Projekti udruge za 2009. godinu

Prevencija nasilja među djecom - Prestani!

Projekt je proveden u O.Š. Vukovina i O.Š Šćitarjevo.

Donatori: Grad Velika Gorica i Mercator – H d.o.o.

Projekt je proveden s učenicima 5. i 6. razreda osnovne škole.

Na satu razredne zajednice uz nazočnost razrednika održi se kratko predavanje o nasilju, oblicima, posljedicama i uzrocima nasilja s posebnim naglaskom na opis stanja žrtve. Na sljedećem sastanku razredne zajednice se kroz kratku radionicu djeca potaknu na aktivno sudjelovanje i obradu nekih aspekata nasilja.

Ciljevi:

 • potaknuti učenike da progovore o nasilju, informirati ih i osnažiti kako bi znakove nasilja lakše prepoznali i o njima progovorili.
 • kreirati kontekst unutar cijelog razreda u kojem razmjenjuju iskustva o konfliktima koje su riješili nenasilno i uče kako preuzeti nadzor nad konfliktnom sitacijom
 • suprotstaviti se poniženjima koja nam se događaju u životu, izgraditi samopoštovanje, omogućiti učeniku da doživi potvrđivanje i ukazati učenicima na koji način ono izaziva pozitivne promjene
 • osjećati se dobro i sigurno jer te grupa prihvaća, bolje razumjeti i osjetiti što se događa kada te grupa odbacuje
 • otkrivanje aspekta suradnje u rješavanju grupnog (razrednog) problema
 • naučiti učenika novom načinu reagiranja na nasilje i osnaživanje svakog učenika da se glasno suprotstavi nasilju

Projekt je u 2009. realiziran u svim 5. i 6. razredima osnovnih škola Vukovina i Šćitarjevo. U Projektu je sudjelovalo ukupno 18 razreda, što je ukupno 440 učenika. Održano je 36 radionica, na kojima su uz učenike sudjelovali i razrednici, te pedagog i psiholog škole.

Evaluacije nastavnika:

Nastavnici su Projekt evaluirali anonimnim ispinjavanjem upitnika i ocjenom na 5 stupanjskoj ljestvici. Većina je rekla:

 • da su organizacijom izvođenja radionica izuzetno zadovoljni
  (ocjena 5 – 62 % odgovora))
 • da su izuzetno zadovoljni kvalitetom rada s djecom
  (ocjena 5 - 56 % odgovora)
 • da su vrlo zadovoljni suradnjom i sudjelovanjem djece
  (ocjena 4 – 50 % odgovora)
 • da je ovakav način rada s djecom izuzetno koristan
  ( ocjena 5 – 69 % odgovora))
 • da ovakav način rada s djecom izuzetno pomaže u njihovu radu
  (ocjena 5 - 56 % odgovora)

Projekt je u cjelini od strane nastavnika ocijenjen kao vrlo uspješan odnosno prosječnom ocjenom 4,2

Evaluacije učenika

Evaluacije učenika se još obrađuju.

Proces promjene - nenasilje se uči (djeca)

dugoročan program učenja nenasilja putem iskustvenih radionica organiziranih u 3 stupnja:

 • OSNOVNA RADIONICA
 • CILJANA TEMATSKA RADIONICA
 • STRATEŠKA RADIONICA

Prva faza Projekta (Osnovna radionica) provedena je u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb: Produženi stručni postupak u OŠ Rudeš i Domu za mušku djecu i mladež u ulici Otona Župančića.

Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj projekta je potaknuti kod sudionika promjene u smjeru biranja nenasilnih obrazaca ponašanja i učenje novih socijalnih vještina.

Osnovna radionica odrađena je u četiri tematska modula:

 • 1. modul: SAMOPOŠTOVANJE: JA SAM OK Svakom je djetetu omogućeno prepoznavanje vlastitih dobrih strana, naglašavanje istih i gratifikacija i u tom kontekstu izbor nenasilog ponašanja.
 • 2. modul: ASERTIVNOST: JA SAM OK – TI SI OK
  Djeca su podučena što su agresivni, pasivni i asertivni obrasci ponašanja, te su asertivnost vježbali na primjerima iz svog iskustva. Ideja „JA SAM OK“ proširuje se idejom“PA DA, I TI SI OK“.
 • 3. modul: SURADNJA: RADIMO OK
  Djeca su podučena osnovnim elementima suradnje – zajednički zadatak, odgovornost za svoje ponašanje, povjerenje u drugog, podrška drugome, svi pobjednici, a zatim su to vježbali putem strukturiranih vježbe. Cilj je bio što više približiti djeci stvarno iskustvo suradnje i toga da „RADIMO OK“
 • 4. modul: ZAJEDNIŠTVO: MI SMO OK Sada se „IDEJA BITI OK“ zaokružuje u cjelinu:
  JA SAM OK – TI SI OK – RADIMO OK – MI SMO OK
  Kreira se duh zajedništva i posebnim vježbama i rezimiranjem isksutva s prethodnih radionica. U tom duhu se i zaokružuje Osnovna radionica – podjelom potvrdnica i malom zakuskom (grickalice i sokovi).

Evaluacije sudionika:

Djeca su projekt evaluirala na kraju anonimnim ispunjavanjem upitnika i ocjenom na 3 – stupanjskoj ljestvici. Većina je rekla:

 • da su im radionice bila jako zabavne (ocjena 3 – 85 % odgovora)
 • da su saznali jako puno novog o tome kako biti nenasilan ( ocjena 3 – 73 % odgovora)
 • da su odlučili promijeniti neke stvari u svom ponašanju (odgovor da – 85 % odgovora)

Proces promjene - nenasilje se uči (odrasli)

dugoročni program učenja nenasilnog rješavanja komunikacijskih problema putem iskustvenih radionica organiziranih u 3 stupnja:

 • OSNOVNA RADIONICA
 • CILJANA TEMATSKA RADIONICA
 • STRATEŠKA RADIONICA

Prva faza Projekta (Osnovna radionica) provedena je u zatvorenom odjelu Kaznionice za žene u Požegi

Donator: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava

Cilj Projekta:

 • Detektirati prikrivene oblike verbalnog i suptilnog neverbalnog nasilja među ženama zatvorenicama primjenom Upitnika o prisutnosti i oblicima nasiljameđu zatvorenicama
 • REZULTATI primjene Uputnika o prisutnosti i oblicima nasilja među zatvorenicama:
  • Među zatvorenicama se grubo fizičko nasilje ili bilo kakvo ozbiljnije zlostavljanje javlja samo kao sporadičan pojedinačan čin i može se pretpostaviti da je on redovno uočen i adekvatno tretiran
  • Učestalija je pojava širenja priča, sitnijih potkradanja i suptilnijih psiholoških pritisaka koje zatvorenice čini se i ne doživljavaju kao neko posebno “nasilje” već “normalu s kojom se nose na svoj način”
 • Pokrenuti dugoročni program učenja alternativnih pristupa u donošenju odluka, rješavanju problema i konflikata.

Osnovna radionica odrađena je u šest tematskih modula

 • Modul 1 – SAMOPOŠTOVANJESvaka sudionica istražuje u sebi ono pozitivno i time se otkriva pred drugima. Propituju se moje dobre strane ... što znam ... što još mogu ...
 • Modul 2 - ZAJEDNIŠTVO
  Pomno odabranim vježbama i diskusijama stvara se atmosfera zajedništva i povezanosti. Propituje se ikako u situacijama koje su nam trenutno zajedničke udružiti naše dobre strane ...
 • Modul 3 - ASERTIVNOST
  Uvodi pojam asertivnosti i vježbaju asertivne tehnike. U atmosferi dobrog osjećanja u sebi, sa sobom i s drugima uče se komunikacijske vještine i model ponašanja kojim zastupaš sebe i uvažavaš druge.
  Propituje se kako da kažem ne, kažem dosta, kažem prestani ... i zadržim dobar odnos. Ne vrijeđam, ne ponižavam i isto tražim za sebe!
 • Modul 4 - SNAGA PROMJENE: OPRAŠTANJE I SURADNJA Središnji koncept projekta je SNAGA PROMJENE i osobna strategija učenja alternativnih pristupa u rješavanju problema.
  Svaka sudionica sebi postavlja pitanja: Što želim mijenjati? Kako ću to činiti?, a atmosfera radionice ju u tom ohrabruje. Elementi Snage promjene - samopoštovanje, briga za druge, očekuj najbolje, razmisli prije nego reagiraš, traži nenasilan put – definiraju se u terminima osobnog iskustva i razmjenjuju s drugima na radionici. Tako Snaga promjene postaje konkretan plan za akciju. Principom cirkularnosti učenja (svi uče i svi podučavaju) grupa definira nasilje u terminima svog konkretnog iskustva i traži vlastita alternativna rješenja u konkretnom kontekstu. To jača koheziju i otvara grupne resurse tj. resurse konkretne institucije.
  Propituje se kako se snagom osobne promjene oslobađam opraštanjem sebi i drugima i otvaram novim mogućnostima suradnje s drugima
 • Modul 5 - UPRAVLJANJE KONFLIKTOM
  Na konkretnim problemima grupe osvješćuju se i vježbaju obrasci suradničkog upravljanja konfliktom po modelu pobjednik/pobjednik.
  Propituje se kako prihvatiti i uskladiti razlike i konflikte rješavati tako da svi budemo na dobitku.
 • Modul 6 – POGLED U BUDUĆNOSTMetaforički gradimo novi dom u sebi koji je oplemenjen novim znanjima, novim promišljanjima i novim stavovima.
  Propituje se kako to sve korstiti dalje u životu.

Evaluacije sudionica:

Sudionice su projekt evaluirala na kraju anonimnim ispunjavanjem upitnika i ocjenom na 5 – stupanjskoj ljestvici. Većina je rekla:

 • da su se mahom osjećale vrlo dobro i odlično
  (ocjena 4 i 5 – 94 % sudionica)
 • da su radionice bila jako i izuzetno korisne
  (ocjena 4 i 5 – 94% sudionica)
 • da su naučile dosta i jako puno
  (ocjena 4 i 5 – 100% sudionica)
 • da će sve i jedna naučeno koristiti u životu
  (odgovor DA, koristit ću – 100% sudionica)

Cijeli ciklus radionica i način vođenja ocijenile su prosječnom ocjenom 4,5. Najviše im se sviđa opuštenost, iskrenost i smijeh, a nema toga što se većem dijelu ne sviđa. Predlažu kontinuitet i duže trajanje ovakvih radionica, te organizaciju vikendom kad su odmornije.

Samoozljeđivanje u adolescenciji

Ciklus predavanja u Centrima za socijalnu skrb Velika Gorica, Samobor, Trešnjevka i Novi Zagreb.

Predavanje o pojavnosti, uzrocima, prepoznavanju i načinu pružanja pomoći mladima koji se samoozljeđuju.

Donator: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj projekta je ukazati na prisutnost problema, potaknuti na veću osjetljivot u detekciji problema i inicirati diskusiju o načinima pružanja pomoći mladoj osobi koja se samoozljeđuje.

Evaluacije sudionika:

Sudionici su projekt evaluirala na kraju anonimnim ispunjavanjem upitnika i ocjenom na 5 – stupanjskoj ljestvici. Većina je rekla:

 • da su izabranom temom predavanja vrlo i izuzetno zadovoljni
  ( ocjena 4 i 5 – 76% ispitanika)
 • da ih je predavanje dosta i izuzetno potaklo da ubuduće obrate veću pozornost na znakove samoozljeđivanja mladih koji se nalaze u tretmanu centra
  (ocjena 4 i 5 – 84% sudionika)
 • da je predavanje vrlo i izuzetno korisno za profesionalni i osobni rast socijalnih radnika
  ( ocjena 4 i 5 – 91% sudionika)

Predavanje su ocijenili prosječnom ocjenom 4,7. Konsenzusom podržavaju održavanje predavanja na početku radnog vremena i na samom radnom mjestu.

Opravdanost izbora teme pokazuje i rezultat učestalosti susretanja s pojavom ozljeđivanja u svom radu:

Koliko često ste se kao socijalni/a radnik/ca susreli s problemom samoozljeđivanja mladih?