicima Odgojnog zavoda Turopolje.

5. prosinca 2012., HRT, snima rad Udruge na radionici učenja nenasilja u OŠ Brača Radić, u Botincu, s učenicima 5.tih razreda. Reportaža o projektu, biti će prikazana na HRT, u emisiji Dobro jutro Hrvatska, dana 29.prosinca 2012..

2. prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, bila je gost na Hrvatskom radio, gdje je prezentirla rad udruge i Projekt-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!

Studeni

Sudjelujemo u pripremama za humanitarnu emisiju UZ NAS NISTE SAMI, u kojoj ćemo zajedno s još tri Udruge, przentirati prevenciju nasilja u 3.TJEDNU BORBE PROTIV NASILJA.

12. studenoga 2011., s OŠ Žitnjak idemo na utakmicu KK Cibona- KK Hemofarm Stadi.

8. studenoga 2011., u OŠ Žitnjak, održavamo predavanje za učenike osmih razreda u projektu I ja ću biti zig zag navijač

10.studenoga 2011., u OŠ Nikola Hribar, održati ćemo predavanje za nastavnike "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom". Nakon predavanja s nastavnicima ćemo održati radionice na temu Dobra i loša razredna klima, te provesti vejžbe komunikacijskih vještina.

Listopad

U projektu I ja ću biti zig zag navijač, sudjeluje oko 400 učenika, koji uče sportskom i fer navijanju u sportu, te prevenciji nasilja na stadionima.

Završili smo s provedbom projekta Prevencija nasilja među djecom-Prestani!, u OŠ Nikola Hribar u Velikoj Gorici. Udrugom djelu  projekta je sudjelovalo 12 razreda, ukupno 289 učenika i 20 razrednika. U samom projektu u proljeće bila je uključena i OŠ Eugen Kvaternik, te je provedeno više od 40 radionica,s 20 razreda na kojima je sudjelovalo 486 učenika i 122 nastavnika.

Na satancima HRT-e, pripremamo se za sudjelovanje u humanitarnoj emisiji UZ NAS NISTE SAMI, gdje smo odabrani zajedno s još tri udruge da predstavljamo svoj rad i proejkt-Prevencija nasilaj među djecom-Prestani!. U periodu od 26.-29. 12.2011., sudjelovati ćemo u emisijama Hrvatska u živo, Dobro jutro Hrvatska i dr.

Dana 30.12.2011., u emisiji UZ NAS NISTE SAMI , biti ćemo u "živo" u trećem tjednu Borbe protiv nasilja , na 1 programu HRT-a, u terminu od 20-22 sata.

U OŠ Žitnjak, udruga je na učiteljskom vijeću,  predstavila svoje članove i ukupan rad, te je dogovorena daljnja suradnja.

U Stambenoj zajednici Dubrava, Dugave I i II, te u Domu za mušku djecu Župančićeva, u tijeku je projekt Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-Iz doma na posao. Ukupno 23 dječaka sudjeluje na radionicama i ovladava modernim tehnikama zapošljavanja, kroz pisanje zamolnica, životopisa i apliciranja na natječaje putem intrnetskih portala za zapošljavanje.

U OŠ Trnsko, Savski Gaj, Sveta Klara i braća Radić u Botincu, provode se radionice u sklopu projekta Mala škola socijalnih vještina. Na radionicama sudjeluje oko 54 učenika, atmosfera je topla, učenici aktivni, motivirani i toelrantni jedni prema drugima.

2.10.2011, navijali smo zajedno s učenicima OŠ Šćitarjevo za rukometnoj utakmici RK Gorica u susretu s RK Splitom. Iako je naša momčad izgubila, učenici su fer i sportski navijali.

16.10.2011., učenici OŠ Brača Radić i paklenoj atmosferi Doma sportova navijali su  za KHL Medvešćak, koji je igra s EHC LIWEST Black Wings Linz. Izgubili su utakmici, ali doživljaj navijanja i bodrenja za svoj klub, zasigurno će im ostati u sjećanju.

23.10.2011., u Velikoj Gorici, učenici OŠ Vukovina, navijali su  za RK Gorica koji se susreo s RK Buzetom. Imali smo priliku upoznati i fotografirati se spoznatim rukometašem Slavkom Golužom.

Rujan

Nastavljamo s provođenjem  Projekta-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO". U Projektu sudjeluje 22 štićenika iz Stambenih zajednica Dugave, i Dubrave, te dio štićenika iz Doma za muški djecu Župančić. Atmosfera je odlična, dečki su aktivni i motivirani. Pišemo životopise, prijave na HZZ, zamolnice, apliciramo na ponuđen radna mjesta. Listamo "Plavi oglasnik", na web stranicamo smo www.mojposao, www.životopis.hr,www.njuškalo i dr. Učimo kako razgovarati s poslodavcem, odgovarati na moguća pitanja i općenito se snalaziti na tržištu rada.

U OŠ Nikola Hribar, Velika Gorica, nastavljamo s drugim djelom Projekta- Prevencija nasilja među djecom- Prestani!. Uključili smo novih 12 razrednih odjeljenja, oko 300 učenika, s kojima ćemo proći kroz oblike , uzroke,  i posljedice nasilničkih ponašanja,koja se događaju među vršnjacima. Učiti ćemo prepoznavati znakove nasilničkog ponašanja, stanja žrtve i negativne uloge publike koja navija za nasilnika.

Krenuo je Projekt-" I ja ću biti zig zag navijač". U pet osnovnih škola grada Zagreba i Velike Gorice, učimo  učenike sportskom i fer navijanju. U projektu su OŠ Šćitarjevo, OŠ Vukovina, OŠ Slavka Kolara-Kravarsko, OŠ Žitnjak i OŠ Brača Radić iz Botinca. Oko 400 učenika osmih razreda sudjeluju u ciklusu predavanja sa ciljem edukacije budućih navijača.   Treći  dio Projekta sastoji se od odlaska grupe učenika s voditeljima projekta na jednu od utakmica, kako bi pozitivno i snažno športsko navijali i vježbali asertivnu, kulturnu i sportsku komunikaciju na konkretnom iskustvu same utakmice. Navijati ćemo za RK Gorica, HKL Medveščak i KK Cibonu.

Projekt- Mala škola socijalnih vještina, započeo je u OŠ Trnsko, OŠ Savski Gaj, OŠ Sv.Klara i OŠ Brača Radić iz Botinca. Kroz učenje socijalnih i komunikacijskih vještina, 60-tak učenika pokušati će naučeno koristiti u svakodnevnom životu, sa ciljem boljeg snalaženja u grupi vršnjaka i školskoj sredini.

Udruga "TI SI OK", će svoj rad i ciljeve prezentirati  na HRT-u, u prosincu 2011, u sklopu humanitarne emisije " Uz nas niste sami". Naime na raspisanom natječaju od strane HRT, za donacije udrugama, naša je udruga odabrana među ukupno 14 udruga, kojima će se omogučiti prezentiranje rada i dobivanje novčane potpore za svoj rad.

U Domu za odgoj djece i mladeži, na Odjelu domskog tretmana u Župančićevoj ulici, 13.lipnja 2011., započinje Projekt-Edukacija i osnaživamnje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO. U Projekt će se uključiti tri skupine mladih, od kojih prva grupa započinje u lipnju, a nastavak sljedi u rujnu.

Dana 18. lipnja 2011. u 9 i 30, na 2 programu HRT-a, prikazati će se emisija za mlade "NI DA NI NE",  koju je  potakla i pripremala Udruga s učenicima Gimnazije Velike Gorice , na temu "Država treba sankcionirati maloljetnike zbog  konzumiranja, nošenja, i posjedovanja  alkoholnih pića".

Dana 30. svibnja 2011. u Gimnaziji Velika Gorica, održano je predavanje za nastavnike na temu: "SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI"

Tijekom travnja, svibnja i lipnja 2011., održana su predavanja na temu:"ZAŠTO JE CUGA TUGA?", u O.Š.E.Kumičić, O.Š.Šćitarjevo, O.Š.J.Habdelić, Srednja strukovna škola, Srednja ekonomska škola, Gimnazija Velika Gorica i Zrakoplovna škola iz VG..

Na Danima mladih, dana 14. svibnja 2011., članovi udruge prezentirati će svoj rad. Na štandu Udruge dijeliti ćemo brošure o radu udruge, a prezentirati ćemo i Priručnik o samoozljeđivanju u adolescenciji, i Priručnik o strategijama obrane od naslniova ponašanja na poslu, te drugi proizvodi i sadržaji udruge. Za vrijeme prezentiranja udruge, održavati će se radionice za djecu i mlade.

Pozivamo Vas na PARLAONICU-ZAŠTO JE CUGA TUGA?, koja će se održati 13.5.2011. u 13 sati, u Maloj sportskoj dvorani Srednje škole u Velikoj Gorici, s učenicima 3A razreda Srednje Ekonomske škole. U programu sudjeluje mlada grupa glazbenika "Minsko polje"iz Gimnazije VG. 

Završena je statistička obrada Upitnika o prisutnosti nasilja među djecom. Također je završena i statistička obrada evaluacija Projekta-Prevencija nasilja među djecom-Prestani!", od strane nastavnika. U projektu čiji je donator MZOS, sudjelovalo je 497 učenika i 111 nastavnika. Rezultati evaluacije od strane nastavnika o provedbi projekta, radionica za učenike, predavanja za nastavnike i  ocijene o izvoditeljima, su jako dobre. Prema rezultatima iz tri osnovne škole: Braća Radić iz Botinca, Slavka Kolara iz Kravarskog, te O.Š. Tnnsko, Projekt je ocijenjen s 4,9.

Udruga provodi pripreme za održavanje prve parlaonice u Velikoj Gorici za učenike srednjih škola. Učenici 3. A razreda Srednje ekonomske škole iz Velike Gorice, dana 13. svibnja u Klubu 100, održati će Parlaonicu na temu "Zašto je cuga tuga?"

Dana 28. travnja u O.Š.Eugen Kvaternik, u Velikoj Gorici održano je predavanje i radionica  za nastavnike na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"

Predavanje "Zašto je cuga tuga?", održano je za učenike osmih razreda u O.Š. Juraj Habdelić, O.Š.Eugen Kumičić, O.Š. Šćitarjevo, te s učenicima prvog razreda Zrakoplovne škole.

Dana 12. travnja 2011., započinje ciklus predavanja "ZAŠTO JE CUGA -TUGA?,  za učenike 8.raz. osnovnih škola i 1 raz . srednjih škola Velike gorice

Download-Link: Zašto je CUGA-TUGA.ppt
http://www.speedshare.org/download.php?id=FA35598211

U travnju je započela provedba Projekta-Prevencija nasilja među djecom-Prestani!", s učenicima 5. i 6. razreda O.Š. Eugen Kvaternik iz Velike Gorice.

U O.Š.Velika Mlaka, 7. travnja 2011., održali smo predavanje "Samoozljeđivanje u adolescenciji", na aktivu pedagoga i stručnih suradnika osonovnih škola Velike Gorice. 

Dana 23.3. i 31.3., u O.Š.Trnsko, s grupom nastavnika/razrednika, održavaju se radionice  sa ciljem strukturiranja i osmišljavanja satova razredne zajednice, putem vježbi ( suradnje, upoznavnja, pripadanja, zajedništva i sl.), okupljanja i igre.

Tijekom ožujka i travnja u O.Š.Slavka Kolara- Kravarsko, održavaju se radionice s nastavnicima u sklopu antistresnog programa osnaživanja nastavnika.

Tijekom veljače u sklopu Projekta-CUGA JE TUGA, koji provodi grad Velika Gorica, pripremamo učenike Gimnazije Velike Gorice za sudjelovanje u emisiji "NI DA- NI NE", na temu :

"Država treba sankcionirati maloljetnike zbog  konzumiranja. nošenja, i posjedovanja  alkoholnih pića"

Usiječnju smo nastavili s provođenjem Projkta- Prevencija nasilja među djecom- PRESTANI!

U dobro strukturiranim radionicama, učenike 5. i 6. razreda kroz vježbe i igru učimo nenasilnim oblicima ponašanja.

Projekt provodimo u OŠ TRNSKO I BRAĆA RADIĆ, u Botincu. Donator MZOS.

 • Tijekom studenoga i prosinca 2010., u OŠ Slavka Kolara- Kravarsko, provodimo Projekt Prevencija nasilja među djecom-Prestani!, s učenicima 5.,6., i 7.razreda.
 • PODRŠKU U RADU UDRUGE kupnjom našeg KALENDARA I DVD-a , dala su sljedeća poduzeća i ustanove: VG Vodoopskrba d.d., Gorica Staklo d.d., Grad Velika Gorica, Javni bilježnik Maleković, Turistička zajednica Velike Gorice, Microteam d.o.o., Gradska knjižnica Velika Gorica, Transporti Ćurak, Cvjećarna Saraga, Medo-Medal d.o.o., Mibra d.o.o.
 • ARSEN DEDIĆ, na pismenu zamolbu predsjednice udruge, prihvatio je i odobrio da na DVD zapis o drvenim kapelama (povijesnoj baštini iz 17 st.), stavimo njegovu glazbu iz filma U registraturi. Svojom ljubaznošću i dobrotom još jednom je Arsen pokazao da ima "veliko srce", a mi mu zahvaljujemo, jer on je već sada dio povijesne glazbene baštine. HVALAAAAA....
 • DVD zapis o drvenim kapelama sadrži 181 fotografiju o kapelama i prirodi našeg kraja, i traje 20 min. Kalendar je izrađen u formatu A3/ 13 stranica.Na svakoj stranici nalazi se jedna od ukupno 13 drvenih kapela iz 17 st., popularno nazvanih "TUROPOLJSKE KAPELICE
 • Udruga je izradila KALENDAR I DVD zapis o drvenim kapelama Turopolja i šire okolice. Fotografije i sav materijal nastao je iz Projekta-"DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE", u kojem su sudjelovala  32 učenika iz Gimnazije VG, OŠ Pokupsko, Velika Mlaka i Vukovina. Izvoditeljica projekta Sonja Jarebica snimila je dodatni materijal i osmislila grafički dizajn kalendara i DVD-a.
 • Dana 26. i 27. studenoga u Osijeku, III Znanstvenom skupu o nasilju, sudjelujemo s dva projekta. Iz Projekta -Prestani, izlagati ćemo podatke dobivene Upitnikom o prisutnosti nasilja među djecom. U projektu je sudjelovalo 1224 učenika i nažalost pokazatelji pokazuju da je nasilje među djecom zabrinjavajuće prisutno i da veliki broj djece svaki dan u školi trpi neki od oblika nasilja. Također ćemo przentirati naš uspješan Projekt- Promjena je proces- Nenasilje se uči. Magdalena Živković i Sonja Jarebica, izlagati će imati usmeno izlaganje naših projekata. 
 • U studenome započinje treći ciklus Projekta-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!". Projekt će se provesti u OŠ Slavka Kolara-Kravarsko, OŠ Brača Radić-Botinec, OŠ Trnsko-Trnsko. U Projekt se uključuje oko 450 učenika i oko 90 nastavnika, a trajati će do svibnja 2011.
 • Projekt "Mala škola socijalnih vještina", u listopadu 2010., započinje s grupom učenika OŠ Brača Radić u Botincu.  Putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica, i kroz 4 modula učenike će se podučavati socijalnim vještinama. Projekt je usmjeren na dugoročno učenje i uvođenje  asertivnosti kao dominatnog stila ponašanja, koje donosi osobnu gratifikaciju i njeguje odnose. Donator projekta je grad Zagreb.
 • U rujnu je započeo Projekt- Prevencija nasilja među djecom, s učenicima 5. i 6. razreda OŠ SVETA KLARA. U svakom razredu održati će se tri radionice, na kojima će se učenike poučiti nenasilnim načinima rješavanja sukoba, socijalnim i komunikacijskim vještinama. Nakon provedenih radionica s učenicima, Udruga će održati 25.listopada 2010. predavanje za nastavnike na temu "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom". Donator projekta je HEP.
 • U rujnu 2010. započeo je  drugi dio Projekta- Prevncija nasilja među djecom-"Prestani!", koji se provodi s učenicima OŠ Jurja Habdelića. U projektu sudjeluju učenici 5. i 6. razreda. Projekt drugu godinu financira grad Velika Gorica
 • Dana 2.srpnja 2010. u Gimnaziji Velika Gorica, održano je predavanje za nastavnike i profesore na temu "Alati i tehnike razredne discipline". Nakon predavanja održana je demonstarcijska radionica s vježbama za postizanje razredne discipline.
 • U prostorijama Turističke zajednice zagrebačke županije, u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, u lipnju je otvorena  izložba fotografija učenika Gimnazije Velike Gorice, te učenika O.Š.Vukovina, Velika Mlaka i Pokupsko. Fotografijama drvenih kapela "Turopoljskih ljepotica", nastale su u Projektu- DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE. Na taj smo način želejli  mladima Velike Gorice i šire zajednice pokazati arhitektonsku jednostavnost i orginalnost njihova postojanja. Kapele svjedoče o umjetničkim sposobnostima pučkih majstora palirskih i tesarskih družbi Turopolja.
 • Krajem svibnja (31.05), održana je zadnja radionica s učenicima 5. i 6. razreda, .O.Š.Vukovina i Šćitarjevo iz Projekta-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!". Na taj je način uspješno završio prvi dio Projekta. Održane su 32 radionice, u koje smo uključili  oko 450 učenika i 16 nastavnika. Na jesen Projekt se nastavlja provoditi u O.Š. Juraj Habdelić, gdje se planira provesti dodatnih 20 radionica.
 • U O.Š. Savski Gaj, 26.svibnja,  održano je predavanje za nastavnike na temu SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI.
 • Dana 10. svibnja 2010. u O.Š. Vukovina, izložene su fotografije drvenih kapela s područja Turopolja, koje su fotografirali učenici  navedene škole.
 • Projekt-UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM, (antistresni program osnaživanja nastavnika) započeo je izvođenjem u svibnju 2010. s  profesorima Srednje strukovne škole i nastavnicima i profesorima osnovnih škola u Velikoj Gorici.
 • Na 3. KONGRESU SOCIJALNIH PEDAGOGA, održanog u travnju u Zagrebu, članovi Udruge, usmeno su izlagali rezultate dva provedena Projekta. Projekt- Proces promjene nenasilje se uči, koji je proveden sa zatvorenicama Kaznionice za žene Požega i s dvije grupe dječaka u Domu za odgoj djece i mladih Zagreb. Također su prikazani rezultati rada u Projektu-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!"s naglaskom na društvenu odgovornost socijalnih pedagoga u prvenciji nasilja među djecom.
 • Udruga "Ti si OK", u travnju započinje s provedbom Projekta "Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!", koji će se do lipnja 2010.g., provoditi s učenicima 5. i 6 raz. O.Š. Vukovina i O.Š. Šćitarjevo. Udruga će ukupno provesti oko 35 radionica.U rujnu 2010.g., započinje provedba Projekta s učenicima O.Š. Juraj Habdelić"  
 • U O.Š. Braća Radić u Botincu, članice Udruge Magdalena Živković, dipl.psiholog i Sonja Jarebica, dipl.soc.pedagog, dana 7.travnja 2010.g., održale su predavanje na temu "Samoozljeđivanje u adolescenciji".
 • Dana 16.travnja 2010.g., u 19 sati u prostorijama Gimnazije Velike Gorice, održati će se izložba fotografija drvenih kapela i crkva. Na izložbi će se predstaviti učenici Gimnazije, te učenici osnovnih škola Velika Mlaka, Pokupsko i Vukovina , koji su sudjelovali u Projektu "DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE", programu vršnjačke pomoći.
 • Dana 12.travnja 2010.g. u Odgojnom zavodu Turopolje, održati će se završna radionica Projekta "Osnaživanje i educiranje nezaposlenih", koji se provodi s 20 odgajanika zavoda.
 • Sonja Jarebica, članica Udruge, sudjeluje u "Proljetnom kutku", likovne radionce, koja se održava u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, od 9.-11.travnja 2010.g. 
 •  Članice Udruge Magdalena Živković, dipl.psiholog i Sonja Jarebica, dipl.soc.pedagog, dana 19.ožujka 2010.g.,održale su u prostorijama Centra za djecu i mlade Velika Gorica, predavanje na temu "Samoozljeđivanje u adolescenciji".
 • Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, dana 9.ožujka 2010.g.,bila je gost na RVG-u, gdje je prezentirala provedbu Projekta "DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE", program vršnjačke pomoći, koji se provodi u Gimnaziji Velika Gorica, a sudjeluju učenici O.Š Vukovina, Pokupsko i Velika Mlaka.
 • Dana 2. veljače 2010.g, članovi Udruge, uplatili su novčanu pomoć za djecu Haitija, preko Udruge Marijini obroci.
 • Dana 7. siječnja 2010.g., predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, bila je gost O.Š. Brača Radić u Botincu, gdje je s grupom nastavnika provela demonstracijsku radionicu Projekta “Upravljanje razrednom klimom” koji ima i elemente anti-stresnog programa (pomoć-pomagaču).
 • Udruga " TI SI OK", dobila je novčanu donaciju od ZAGREBAČKE ŽUPANIJE-Odjel gospodarstva, za provedbu Projekta " EDUCIRANJE I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH", koji će se provesti s odgajanicima Odgojnog zavoda Turopolje. Za navedeni Projekt, dobili smo suglasnost Ministarstva pravosuđa.
 • Dana 23. prosinca 2009.g., Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, pozvana je na sjednicu nastavničkog vijeća u OŠ Šćitarjevo, te je prezentirala rezultate evaluacije od strane nastavnika o uspješnosti Projekta-"Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!". Projekt je proveden s 440 učenika u O.Š. Šćitarjevo i  O.Š.Vukovina, a 18 nastavnika koji su aktivno sudjelovali u Projektu, s ocijenom 4,2 (vrlo-dobar), ocijenili su uspješnost Projekta. 
 • Dana 9. prosinca 2009.g., bili smo na dodjeli donacije Zaklade Tomo Horvatinčić.
 • Udruga "TI SI OK", od Zaklade Tomo Horvatinčić u kategoriji "Baština", za svoj Projekt "DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE", dobila je donaciju. Projekt će se provesti u 2010.g., fotografiranjem drvenih kapela u Turopolju s grupom učenika, kroz učenje socijalnih vještina neformalnim druženjem i fotografiranjem stare povijesne turopoljske baštine.
 • Dana 13.studenoga 2009.g. Udruga, je sudjelovala na 17.konferenciji psihologa u Splitu, s usmenim izlaganjem Projekta- "PEOCES PROMJENE- NENASILJE SE UČI", koji je proveden u Kaznionici za žene Požega.
 •  Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, na usmenom izlaganju u Splitu prezentirala je:
 • uspješnost provedbe 6 modula sa zatvorenicama, koju su provele  Magdalena Živković, dipl. psiholog i  Sonja Jarebica,dipl.soc.pedagog
 • rezultate evaluacije od strane zatvorenica
 • rezultate provedenog Upitnika o prisutnosti i oblicima  nasilja među zatvorenicama .
 • Dana 6. svibnja 2009.g., Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica, bila je gost RVG, u  emisiji "ZVONJALICA".

Učenici osnovne škole Vukovina, bili su urednici školskog programa, te su kao gosta pozvali gosp. Sonju Jarebicu, koja je zajedno sa svojim suradnicima provodila u njihovoj školi, Projekt- PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM- "PRESTANI!"

U emisiji, Udruga je prezentirala svoj rad i rezultate provedenog Projekta.