Razno

2020.

1. Priručnik Temeljne postavke učinkovite komunikacije 
Priručnik je koristan za  učitelje kako bi u svojemu profesionalnom radu kroz primjere moguće neučinkovite komunikacije i vježbe učinkovite komunikacije prepoznali vlastiti način komunikacije te osvijestili važnost profesionalnih odnosa u odgojno-obrazovnom procesu. Kroz primjere i vježbe učitelji će moći unaprijediti komunikacijske vještine, smanjiti stres, koristiti efikasnije metode discipliniranja i upravljanja razrednom klimom. Primjerima mogućih situacija u školskim ustanovama na koje se reagira učinkovitom komunikacijom moguće je od učenika očekivati pozitivniju reakciju i smanjivanje pojavnosti neprihvatljiva ponašanja. Sadržaj priručnika učitelju omogućava kontinuirano učenje učinkovite komunikacije usmjerene na ponašanje a ne osobnost, poticaja na uspoređivanje učenika sa samima sobom a ne s drugima. Te vještine mogu posebno pomoći marginalnim, ranjivim skupinama, djeci s problemima u ponašanju, bilo da su agresivnog ponašanja, bilo da su sklona usamljivanju i socijalnoj izolaciji od vršnjaka, jer im vraćaju vjeru u njih same i odrasle, vraćaju im dostojanstvo, osjećaj poštovanja, ravnopravnosti među djecom.

2019.

Nova ponuda eduaktivnog materijala

11. Asocijativne karte Pričam ti priču-Kroz igru, šalu i zabavu  igra PRIČAM TI PRIČU potiče govorno-jezični razvoj, kreativnost i maštovitost djece. Svako dijete osmišljava vlastitu maštovitu priču te na taj način obogaćuje rječnik, govorom izražava svoje potrebe, želje, emocije, mišljenja i stavove o svijetu koji nas okružuje. Igra stvara poticajno okruženje među vršnjacima za razvijanje govora i jezika djeteta.

Komplet-ploča i 2 špila karata (70 slika likovnih radova učenika)..............................................................................................150,00 kn

11.b.Moguće je kupiti samo 2 špila karata-Pričam ti priču 1 i Pričam ti priču 2-a na temelju tih karata djeca kroz grupni rad, suradnju i zajedništvo stvaraju vlastite priče, bogate rječnik, uče samo prezentiranju, razvija se samopouzdanje, razvijaju maštu…
Cijena 2 špila asocijativnih karata za škole.......................................................................................……..……………….…..….50,00 kn

10. Priručnik Osnova prevencije nasilja + 28 Roza karata ( o uzrocima, oblicima nasilja, nasilnim ponašanjem, stanjem žrtve, stanjem i ponašanjem nasilnika, publike i dr.)  za istovremeni rad cijelog razreda ili grupe+ Tablica  nepoželjnih i poželjnih oblika ponašanja (učenje mogućnosti izbora ponašanja u nasilnim situacijama) npr. UDARANJE-DOGOVARANJE, RUGANJE-UVAŽAVANJE, VRIJEĐANJE-POŠTIVANJE i sl.
Komplet..........................…………………………50,00 kn

9.Vreća emocija-Lutke EMOSO-5 lutaka (sreća, tuga, ljutnja, strah, iznenađenje)+Priručnik - učenje o imenovanju, prepoznavanju i upravljanju emocijama 1-4 razred  s vježbama i gotovim materijalom za nastavu (Građanski odgoj-društvene kompetencije-emocije, Zdravstveni odgoj-svi Moduli-prepoznavanje i upravljanje emocijama u cilju prevencije nasilja, ovisnosti, nepravilne prehrane…)

Komplet 5 lutaka+ Priručnik………………………………………………………200,00 kn

8. MAJMUNI JA SAM OK/TI SI OK/MI SMO  OK

Maskote majmuna koriste se za analiziranje situacija, nesporazuma, sukoba i ukupnih odnosa pojedinih učenika, grupa ili cijelog razreda. Kroz maskote učenici mogu međusobno prepoznavati situacije, imati uvid u svoje ali i tuđe ponašanje, odluke, stavove i dr. Majmuni pomažu da djeca međusobno pomoću njih komuniciraju i rasprave situacije u kojima su bili ok ili nisu, jesu li drugi bili ok ili nisu i mogu li se prevladati nastale teškoće, problemi i odnosi u prijateljskim vezama i sl. (odrasla osoba pomaže)

Komplet 3 majmuna za škole……………………………………………………..200,00 kn

7.Kocke emocija- zabavna igra slaganja riječi u rečenice vezanih na temu emocije (tuga je kada plačem, sreću osjećam u igri…) U vreći se nalaze 60 kocaka s riječima potrebnim za slaganje rečenica o emocijama. U igri sudjeluje 6 igrača koji nasumce izvlače kocke i kada slože rečenicu, dobivaju bodove. Igra traje 15 -20 min a gotova je kada se izvuku sve kocke iz vreće. Učenici mogu kada savladaju postojeću kombinaciju riječi na kocke lijepiti vlastite osmišljene riječi i tako obogatiti igru i učiniti ju zabavnom i interesantnom.

Komplet Vreća kocaka-učenje o prepoznavanju emocija u svakodnevni  situacijama, zabavna igra prikupljanja riječi o emocijama i slaganje rečenica.

Komplet-50 kocaka (200 riječi)……………………………………………………150,00 kn

 

PONUDA EDUKATIVNOG MATERIJALA:Materijal ima suglasnost MZO

1. Edukativno didaktička igra za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE", za učenike 10-15 g., cijena  80,00 kn

Edukativno- didaktika igra UPOZNAJ SEBE, djeci daje neke nove oblike učenja, daje priliku osvijestiti vlastite osobine, upoznati sebe i druge, razvijati komunikacijske i socijalne vještine, omogućuje izraziti osjećaje, primiti komplimente od drugih, uče se optimizmu, stječu znanja, uče se grupnom radu. Igra memory  popularna je među djecom kojima su pravila ove igre poznata. Igra ima 112 pločica, dakle 56 parova pločica s istim nazivom – pozitivnom osobinom (sretan, osjećajan, iskren, odgovoran, uredan, pošten, spretan, veseo, kreativan, marljiv….) odnosno pojmom o sebi i karakterističnom sličicom i bojom. Cilj igre je otkriti što više parova pojmova o sebi i sličica, te se na taj način kod učenika proširuje njihov rječnik, vježba pozornost, koncentracija i pamćenje.

2.Komplet Karata za pamćenje i koncentraciju za rad s darovitima-150,00 kn

Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri može sudjelovati veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama točno određenim redoslijedom. Nakon pregledavanja karata, igrač mora pogoditi i upamtiti točan redoslijed karata. Ova igra omogućava mnoge kombinacije vježbanja pamćenja i koncentracije, a koje igrači mogu sami osmisliti. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti. Može igrati cijeli razred.

3. Priručnik za učitelje i pedagoške djelatnike "Socijalne vještine", sa 60 vježbi za grupni rad, cijena 80,00 kn

Područja Priručnika :

A. Samopouzdanja/samosvijest
B. Načini komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju/JA- poruke/ verbalna i neverbalna komunikacija
C. Prihvaćanja različitosti/tolerancija/povjerenje
D. Suradnja/zajedništvo
E. Izražavanja misli i osjećaja/empatija
F. Rješavanje sukoba/problema/proces snage promjene
G. Donošenja odluka/kako reći „NE“/rješavanje pritiska vršnjaka
H. Priče
I. Igre

.

Na državnom skupu Preventivnih programa u Primištenu u organizaciji AZOO, prezentirali smo našu novu eduaktivnu igru "Putevi prijateljstva".

Volonteri udruge i ove godine uložili su mnogo sati u volonterski rad u obavljanju svih poslova i zadataka potrebnih za ukupno funkcioniranje udruge. Volonterski rad usmjeren je i na slaganje, pakiranje i samu izradu eduaktivnog materijala udruge. Heklale su se torbice, izrađivale slike, majmuni, lutke koje poklanjamo kao naš promo materijal. Uz pomoć OŠ braća Radić-Botinece na Božičnom sajmu prodavani su naši kreativni materijali, a od sredstava kupujemo hranu za obitelj sa 7 djece iz Vukovara.

Kao volonter Marijinih obroka, Sonja Jarebica je kroz 2017.u mnogim školama omogučila djeci prikazivanje filma CHILD 31, o životu djece Afrike. Potakla ih na sakupljnje novaca u kasicu i omogućavanja školovanja i hrane djece Afrike.

Donirali smo manju količinu novaca za rad  Unicefa i Marijinih obroka.

Udruga TI SI OK, i ove godine je organizirala humanitarnu akciju. Uz donaciju veće količine dječjih slagalica puzzli Grafike Grafoprinta, darovali smo djecu Grada Vukovara, Centra za socijani rad VG i Crveni križ VG.

Predsjednica Udruge, Sonja Jarebica dobila je priznanje za volonterski rad.

Ponuda:

Edukacija i osnaživanje učitelja u njihovim pedagoškim kompetencijama

Ciklus predavanja za učitelje započinje u 2017.

Raspored:

I 6.2.2017. tema: "Stres i sagorijevanje na psolu", od 17-19 sati, Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 1 a. Cijena 100,00 kn (2 sunčana sata)

II  20.2.2017. tema: "Samopouzdanje i pozitivna slika o sebi"17-19 sati, Špansko, Trg I.Kukuljevića 1a. Cijena 100,00 kn.

6.2.2017.

2016.

Priručnik "Socijalne vejštine", za učitelje, nastavnike i pedagoške djelatnike ima suglasnot i pozitivno mišljenje od MZO

Ponuda

Karte pamćenja (životinje, zanimanja, imena i brojevi)- za rad s darovitima i djecom s teškoćama u koncentarciji-Komplet-200,00 kn. Imaju suglasnost od MZO

Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrjući se djeca vježbaju vizuelno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri može sudjelovati veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama točno određenim redoslijedom. Nakon pregledavanja karata, igrač mora pogoditi i upamtiti točan redosljed karata. Ova igra omogućava mnoge kombinacije vježbanja pamćenja i koncentracije, a koje igrači mogu sami osmisliti. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti.

2015.

Predsjednica Udruge odabrana je za člana Odbora za praćenje operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, u području promicanje zaštite dječjih prava.

Udruga "TI SI OK", je  član Mreže organizacije koje se bave djecom i mladima s problemima u ponašanju, u organizaciji Udruge Most iz Splita. 

Predsjednica Udruge član je Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Velikoj Gorici.

Udruga i dalje omogućuje školama, prije svega učiteljima da koriste edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja "Upoznaj sebe", 5-8, te Priručnik za učitelje i pedagoške djelatnike "Socijalne vještine" 

Udruga je i u 2015., imala mogućnost predstavljanja svoga rada u medijima, bili smo u veljači gosti na HRT, u emisiji "Dobro jutro Hrvatska".

Na HR1 u emisiji Zašto smo zajedno, na FM radiu u emisiji Zvonjalica i Radio OK.

O ProjektimaUdruge, pisale su na svojim stranicama mnoge osnovne škole, Novi list Večernji list, Reporter...

2018.

PONUDA EDUKATIVNOG MATERIJALA:

1. Edukativno didaktička igra za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE", za učenike 10-15 g., cijena  80,00 kn

Edukativno- didaktika igra UPOZNAJ SEBE, djeci daje neke nove oblike učenja, daje priliku osvijestiti vlastite osobine, upoznati sebe i druge, razvijati komunikacijske i socijalne vještine, omogućuje izraziti osjećaje, primiti komplimente od drugih, uče se optimizmu, stječu znanja, uče se grupnom radu. Igra memory  popularna je među djecom kojima su pravila ove igre poznata. Igra ima 112 pločica, dakle 56 parova pločica s istim nazivom – pozitivnom osobinom (sretan, osjećajan, iskren, odgovoran, uredan, pošten, spretan, veseo, kreativan, marljiv….) odnosno pojmom o sebi i karakterističnom sličicom i bojom. Cilj igre je otkriti što više parova pojmova o sebi i sličica, te se na taj način kod učenika proširuje njihov rječnik, vježba pozornost, koncentracija i pamćenje.

2.Komplet Karata za pamćenje i koncentraciju za rad s darovitima-150,00 kn

Karte pamćenja omogućuju razvoj vizualne percepcije za bolje razumijevanje, analiziranje i interpretiranje okoline. Igrajući se djeca vježbaju vizualno pamćenje koje pomaže djetetu da se prisjeti ili dozove  sjećanje  na ono što je iskustveno proživjelo. U igri može sudjelovati veći broj djece na način da uvježbavaju vizualnu memoriju i koncentraciju, gledajući slike na kartama točno određenim redoslijedom. Nakon pregledavanja karata, igrač mora pogoditi i upamtiti točan redoslijed karata. Ova igra omogućava mnoge kombinacije vježbanja pamćenja i koncentracije, a koje igrači mogu sami osmisliti. Djeca će kroz igru pamćenja razvijati i druge vještine  potrebne za efikasno učenje: koncentraciju, motivaciju, razmišljanje, selekciju, pamćenje te razvoj divergentnog mišljenja i kreativnosti. Može igrati cijeli razred.

3. "UČIMO IH DA BUDU SRETNI", slikovnica i radna bilježnica za roditelje djece od 3-10 godina, cijena 30,00 kn

4. Priručnik za učitelje i pedagoške djelatnike "Socijalne vještine", sa 60 vježbi za grupni rad, cijena 100,00 kn

Područja Priručnika :

A. Samopouzdanja/samosvijest
B. Načini komuniciranja s naglaskom na asertivnu komunikaciju/JA- poruke/ verbalna i neverbalna komunikacija
C. Prihvaćanja različitosti/tolerancija/povjerenje
D. Suradnja/zajedništvo
E. Izražavanja misli i osjećaja/empatija
F. Rješavanje sukoba/problema/proces snage promjene
G. Donošenja odluka/kako reći „NE“/rješavanje pritiska vršnjaka
H. Priče
I. Igre

5. Radna bilježnica za učenike s govorno jezičnim teškoćama, Prepoznaj, priđi, pomozi, za rad s učenicima od 1-4 razreda OŠ., cijena 30,00 kn

Članica Udruge, Sonja Jarebica, napisala je članak za DV Čigra, na temu Dječji strahovi.

Članica Udruge, Sonja Jarebica, napisla je članak za portal Školske knjige, na temu Važnost sporta kod mladih" i  "Opasnosti pušenja kod mladih".

Uspješno je završen Priručnik za učitelje i pedagoške djelatnike "Socijalne vještine", za sat razrednika kroz Modul-Prevencija nasilaj među djecom i Prevencija ovisnosti.  Priručnik se sastoji od 60-tak vježbi za područja;razvoj samopouzdanja, komunikacijske vještine, rješavanje konflikata, donošenja odluka, rješavanja problema, razvoja suradnje i zajedništva i dr. Priručnik omogučuje osmišljavanje grupnog rada od vrtićke djece do srednjoškolaca.

 

2013.

Poziv na  aktivističku večer u Kući ljudskih prava

Europski građanski forum (European Civic Forum) i Platforma 112 - za Hrvatsku vladavine prava u organizaciji GONG-a i Kuće ljudskih prava Zagreb pozvali su nas da se pridružimo zanimljivom i opuštenom ljetnom aktivističkom druženju i raspravi uz prigodnu zakusku koja će se održati u Kući ljudskih prava, 8. srpnja (Selska cesta 112 a/c) s početkom u 19:30h.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz financijsku potporu British Councila provodi projekt 'Potpora borbi protiv zločina iz mržnje'. U okviru projekta predviđen je i okrugli stol na temu suzbijanje govora mržnje na sportskim natjecanjima, na kojem bi trebali sudjelovati predstavnici/ice Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te organizacija civilnoga društva koje se bave ovom temom.

Budući da mi pratimo navedenu  temu te da je Ured financirao naš projekt  „I ja ću biti zig-zag navijač“, predsjednica Udruge sudjelovati će   u svojstvu predavača na navedenom okruglom stolu koji će se održati dana 8. srpnja 2013. U Tribinama Grada Zagreba u razdoblju od 13,00 do 15,00 sati.

Od MZO, dobili smo pozitivno mišljenje i suglasnot za edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja "UPOZNAJ SEBE", za djecu od 7-15 godina.

Predsjednica Udruge na HR 2 u emisiji Zašto smo zajedno?, u srijedu 29.5.2013., u 17 i 15,  predstaviti će projekte udruge, donatore, a razgovarati će i na temu važnosti uvođenja Zdravstvenog odgoja u škole.

Predsjednica udruge Sonja Jarebica, 16.5.2013., prestaviti će sve projekte i donatore za 2013., na FM radio.

Za eduaktivno  didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "UPOZNAJ SEBE"(1-4), od  Ministrastva znanosti, obrazovanja i sporta dobili smo Odluku da je igra stavljena na popis pomoćnog nastavnog sredstva za nastavni predmet Zdravstveni odgoj i sat razredne zajednice. 

Predsjednica Udruge Sonja Jarebica, bila je gost na HRT, u emisiji Dobro jutro Hrvatska, gdje je razgovarala na temu Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima .

Potpisali smo suradnju s Ministarstvom pravosuđa za provedbu Projekta "Eduakcija i osnaživanje nezaposlenih- IZ DOMA NA POSAO", za maloljetnike Odgojnog zavoda Turopolje.

Od MZO, dobili smo Odluku da je  naša edukativno didaktičkoj igri za razvoj samopouzdanja kod djece "Upoznaj sebe"(1-4), pomoćno nastvno sredstvo.

Dobili smo Pisma podrške od OŠ Brezovica, OŠ S.Kolara, Kravarsko.

Predsjednica Udruge Sonja Jarebica, bila je gost na TV Mreži, gdje je predstavila inovativnu edukativno didaktičku igru za razvoj samopouzdanja kod djece "Upoznaj sebe"

S OŠ F.K.Frankopan na Krku i njihovim područnim školama, potpisali smo sporazum o suradnji, na provedbi projekta "Mala škola socijalnih vještina"

Dana 14.2.2013., predsjednica Udruge, dala je intervju za program Z1, o dobivenoj nagradi za društvene inovacije.

Za naš Projekt "Mala škola socijalnih vještina", proveden s grupama učenika u osnovnim školama, dobili smo Pisma podrške od OŠ G.Krkleca, Travno, OŠ Žitnjak.

Za Projekt Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-Iz doma na posao, dobili smo Pisma podrške (2012.) od Ministarstva socijalne politike i mladih, Općinskog suda za mladež Zagreb.

Predsjednica Udruge Sonja Jarebica, bila je gost na HR 1, i City radio, gdje je predstavila program i rad udruge, te planove za 2013.

2012.

Od strane stručnog odbora 8. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP (8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE), prihvaćena su naša dva rada, usmeno izlaganje i radionica.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i ove godine organizirat će manifestaciju Tjedan udruga kojoj sudjeluje i naša Udrga-12.6.u  utorak i 13.6.srijedu , od 10-16.

Udruga „TI SI OK“, sprijavila je svoje radove iz Projekta „Prevencija nasilja među djesom-„PRESTANI!“, na 8. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP (8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE), ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA, (RESEARCH IN EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES), koji će se održati, 27. – 29. rujna 2012. / September, 27-29 2012, Zagreb, Croatia. Nadamo se da će  naša prijava biti prihvaćena od strane ERF konferencije.

U subotu 16. lipnja 2012.u Parku Franje Tuđmana u Velikoj Gorici,, Udruga „TI SI OK“, u okviru Dana udruga 2012., održat će  Dan otvorenih vrata udruga u organizaciji Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i TACSO ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj

2011.

Prosinac

od siječnja 2011.do prosinca 2011., u sedam (7) Projekata udruge uključili smo ukupno 2374 korisnika (učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika, štičenika domova za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi)

30. prosinca 2012., članice Udruge Magdalena Živkovič, psiholog, Sunčica Trgovac, soc.radnik i Sonja Jarebica, soc.pedagog, sudjeluju u humanitarnoj emisiji UZ NAS NISTE SAMI, na HRT 1, od 20-22 sata.

29.prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, i članica udruge Magdalena Živkovič, sudjeluju u emisji Hrvatska u živo, gdje će razgovarati o problemima nasilja među djecom i mladima.

29. prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, sudjeluje u emisiji Dobro jutro Hrvatska, gdje će prezentirati preventivne programe koji se provode s učenicima osnovnih škola.

27. prosinca 2012., na Hrvatskom radiu-HR1, u 8 sati, predsjednica Udruge, govoriti će o istraživanjima vezanih za prisutnost nasilja među djecom, oblicima poremečaja  ponašanju i pogreškama u odgoju djece.

21. prosinca 2012., na Hrvatskom radio -HR 2, u 18 i 30, bit će prikazan rad Udruge i programi i istraživanja o prisutnosti nasilja među djecom i mladima.

13. prosinca 2012., snimamo drugi dio provođenja Projekta-PRESTANI!, u OŠ Sveta Klara s učenicima 5.c razreda. Reportaža o iskustvenoj radionici, na kojoj učenici uče nenasilje, biti će prikazana 29. prosinca 2012., u emisiji Hrvatska u živo.

Od Instituta za demokraciju, iDEM, KRIZNI FOND, dobili smo putem raspisanog natječaja donacju za provedbu Projekta-EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH-IZ DOMA NA POSAO, koji ćemo provesti s odgajanicima Odgojnog zavoda Turopolje.

5. prosinca 2012., HRT, snima rad Udruge na radionici učenja nenasilja u OŠ Brača Radić, u Botincu, s učenicima 5.tih razreda. Reportaža o projektu, biti će prikazana na HRT, u emisiji Dobro jutro Hrvatska, dana 29.prosinca 2012..

2. prosinca 2012., predsjednica Udruge Sonja Jarebica, bila je gost na Hrvatskom radio, gdje je prezentirla rad udruge i Projekt-Prevencija nasilja među djecom-PRESTANI!

Listopad

Započeli smo s pripremama za snimanje humanitarne emisije UZ NAS NISTE SAMI, 3.tjednu Borbe protiv nasilja na HRT-u, gdje zajedno s još tri udruge, prezentiramo svoje projekte i rad.

Rujan

Sudjeovali smo u emisiji TOTALNOG FM radia, gdje smo predstavili Proejkt- I ja ću biti zig zag navijač"

Naša članica Sonja Jarebica sudjelovala je u edukacijskj radionici “UPOTREBA TEHNIKE ASOCIJATIVNIH KARATA U SAVJETOVANJU I PSIHOTERAPIJI”.

Udruga je dobila Zahvalnicu od organizacije  Mary's meals (Marijimi obroci), zbog doniranja novaca za potrebe školovanja i obroka za jedno dijete u Africi u 2010. Obzirom da podržavama navedenu organizaciju i njezin cilj da se za 75,00 kn osigurava jedna godina školovanja bez gladi za jedno dijete u 2011., odlučili smo osigurati novac za školovanje i obroke dvoje djece u Africi.

Udruga je dobila pisma potpore od :

  1.O.Š.Šćitarjevo : Projekt-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!" i " I ja ću biti zig zag navijač"

  2.O.Š. Vukovina : Projekt-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!"i " I ja ću biti zig zag navijač"

  3.Gimnazija VG : Projekt-"Da se ne zgubi i ne zatre"-program vršnjačke pomoći učenik-učeniku

  4.Ministarstvo pravosuđa : Projekt- "Proces promjene -nenasilje se uči"

  5. Ministarstvo pravosuđa : Projekt- Edukacija i osnaživanje nezaposlenih- "Iz doma na posao"

  6.O.Š. Braća Radić, Botinec : Projekt-"Mala škola socijalnih vještina"

                                               Projekt-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!"

                                               Projekt-" I ja ću biti zig zag navijač"

  7.O.Š.Slavka Kolara, Kravarsko : Projekt- "Upravljanje razrednom klimom"

                                                      Projekt-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!"

  8.O.Š. Trnsko : Projekt-Prevencija nasilja među djecom-"Prestani!"

                                    "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom" 

  9.OŠ Eugen Kumičić : Projekt-Zašto je cuga tuga?"

10. Grad Velika Gorica : Projekt-prevencija nasilja među djecom-Prestani!

11. OŠ.Juraj Habdelić:  Projekt-Prevencija nasilja među djecom -Prestani!

                                     Projekt-Zašto je cuga tuga?

12. OŠ Savski Gaj : "Prevencija nasilja među djecom -Prestani!"

13. OŠ Eugen Kvaternik- Prevencija nasilja među djecom -"PRESTANI!"

14. OŠ Žitnjak-Projekt-" I ja ću biti zig zag navijač"

15. Dom za mušku djecu, Stambene zajednice Dubrava, Dugave I i II- Projekt- Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-"IZ DOMA NA POSAO"

Sudjelujemo na Konferenciji Zdrav um u zdravom tijelu, koji se održava 13. svibnja 2011., u Hotelu Dubrovnik, Zagreb.

Poznati obiteljski terapeut Jesper Juul , 18.5.2011.,održati će predavanje na temu "Kako razvijati odnose u obitelji poštujući integritet  djeteta i roditelja", na kojima ćemo prisustvovati i stjecati nova iskustva i informacije.

U Centru za djecu, mlade i obitelj VG, dana 5.5.2011., prisustvovati ćemo  predavanju prof.dr.sc. Lidije Arambašić na temu "Što pomaže, a što ne pomaže kao podrška nakon doživljenog gubitka?.

Dana 14.5.2011.,Udruga će na Danima mladih u Velikoj Gorici, prezentirati projekte i radionice s djecom i mladima.

U Udruzi  književnika "Vjekoslav Kaleb", promovirali smo DVD," DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE", o drvenim kapelama Turopolja, koje su snimili učenici Velike Gorice.

U O.Š. Žitnjak, tijekom ožujka, na stručnom aktivu, članovi udruge predstaviti će projekte namjenjene učenicima i nastavnicima u cilju moguće suradnje.

Za pedagoge i stručne suradnike osnovnih škola u Velikoj Gorici, dana 12.4. ,održati ćemo predavanje na temu "Samoozljeđivanje u adolescenciji".

Dana 26.3., na HRT, s učenicima Gimnazije Velike Gorice, snima se emisija "NI DA-NI NE". Tema emisije je "Država treba sankcionirati malojetnike  zbog konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića"

U Udruzi za unapređenje odgoja i obrazovanja "Gorica", 15. prosinca  2010.provest ćemo radionicu s roditeljima na temu "Moje dobre strane".

Dana 14. prosinca 2010., u OŠ Eugen Kvaternik, s učenicima 5.razreda održati ćemo radionicu na temu samopoštovanje.

U srijedu 8.prosinca 2010., u OŠ Sv.Klara, s učenicima 7 raz. započeli smo malu radionicu komunikacijskih vještina, kako bi učenicima olakšali komunikaciju na relaciji nastavnik-učenik i stu učinili kvalitetnijom.

Udruga će sredinom prosinca 2010. provesti humanitarnu prodaju kalendara, DVD- o drvenim kapelama, fotografije drvenih kapela, drvene patuljke, lutke od kukuruza, domači pekmez, beđeve i dr. Prikupljenim novcem provesti će se besplatne radionice s djecom i mladima u Velikoj Gorici. Prodajna mjesta: CZSS Velika Gorica 17.12. od 10-12, Zagrebačka županija, Ul.grada Vukovara od 13.-18.12., Croatia osiguranje u Velikoj Gorici 10.12., od 10-12 i  Grad Velika Gorica 21.12. od 9-12sati.

Dana 3.prosinca 2010., u Zaprešiću sudjelovali smo na Danima udruga Zagrebačke županije, gdje smo predstavili rad udruge, projekte, korisnike  i planove za 2011.

Na III Znanstvenom skupu posvećenom pitanjima nasilja, uspješno smo prezentirali naša dva Projekta, te sam rad Udruge.

  U studenom  2011. u Osijeku održati će se III Znanstveni skup posvećen pitanjima nasilja. Udruga je za navedeni skup prijavila prezentaciju svojih Projekata koji se bave prevencijom nasilja među djecom i učenja nenasilnog ponašanja.

            Udruga je izradila i tiskala dva Priručnika:

1. PRIRUČNIK STRATEGIJA DA ZAUSTAVITE  NASILNIKOVE NAPADE-STOP NASILJU NA POSLU

2. SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI

        Priručnici se mogu naručiti preko telefona udruge, a cijena priručnika je 10,00 kn    

 • Članovi Udruge  pripremaju se od kolovoza 2010., za  Božično humanitarno-prodajnu izložbu. Izrađuju se etno lutke,  fotografije drvenih kapela, pletu se i heklaju ukrasni predmeti.. Posebno smo se organizirali u pripremi ekoloških  pekmeza od šljiva i smokve, a u izradi su i mali drveni patuljci zaštitnici radnika od nasilnikovih ponašanja. Navedenom prodajom, osigurali bi sredstva za  provedbu nekih naših programa.
 • Udruga je dobila potporu:

1.OŠ Vukovina

2.OŠ Šćitarjevo

3.Ministarstva pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav

4. OŠ Brača Radić- Botinec

5.OŠ Sveta Klara

 • Udruga je za 3.KONGRES SOCIJALNIH PEDAGOGA, koji će se održati u travnju 2010.g., u Zagrebu prijavila prezentaciju svoja dva Projekta:

• projekt "PROMJENA JE PROCES - NENASILJE SE UČI" koji je proveden s djecom - učenicima O.Š. Rudeš, Zagreb i štićenicima Doma za mušku djecu u Župančićevoj ulici Zagreb i s odraslima – zatvorenicama Kaznionice za žene u Požegi (preuzmite i pogledajte PowerPoint prezentaciju) i
• projekt " PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM - PRESTANI!" , proveden s učenicima O.Š. Šćitarjevo i O.Š. Vukovina.

 • UDRUGA "TI SI OK", JE OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, KOJE SE POZVALO NA STRUČNO MIŠLJENJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, DOBILA JE SUGLASNOST ZA PROVEDBU SLJEDEĆIH PROJEKATA:
 1. PROJEKT- PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA "PRESTANI!"-namjenjena učenicima osnovnih škola(preuzmite i pogledajte PowerPoint prezentaciju)
 2. PROJEKT - ALTERNATIVE NASILJU-"PROCES PROMJENE- NENASILJE SE UČI"- namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, štićenicima odgojnih domova i odgojnih zavoda, zatvorenicima
 3. PROJEKT - " DA SE NE ZGUBI I NE ZATRE"- namjenjen učenicima osnovnih i srednjih škola kroz oblik vršnjačke pomoći
 4. PROJEKT- OSNAŽIVANJE I EDUCIRANJE NEZAPOSLENIH- "IZ DOMA NA POSAO"-  namjenjen štičenicima odgojnih domova i zavoda, te učenicima srednjih strukovnih škola
 5. PROJEKT- SAMOOZLJEĐIVANJE U ADOLESCENCIJI- namjenjen socijalnim radnicima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama

  Preuzmite i pogledajte PowerPoint prezentaciju: Samoozljeđivanje u adolescenciji

 6. PROJEKT-MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA-namjenjena učenicima 7. i 8. razred osnovnih škola.
 7. PROJEKT-UPRAVLJANJE RAZREDNOM KLIMOM-namjenjen nastavnicima i profesorima osnosvnih i srednjih škola