Projekti udruge za 2012

1. PROJEKT-Edukacija i osnaživanje nezaposlenih-IZ DOMA NA POSAO

Projekt se  provodi s odgajanicima Odgojnog zavoda Turopolje. U projekt je uključeno 30 odgajanika,  grupa odgajanika koji su završili ili su polaznici jednog od stručnih osposobljavanja za zvanja pomoćnog kuhara, konobara i zavarivaća iz Turopolja, grupa Roma, i grupa koja se nalazi u Otvorenom odsjeku u Sisku gdje se odgajanici pripremaju za obustavu odgojne mjere.

Projekt traje od sijećnja do lipnja 2012.

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja, i športa, te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Pisma podrške od: Ministarstva pravosuđa, Ministarstva soc.politike i mladih, Općinskog suda u Zagrebu, Odjel za mladež, Dječje pravobraniteljice, Doma za mušku djecu Župančićeva

Donator- OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kroz strukturirane radionice educirati i osnažiti mlade o načinima zapošljavanja, savladavanja vještina pisanja zamolnica i životopisa, ispunjavanja obrazaca, načinima prijave na HZZ, snalaženje u tehnikama traženja posla putem tiska i interneta, sa ciljem pripreme za vaninstitucionalni život i osamostaljivanje  u životu,  smanjenja rizičnih ponašanja, te rješavanju egzistencijalnih pitanja potrebnih za osamostaljivanje.Završenom edukacijom mladima se omogućava ravnopravniji ulazak na tržište rada i pronalazak zaposlenja, te očekujemo da će redovnim novčanim primanjima  moći riješiti svoja egzistencijalna pitanja, za njih posebno važna, jer nemaju adekvatnu podršku i skrb obitelji.

2. PROJEKT - Prevencija nasilja među djecom-Prestani!-za učenike

                      "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"- za nastavnike

Projekt se provodi s učenicima 5. i 6. razreda OŠ Odra, OŠ Žitnjak, OŠ Gustava Krkleca- Travno, OŠ Eugena Kumičića- Velika Gorica, OŠ Savski Gaj, OŠ E.Kvaternik-Velika Gorica

Projekt se provodi od sijećnja-prosinca 2012.

Donator- HRT, građani HR koji su pozivima na broj 060 9009 u emisiji UZ NAS NISTE SAMI, donirali za potrebe provedbe projekta

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje

Pisma podrške- 12 osnovnih škola dalo nam je pismo podrške za projekt i Grad Velika Gorica

Projekt je planiran kao prevencija i pomoć školama, da prepoznaju problem i iskrenost o stupnju u kojem je problem nasilništva među školskom djecom prisutan u njihovim školama.

Kroz projekt se nastoji:

Učenicima  pružiti prilika da otvoreno govore o nasilju bez straha o stigmatizaciji i osveti. Potrebno je i povećati svjesnost djece o problemu nasilja, ohrabriti ih da prijavljuju učiteljima slučajeve nasilja, uputiti ih kome se mogu obratiti za pomoć, povećati stupanj njihova povjerenja u nastavnike, kako se ponašati ako svjedoče nasilju i sl.
Učiteljima i nastavnicima povećati njihove kompetencije da opaze, reagiraju i spriječe probleme nasilja.
Roditelje potaknuti da prepoznaju znakove kod zlostavljanog djeteta
Ravnatelj potaknuti da pruže adekvatnu pomoć i podršku nastavnom i stručnom osoblju sa ciljem smanjivanja  nasilja u školama.

3. PROJEKT-ZAŠTO JE CUGA -TUGA

Projekt se provodi s učenicima osnovnih škola u Velikoj Gorici

Donator- Grad VELIKA GORICA I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Projekt je kao program osobnog i socijalnog osnaživanja namijenjen mladima koji su rizični na zlouporabu alkohola
Ako piješ nešto moraš znati :
- Precjenjuješ svoje sposobnosti
-  Iskrivljeno opažaš druge – ništa nije onako kako se tebi čini
- Gubitak interesa za školu
- Veći je rizik za delinkventno ponašanje
- Viši postotak kriminala
- Veća agresivnost
- Veliki broj saobraćajnih nesreća
- Nikad pijan za volan ili pijanom u auto

4. PROJEKT- POKRENI PROMJENU

Projekt se provodi s nastavnicima osnovnih škola Velike Gorice.

Donator-GRAD VELIKA GORICA

Jedan od važnih ciljeva ovog projekta je potaknuti učitelje da iskustveno dožive osobne i profesionalne dobiti kroz vježbe (aktivnosti) koje promiču poticanje razvoja pozitivne slike djeteta o sebi, uspostavljanje kvalitetnog odnosa s djetetom, prepoznavanje i učinkovito upravljanje stresom te primjenu nekih tehnika za  uspostavljanje i održavanje razredne discipline. Projekt pruža učiteljima mogućnost učenja kroz iskustvo: u pozitivnoj klimi, putem diskusija, vježbi i opuštalica steći nova znanja i dobiti nove ideje za unaprjeđenje svoga rada.
Projekt  će se provesti kroz  4 modula, s dvije grupe učitelja, a svaki modul traje 2 sunčana sata. U svaku grupu  može se  uključiti  do 20 učitelja. Radionice će se održavati u Centru za djecu, mlade i obitelj  u Velikoj Gorici. Sudjelovanje u projektu je besplatno za učitelje (uz potporu Grada Velike Gorice). Moduli:
I. MODUL/ JA VRIJEDIM - poticanje razvoja pozitivne slike o sebi
II. MODUL/ ČUJEMO  SE- VIDIMO SE- POŠTUJEMO SE- temeljne postavke uspješne komunikacije
III. MODUL / PREPOZNAJEM- AKTIVNO DJELUJEM - učinkovito upravljane stresom
IV. / JOŠ NEKE TEHNIKE ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZREDOM

5. Projekt-MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA

Projekt će se provesti s učenicima OŠ Gustava Krkleca-Travno, OŠ Žitnjak i OŠ Odra

Donator : GRAD ZAGREB- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Mala škola soc.vještina  je program učenja socijalnih  vještina  putem pomno  strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namjenjen učenicima 7.i 8. razreda osnovnih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se zajednički nalaze socijalno uspješna i socijalno neuspješnija djeca može potaknuti vrlo duboka učenja kod svakog djeteta.

6. Projekt-Prevencija nasilja među djecom-Prestani!- za učenike

                "Alati i tehnike upravljanja razrednom klimom"- za nastavnike

Projekt se provodi s učenicima 5. i 6. razreda OŠ S.Bencekovića,Horvati, OŠ Brezovica, OŠ S.Kolara, Kravarsko, OŠ Šćitarjevo

Projekt se provodi od rujna  2012..do travnja 2013.

Donator-MINISTARSTVO SOC. POLITIKE I MLADIH

7. EDUKACIJA I OSNAŽIVANJE NEZAPOSLENIH- MOGU I ŽELIM RADITI

 • Projekt je namijenjen  mladim nezaposlenim korisnicima soc. pomoći i podrške koji imaju završenu osnovnu ili srednju školu, te neki od oblika stručne osposobljenosti za određen posao s područja Velike  Gorice.
• U projekt se uključuje i grupa Roma koja ima prebivalište na navedenoj lokaciji  (educiranje u traženju zapošljavanja u sezonskim poslovima, radu na sekundarnom otpadu te upoznavanje s Nacionalnom strategijom zapošljavanja Roma).
• U projekt će se uključiti i nezaposleni ovisnici koje se liječe u Klubovima liječenih alkoholičara u Velikoj Gorici.

Donator projketa-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA-Upravni odjel za gospodarstvo