Projekti udruge za 2011

7. PROJEKT- EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH-IZ DOMA NA POSAO

Projekt se planira provesti s korisnicima do 21.g., smješteni u Domu za mušku djecu u Župančićevoj, Stambenoj zajednici Dubrava i Stambena zajednica u Dugavama.

Donator- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Kroz strukturirane radionice educirati i osnažiti mlade o načinima zapošljavanja, savladavanja vještina pisanja zamolnica i životopisa, ispunjavanja obrazaca, načinima prijave na HZZ, snalaženje u tehnikama traženja posla putem tiska i interneta, sa ciljem pripreme za vaninstitucionalni život i osamostaljivanje  u životu,  smanjenja rizičnih ponašanja, te rješavanju egzistencijalnih pitanja potrebnih za osamostaljivanje.Završenom edukacijom mladima se omogućava ravnopravniji ulazak na tržište rada i pronalazak zaposlenja, te očekujemo da će redovnim novčanim primanjima  moći riješiti svoja egzistencijalna pitanja, za njih posebno važna, jer nemaju adekvatnu podršku i skrb obitelji.

6. PROJEKT- MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA

Projekt će se provesti s grupom učenika iz O.Š. Brača Radić iz Botinca, O.Š.Trnsko, O.Š.Savski Gaj, i O.Š.Sveta Klara

Donator- GRAD ZAGREB-Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Mala škola soc.vještina  je program učenja socijalnih  vještina  putem pomno  strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namjenjen učenicima 7.i 8. razreda osnovnih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se zajednički nalaze socijalno uspješna i socijalno neuspješnija djeca može potaknuti vrlo duboka učenja kod svakog djeteta.

5. PROJEKT - I JA ĆU BITI ZIG ZAG NAVIJAČ

Projekt će se provesti s učenicima O.Š. Vukovina, O.Š.Slavka Kolara, Kravarsko, O.Š. Šćitarjevo, O.Š.Braća Radić, Botinec i O.Š. Žitnjak

Donator-URED ZA LJUDSKA PRAVA

      Cilj Projekta je ponuditi školama i učenicima mogučnost učenja sportskog navijanja, kulturu navijanja, učenje socijalnih i komunikacijskih vještina, tolerancije i uvažavanja različitosti.
- odgoj mladih s pozitivnim stavom prema navijanju i svijetu sporta.
– poticaj na kulturno i sportsko navijanje

-ukazivanje na štetnost i sankcije zbog posjedovanja ili konzumiranja alkoholnih pića  ili opojnih droga 

–osvješćivati opasnosti unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem koje iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti,

–iznjeti podatke o opasnostima bacanja predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor,

– ukazivanje na nekorektno pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti,

– ukazivanje na opasnosti zbog paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, pozivanje i poticanje na tučnjavu ili na napad na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju

- poučiti mlade pozitivnim i kulturnim načinima navijanja, vježbanje sportskog natjecanja

- širenje i prenošenje poruke zaustavljanja nasilničkog ponašanja navijača

-odlazak na sportsko takmičenje i sportsko navijanje

4. PROJEKT "PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-PRESTANI!"-učenici
  Predavanje za nastavnike – „Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom“
 
Održane su i tri dodatne radionice za nastavnike

Donator - MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

U studenom 2010. započela  je provedba projekta u O.Š.Slavko Kolar, Kravarsko, O.Š. Trnsko, O.Š. Braća Radić, Botinec.Projekt je u travnju 2011.uspješmo završen. Rezultati evaluacije projekta od strane nastavnika ocijenjen je s 4,8.
Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.
U Projekt je uključeno 499 učenika 5., 6., i 7. razreda i 111 nastavnika.
CILJEVI PROJEKTA:
 aktivno uključivanje učenika da progovore o nasilju, da dožive nenasilje, da se osnaže i ohrabre, kako bi iste znakove nasilja lakše prepoznali i o njima progovorili.
 pridobiti učenike da razmijene iskustvo o konfliktu koji su riješili nenasilno, učenje preuzimanja nadzora nad konfliktnom situacijom, korištenje rečenica koje nisu nasilne
 suprotstaviti se poniženjima koja nam se događaju u životu, izgraditi samopoštovanje, omogućiti učeniku da doživi potvrđivanje i ukazati učenicima na koji način ono izaziva pozitivne promjene
 osjećati se dobro jer te grupa prihvaća,osjećaj sigurnosti,bolje razumjeti i osjetiti kada te grupa odbacuje
 otkrivanje aspekta suradnje u rješavanju grupnog (razrednog) problema
 naučiti učenika novom načinu reagiranja na nasilje i osnaživanje svakog učenika da se glasno suprotstavi nasilju
1. Ocjena predavanja i provedbe projekta od strane nastavnika
Predavanje i projekt u cjelini ocjenjujem ocjenom 4,8

3. PROJEKT – ZAŠTO JE CUGA TUGA?

Donator- GRAD VELIKA GORICA  i ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Predavanje za učenike 8 razreda: O.Š.Eugen Kumičić, O.Š.Šćitarjevo, O.Š. Juraj Habdelić
Za I razrede srednje škole: Gimnazija VG, Ekonomska VG, Srednja strukovna VG
Ukupno je uključeno oko750 učenika
Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola
Ako piješ nešto moraš znati :
 - Precjenjuješ svoje sposobnosti
-  Iskrivljeno opažaš druge – ništa nije onako kako se tebi čini
- Gubitak interesa za školu
- Veći je rizik za delinkventno ponašanje
- Viši postotak kriminala
- Veća agresivnost
- Veliki broj saobraćajnih nesreća
- Nikad pijan za volan ili pijanom u auto

2. PROJEKT- ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE- program osnaživanja nastavnika

Donator- GRAD VELIKA GORICA

U Projekt je uključeno 22 nastavnika. Projekt se provodi kroz 4 Modula
Kako bi stvorili što ugodnije ozračje u kojem se kvalitetno prenosi znanje, važno je da nastavnici rade na poboljšanju  ne samo svojih profesionalnih kompetencija temeljenih na usvajanju i proširivanju teoretskog znanja vezanog uz određeni nastavni predmet, već i da rade na poticanju razvoja pozitivne slike o sebi, usavršavaju svoje komunikacijske vještine i znanja, uče kako se što uspješnije nositi sa svakodnevnim životnim stresom, te kako uspostaviti i održavati  poticajnu radnu atmosferu u razredu. Na taj način oni ne uče samo o sebi, već i o svojim učenicima i načinima kako iste procese i kvalitete pokrenuti i razvijati među učenicima  u razredu. 
Različiti izvori različito grupiraju determinante razredne klime, ali se može  reći da u osnovi ona ovisi o sljedećem:
- stil poučavanja (metodika nastave) – zanimljivost, strukturiranost
- fizičko okruženje
- stil vođenja (uspostava i održavanje discipline)
- komunikacijski stil nastavnika (interakcije i emotivni ton)
- afektivne interakcije unutar razreda (među učenicima)

1. PROJEKT- PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-PRESTANI!- za učenike
Predavanje za nastavnike - Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom

Donator –GRAD VELIKA GORICA

Provodi se s učenicima i nastavnicima O.Š. Eugen Kvaternik i O.Š.Nikola Hribar iz Velike Gorice.
U radionice smo uključili učenike iz 5. I 6.razreda, ukupno 17 razreda, oko 420 učenika i 90 nastavnika